Dyżury Lektorów Stobno

08-12-23
 

                                             Dyżury Lektorów Stobno               

Data        Godzina   Nazwisko Imię  

17.12.23    8:00    Humińska Wiktoria

               12:00    Rentz Angelika

24.12.23 .  8:00    Huminska Wiktoria

               12:00  Aninowski Andrzej.

25.12.23   00:00 Tyrlicz Tomasz

25.12.23     8:00  Rentrz Angelika

               12:00   Batura Monika

26.12.23    8:00   Humińska Wiktoria  

               12:00   Tyrlicz Tomasz

31.12.23   8:00      Milczarek Ludwik

              12:00      Batura Monika

01.01.24 12:00    Milczarek Ludwik

06.01.24  8:00     Huminska      Wiktoria  

             12:00     Rentz Angelika 

07.01.24   8:00     Milczarek Ludwik  

              12:00     Aninowski Andrzej 

14.01.24   8:00     Humińska Wiktoria   

              12:00     Batura Monika 

21.01.24   8:00      Humińska Wiktoria  

             12:00      Rentz Monika  

28.01.24  8:00      Milczarek Ludwik  

             12:00      Aninowski Andrzej  

04.02.24  8:00      Milczarek Ludwik   

             12:00      Batura Monika  

11.02.24  8:00      Humińska Wiktoria   

             12:00      Rentz Angelika  

14.02.24 18:30     Aninowski Andrzej

18.02.24  8:00      Milczarek Ludwik   

             12:00      Batura Monika

25.02.24  8:00       Humińska Wiktoria  

             12:00      Aninowski Andrzej.

03.03.24  8:00       Milczarek Ludwik

             12:00       Rentz Angelika

10.03.24  8:00       Humińska Wiktoria

             12:00       Batura Monika

17..03 24 8:00      Milczarek Ludwik

             12:00      Rentz Angelika

 24.03.23 8:00    Humińska Wiktoria , Batura Monika

                         Rentz Angelika

             12:00    Aninowski Andrzej Tyrlicz Tomasz  Milczarek Ludwik

 


więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie 2 Niedziela Adwentu Rok B

08-12-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                  Stobno 2023.12.10

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Adwentu rok B

,, Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki”. Słowa

Jana Chrzciciela jest stanowcze i wskazuje na koniecznośc

nawrócenia. Prorok zapowiada przyjście Chrystusa, który jest

pewne, nieznany jest jedynie czas. Prośmy w trakcie tej

Eucharystii o dar wewnętrznej przemiany, abyśmy odnowieni

w naszym myśleniu i działaniu, z radością dążyli do spotkania

z przychodzącym Bogiem.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 1 Niedziela Adwentu Rok B

01-12-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                         Stobno 2023.12.03

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Adwentu rok B

,, Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił”- woła prorok Izajasz. Czas

Adwentu, który rozpoczynamy, to radosne i pełne tęsknoty

oczekiwanie na przyjście Boga. Pan chce usunąć z naszych dróg

wszystko to, co przeszkadrza w objawieniu się Jego miłości.

Niech udział w tej Eucharystii pomoże nam odrzucić wszystko,

co sprzeciwia się sprawiedliwości, i sprawi, byśmy byli zdolni

rozpoznać czas Jego przyjścia. 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 34 Niedziela zwykła Rok A

24-11-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2023.11.26

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 34 Niedziela Zwykła rok A

W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

liturgia słowa stawia przed nami obraz sądu. Jezus ukazuje

ostateczną perespektywę naszego życia i uświadamia nam,

że najważniejsza jest aktywna miłość. Wszystko, co uczyniliście

jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

U progu tej Eucharystii prośmy o łaskę dostrzegania oblicza

Chrystusa we wszystkich, zwłaszcza w ludziach najsłabszych

i zepchniętych na margines.


więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie 33 Niedziela Zwykła Rok A

17-11-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                           Stobno 2023.11.19

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 33 Niedziela Zwykła rok A

Przypowieść o talentach, którą usłyszumy w dzisiejszej Ewangelii

, odsłania przed nami hojność Boga. On sam obdarzył nas życiem

i pragnie, abyśmy dobrze z niego korzystali. U progu Eucharystii

prośmy o dar odwagi i mądrości, abyśmy potrafili wykorzystać

wszystkie nasze talenty w służbie dla braci.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 32 Niedziela żwykła Rok A

10-11-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                     Stobno 2023.11.12

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 32 Niedziela Zwykła rok A

Roztropne panny z dzisiejszej Ewangelii są obrazem Kożcioła,

który oczekuje na przyjście Oblubieńca. Pan powróci do swojej

własności , a ci którzy wytrwale na Niego czekają i zachowują

Jego Naukę mogą z nadzieją spodziewać się wejscia na Jego

ucztę. U progu tej Eucharystii prośmy o dar autentycznej wiary,

która wyraża się w naszych czynach.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 31 Niedziela Zwykła Rok A

03-11-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                     Stobno 2023.11.05

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 31 Niedziela Zwykła Rok A

,,Największy z was niech będzie waszym sługą”.- zachęca nas

Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Wskazuje też na niewłaściwe

postawy, które grożą wierzącym wszystkich czasów i szerokości

geograficznych- butę, pychę i obłudę. U progu Eucharystii prośmy

 o życie w prawdzie i zrozumienie tego, że jedynie całkowity dar

 z siebie prowadzi do autentycznego szczęścia.

 


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie 30 Niedziela Zwykła Rok A

27-10-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                     Stobno 2023.10.29

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 30 Niedziela Zwykła Rok A

,, Które przykazanie jest największe” – pyta uczony w Prawie-

,, Będziesz miłował….”- odpowiada Jezus wskazując, że miłośc

Boga i bliżniego stanowi centrum chrześcijańskiego życia.

Rozpoczynając Eucharystię prośmy o dar wewnętrznej przemiany,

aby wszystko w naszym życiu było zgodne z Ewangelją Chrystusa.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 29 Niedziela zwykła rok A

20-10-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                            Stobno 2023.10.22

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 29 Niedziela Zwykła Rok A

,, Oddajcie Cezarowi to co należy do Cezara, a Bogu to, co należy

do Boga”. Słowa Jezusa to coś więcej niż zachęta do płacenia

podatków i odpowiedzialnego zaangażowania w życie społeczne.

To wezwanie do tego, by uznać obecnośc i autorytet Boga we

własnym życiu, a także zobaczyć w sobie i w innych Jego

obraz.Prosmy podczas tej Eucharystii, by Bóg udzielił nam daru

mądrości i pozwolił patrzeć na sprawy tego świata z właściwej

perespektywy.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 28 Niedziela Zwykła rok A

13-10-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2023.10.15

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 28 Niedziela Zwykła Rok A

Liturgia słowa tej niedzieli pokazuje nam otwarte serce Boga.

Ojciec chce nas wprowadzić w głębie swojej tajemnicy, zaprasza

nas na ucztę swojego Syna i czyni z nas wspólnotę uczniów.

Odpowiadając na Jego zaproszenie, prośmy o dar wiary,

hojności naszych serc i głębokie zrozumienie tajemnicy Kościoła,

w którym jest miejsce dla każdego.


więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie 26 Niedziela Zwykła rok A

29-09-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                 Stobno 2023.10.01

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 26 Niedziela Zwykła Rok A

,, Celnicy i nierzadnice wchodzą przed wami do królestwa

niebieskiego”- mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Przestroga

przed ślepotą duchową to w gruncie rzeczy wołanie o nawrócenie

serca i zmianę postaw. Niech udział w tej Eucharystii umocni

nasze kroki na drodze wiary, abyśmy już dzisiaj doswiadczali

radość z udziału w życiu Boga.


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie 25 Niedziela Zwykła rok A

22-09-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                   Stobno 2023.09.24

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 25 Niedziela Zwykła Rok A

Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do życia odpopwiedzialnego,

przeżywanego w postawie służby,, Kto w bardzo małej sprawie

jest wierny, ten w wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej

sprawie jest nieuczciwy, ten i wielkiej nieuczciwy będzie”

Tylko wsłuchani w słowa Jezusa jesteśmy w stanie

wykonywać powierzone nam zadania w taki sposób, aby się

Bogu podobać.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 24 Niedziela Zwykła Rok A

16-09-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno  2023.09.17

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 24 Niedziela Zwykła Rok A

,, Panie , ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat zawini

względem mnie”.To pytanie postawione niegdyś przez Piotra,

nigdy nie straciło na aktualności. Tym bardziej aktualna jest

odpowiedź Jezusa: przebaczać trzeba zawsze i bez stawiania

warunków. Rozpoczynajac Eucharystię, prośmy, by miłośc Boga

uzdrowiła nasze serca i uzdolniła nas do pójścia za Jego słowem.

 


więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie 23 Niedziela zwykła. Rok A

08-09-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                           Stobno 2023.09.10

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 23 Niedziela Zwykła Rok A


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 22 Niedziela Zwykła rok A

02-09-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                Stobno 2023.09.03

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 22 Niedziela Zwykła Rok A

Zgromadziliśmy się, aby sławić zwycięstwo Chrystusa, aby

uczestniczyć w Jego krzyżu, przez który przychodzi życie

i zbawienie. Dla chrześcijanina nie ma drogi, jak iść za

Chrystusem, który nas zbawił przez swe uniżenie, śmierć

i zmartwychwstanie . Nasza obecnośc na tej Eucharystii ma być

wyrazem tego, że idziemy za Chrystusem i chcemy uczestniczyć

w Jego zwycieństwie. Szukamy często innych dróg i wtedy

idziemy donikąd. Stajemy jednak przed ołtarzem, prosimy, aby nam

Bóg przebaczył i dał siłę pójścia za Chrystusem drogą Jego krzyża.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 21 Niedziela Zwykła Rok A

25-08-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                              Stobno 2023.08.27

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 21 Niedziela Zwykła Rok A

Crystus jest pełnią Bożego objawienia. To On posiada klucze,

które otwierają przed nami tajemnice życia, przebaczenia,

zbawienia. Włączeni do Kościoła przez wiarę i chrzest mamy

dostęp do Chrystusa i Bożych tajemnic. Niech czynny udział w tej

Eucharystii otworzy przed nami ogrom bogactw , mądrosci

i wiedzy, jakimi pragnie dzisiaj podzielić się z nami Bóg.

Kościół otrzymał klucze pojednania człowieka z Bogiem.

Uznajny więc, że jesteśmy grzesznymi, aby dostąpić przebaczenia

i z otwartym unysłem przyjąc objawioną prawdę, która głosi nam

Kościół.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 20 Niedziela zwykła rok A

18-08-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                   Stobno 2023.08.20

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 20 Niedziela Zwykła Rok A

Zgromadzeni na Eucharystii chcemy wołać słowami kobiety

kananejskiej ,, Ulituj się nade mną, Panie Synu Dawida”.

Potrzebujemy Jezusa, który mocą swojego Ducha działa w głębi

serc. Niech udział w tej Eucharystii umocni naszą wiarę i otworzy

nas na przemieniajace działanie łaski Boga.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 19 Niedziela zwykła rok A

11-08-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2023.08.13

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 19 Niedziela Zwykła Rok A

,, Panie ratuj mnie”- woła Piotr, ogarnięty lękiem na widok

silnego wiatru. Wobez rozmaitych zagrożeń w naszym życiu

także my chcemy widzieć w Jezusie jedyną nadzieję na nasze

ocalenie. Pan jest blisko i wyciąga do nas swoią pomocną dłoń

we wszystkich sytuacjach naszego życia. Niech udział

w dzisiejszej Eucharystii umocni w nas to przekonanie.


więcej

Dyżury lektorw

09-08-23
 

                   Dyżury Lektorów Stobno


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 18 Niedziela Zwykła rok A

05-08-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2023.08.06

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 18 Niedziela Zwykła Rok A

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zabiera uczniów na górę, aby

objawić im swoją chwałę. ,, Twarz Jego zajaśniała jak słońce,

odzienie zaś stało się białe jak światło „ - notuje ewangelista

Mateusz. To wydarzenie ma przygotować apostołów i umocnić

także naszą wiarę i przemienił nasze życie, abyśmy we wszystkim

we wszystkim dzialali dla Jego większej chwały.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 17 Niedziela zwykła rok A

28-07-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                   Stobno 2023.07.30

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 17 Niedziela Zwykła Rok A

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o skarbie ukrytym w roli

i drogocennej perle. Jezus chce nas zachęcic do radykalnego

wyboru. On sam jest skarbem , a wspólnota z Nim drogocenną

perłą. Dla Niego warto zrezygnować z krępujących więzów

i ciasnych ograniczeń. Prośmy w trakcje tej Eucharystii o łaskę

odkrycia wartości królestwa i gotowości do wyrzeczeń, aby nic

nie zajeło miejsca Boga w naszym życiu.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 15 Niedziela zwykła rok A

14-07-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                           Stobno 2023.07.16

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 15 Niedziela Zwykła Rok A

Przypowieść o siewcy, którą usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii,

zwraca naszą uwagę na moc życia obecną w słowie Bożym.

Ziarno pada na rózną glebę i wydaje owoc jedynie tam, gdzie

znajdzie dobre warunki wzrostu. Na początku tej Eucharystii

prosmy Boga, aby uzdolnił nas do słuchania Jego słowa, aby

nasze życie przyniosło jak najobfitszy plon.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 14 Niedziela Zwykła rok A

07-07-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                  Stobno 2023.07.09

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 14 Niedziela Zwykła Rok A

Chrystus pokorny Sługa Pański, zaprasza nas dzisiaj, bysmy przy

Jego sercu odnależli ukojenie. Trudy i obciążenia naszego życia,

są duże, ale większa jest moc łaski Boga. Słuchając Jego słowa

i karmiąc się Jego ciałem otwieramy się na Jego miłującą

obecność. Prośmy u progu tej Eucharystii, by spotkanie

z Chrystusem przemieniło nasze wnętrza, wprowadzajac nas

w radosne uwielbienie Boga.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 13 Niedziela zwykła rok A

30-06-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2023.07.02

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 13 Niedziela Zwykła Rok A

Chrystus do końca nas umiłował i oddał za nas swoje życie. Tylko

wpatrzeni w Jego przykład możemy zrozumieć radykalizm słów,

które dzisiaj usłyszymy, i wybrać pierwszeństwo Jego miłości:,,

Kto kocha ojca lub matkę, bardziej niż Mnie, nie jest Mnie

godzień. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest

Mnie godzien” Rozpoczynajac Mszę Świętą, prośmy, by Bóg

uzdrawiałnas z choroby egoizmu i uzdalniał do coraz

doskonalszej miłości.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 12 Niedziela zwykła rok A

23-06-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                          Stobno 2023.06.25

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Trzcianka

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 12 Niedziela Zwykła Rok A

W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy szczególne zaproszenie.

Chrystus wzywa swych uczniów, by pośród trudów z odwagą

głosili Jego Ewangelie. To Jego Duch działa w głębi serc, oświeca

je i umacnia. Świadomi, że uczestniczymy w Jego dziele, prośmy

o duchowe dary niezbedne do tego, by wytrwale podejmować

ewangelizację.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 11 Niedziela zwykła rok A

16-06-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2023.06.18

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 11 Niedziela Zwykła Rok A

,, Bliskie jest krolestwo niebieskie”- mówi Jezus, wysyłając

uczniów na pierwszą misję ewangelizacyjną. Także i my,

włączeni w Mistyczne Ciało Chrystusa, jestesmy wezwani, by

glosić obecnośc Pana pośród nas. U progu tej Eucharystii

wzbudżmy szczere pragnienie przylgnięcia do Niego, abysmy

mogli budować Kościół wolny od podziałów i niezgody, w którym

fundamentem jedności jest On sam, żywy i zmartwychwstały Pan.

 


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 10 Niedziela Zwykla Rok A

09-06-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                   Stobno 2023.06.11

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 10 Niedziela Zwykła Rok A

W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o powołaniu celnika Mateusza.

Chrystus spojrzał na niego z miłością i wybrał, zapraszajac do

poświęcania się sprawie królestwa Bożego. Ten sam Chrystus

spogłąda dziś na nas, mówi do nas w słowach Ewangelii,

przychodzi w znaku łamanego chleba. Niech Jego obecność na

nowo rozpali nasze serca i pomoże kształtować życie w oparciu

o Ewangelię.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Trójcy ŚwiĘtej rok A

01-06-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2023.06.04

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Trójcy Świętej Rok C

Istnienie trzech Osób w jednym Bogu było nie do przyjęcia dla

Żydów strzegących prawdy o jedyności Boga.,, Jeszcze wiele

mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy

zaś przyjdzie On. Duch Prawdy , doprowadzi was do całej prawdy”

- zapewnia Zbawiciel. Oto delikatność Boga, który nie forsuje

ludzkiej świadomości, ale ją stopniowo kształtuje. Prośmy Go,

aby dziś pozwolił nam uczynić kolejny krok na drodze rozumienia

prawdy objawionej.

 


więcej

Ogloszenia duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha Świętego R A

26-05-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                           Stobno 2023.05.28

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Kończymy dzisiaj okres wielkanocny uroczystością Zesłania Ducha

Świętego. Wielkim pragnieniem Chrystusa jest to, aby Jego

uczniowie przyjeli dar Ducha i w Jego mocy przemieniali oblicze

tej ziemi. Niech udział w Eucharystii otworzy nas na moc miłości,

którą rozlewa w naszych sercach obiecany Duch Święty.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 7 Niedziela Wielkanocna rok A

19-05-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                        Stobno 2023.05.21

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 7 Niedziela Wielkanocna Rok A

Dzisiaj dzień Wniebowstąpienia. Chrystus po czterdziestu dniach

przestał się ukazywać widzialnie na ziemi, ale nadal jest obecny

w Kościele i działa , dając życie, przebaczenie, zbawienie.

Ta niewidzialna obecność Pana daje i nam nadzieję, oraz

wskazuje cel naszego życia- być razem z Bogiem. Abyśmy więc

mogli być kiedyś razem z Nim, już teraz dajemy wyraz

oczekiwaniu, przychodząc na Mszę św. i chociaż Go nie widzimy,

wierzymy, że jest zawsze z nami. Przeprośmy za grzechy, by tutaj

przeżyć obecność Pana, a kiedyś spotkać Go w chwale nieba.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela wielkanocna rok A

12-05-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                     Stobno 2032.05.14

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607 052 061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela Wielkanocna Rok A 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zapowiada swoim uczniom

przyjście Ducha Świętego, który będzie kontynuował Jego dzieło

na ziemi, prowadząc ich do poznania prawdy. U progu tej

Eucharystii otwórzmy nasze serca na przemieniające działanie

Bożego Ducha, abyśmy poddani Jego prowadzeniu przyczyniali się

do budowy królestwa Bżego na ziemi.


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie 5 Niedziela Wielkanocna Rok A

06-05-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                                          Stobno 2023.05.07

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607 052 061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkanocna Rok A

,, W domu mego ojca jest mieszkań wiele”- zapewnia nas dzisiaj

Jezus w Ewangelii. Jego mowa skierowana do uczniów

w Wieczerniku to zaproszenie do traktowania życia jako drogi,

w której prawda Bożych słów stanowi podstawowy punkt

odniesienia. Prośmy u progu Eucharystii, aby Bóg otworzył

nasze serca i ukazał nam siebie w trakcje tej celebracji.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskieie 4 Niedziela wielkanocna Rok A

28-04-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                        Stobno 2023.04.30

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607 052 061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Wielkanocna Rok A

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przedstawia się jako Dobry Pasterz,

który woła swoje owce po imieniu, staje na ich czele i prowadzi

po drogach czasu do życia wiecznego. Zgromadzeni na

Eucharystii chcemy umocnić nasz wybór kroczenia za Chrystusem,

ponieważ wierzymy, że tylko w Nim jest nasze ocalenie.

 


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 3 Niedziela Wielkanocna rok A

21-04-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                    Stobno 2023.04.23

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno

Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Wielkanocna Rok A

W dzisiejszej Ewangelii zmartwychwstały Chrystus zbliża się do

swoich zrezygnowanych uczniów idących do Emaus. Spotkanie

w drodzę otwiera ich serca na rozumienie słów Pisma i uzdalnia

ich do rozpoznania obecności Pana w znaku łamanego chleba.

Prośny u progu tej Mszy św. o dar słuchania słów Chrystusa

i umiejętność wprowadzanie ich w życie.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkanocna rok A

14-04-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2023.04.16

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkanocna rok A

Bóg w swoim wielkim miłosierdziu zrodzi nas do żywej nadziei

przez zmartwychwstanie Chrystusa,m który przekracając

zamknięte drzwi Wieczernika, pozwala się dotknąć, przekonując

o swojej miłości. Niech doświadczenie miłosierdzia i udział w tej

Eucharystii obudzą w nas pragnienie życvia dla Boga, który

pragnie naszej bliskości i przemiany naszych serc.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Wielkanocna Rok A

06-04-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2023.04.09

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Wielkanocna Rok A

Grób jest pusty! Jezusa już tu nie ma! Teraz możemy go znaleźć

na drogach naszej codzienności. Zmartwychwstały Pan chce być

blisko nas, bo bardzo Mu na nas zależy. Radość wielkanocna

może stać się siła do pokonywania największych nawet trudności

w naszym życiu. Trzeba tylko z wiarą dostrzec, że grób jest pusty,

a Zmartwychwstały jest z nami. Zmartwychwstał Pan!

 

Z okazji świąt zmartwychwstania Pańskiego życzę aby Chrystus

Zmartwychwstały obdarzył was wielką wiarą, nadzieją, i miłością.

 pokojem, zdrowiem i spełnieniem wszystkich marzeń.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa rok A

31-03-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2023.04.02

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa Rok A

W niedzielę Palmową rozważamy tajemnice z ostatnich ziemskich

dni Jezusa, od wjazdu do Jerozolimy, aż po ukrzyżowanie.

Chrystus wkracza do świętego miasta, by oddać swoje życie za

wielu. U progu Eucharystii, wzbudźy w sobie pragnienie

pokornego kroczenia za cierpiącym Panem, aby uczestnicząc

w Jego męce, mieć także udział w tajemnicy Jego zmartwychwstania

 


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkiego Postu.Rok A

24-03-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                    Stobno 2023.03.26

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkiego Postu Rok A

,, Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”- mówi Jezus do Marty

kilka chwil przed wskrzeszeniem swego przyjaciela Łazarza.

Także w nas Zbawiciel chcę wzbudzić głęboką wiarę i udzielić

nam daru nowego życia. Rozpoczynając kolejny tydzień naszych

wielkopostnych zmagań, otwórzmy nasze serca na obecność

Chrystusa, którego zwycięstwo nad śmiercią celebrujemy

podczas każdej Eucharystii.


więcej

Ogłaszenia duszpatsrskie 4 Niedziela Wielkiego Postu rok A

17-03-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                          Stobno 2023.03.19

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Wielkiego Postu Rok A

W dzisiejszej Ewangeli usłyszymy o Jezusie, który przechodząc,

zobaczył niewidomego i uzdrowił go. Może czujemy się bezradni

jak niewidomy, kiedy przytłacza nas codziennosc lub gdy nie

potrafimy rozwiążać jakichś sytuacji konfliktowych. A Jezus

przechodzi. On ma moc przywrócić nam nasze wewnętrzny wzrok.

On jest naszym światłem. On może nas przeprowadzić przez to,

co trudne i niezrozumiałe. Jezus pyta: ,, Czy ty wierzysz?”.

To pytanie jest skierowane do każdego z nas. Jaka będzie nasza

odpowiedź?.

 


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie 3 Niedziela Wielkiego Postu Rok A

10-03-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                    Stobno 2023.03.12

p.w. Św. Franciszka z Asyżu Stobno

Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Wielkiego Postu Rok A

,, Daj mi pić” . Prosba Samarytanki wyraża pragnienie każdego

z nas. Potrzebujemy wody żywej, bo potrzebujemy Boga. Niech

spotkanie z Chrystusem przychądzacym w słowie i sakramencie

zaspokoinasze duchowy głód, abyśmy nie pragneli niczego innego

prócz tego , co prawdziwie Boże.


więcej

2 Niedziela Wielkiego Postu rok A

02-03-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                 Stobno 2023.03.05

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905

Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkiego Postu Rok A

W drugą niedziele Wielkiego Postu liturgia słowa zabiera nas na

Górę Przemienienia, byśmy mogli usłyszeć głos Ojca:

,, To jest Syn mój. Wybrany, Jego słuchajcie”. Pośród

 niepewności i lęku Bóg zaprasza nas do odnowienia

wiary w moc słowa Chrystusa. Jedynie ono może dać trwałą

nadzieję i utwierdzi nasze kroki na drogach pokoju.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Wielkiego Postu Rok A

24-02-23
 

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Wielkiego Postu Rok A


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 7 Niedziela zwykła rok A

17-02-23
 

Ogłoszenia duszpasterskie 7 Niedziela zwykła rok A


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela Zwykła Rok A

10-02-23
 

Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela zwykła rok A


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 4 Niedziela zwykła rok A

27-01-23
 

Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Zwykła Rok A


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela zwykła rok A

20-01-23
 

Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Zwykła Rok A


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Zwykła rok A

13-01-23
 

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Zwykła Rok A


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie Niedziela Chrztu Pańsakiego Rok A

05-01-23
 

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Chrztu Pańskiego Rok A


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela po Bożym narodzeniu Rok A

30-12-22
 

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Bożego Narodzenie Rok A


więcej

Kolęda 2023

27-12-22
 

                                                                          Plan kolędy 2023 rok 

1. Kolejność kolędy Wrząca, Stobno, Ługi Ujskie Terminy

    planowanej kolędy. ( Terminy mogą ulec zmianie ale nie

    kolejność) 

Data               Godz.                 Trasa 

02.01.23         15:00      Lipowa (Stobno 37)- Wrząca 1-4 blok 15

03.01.23         15:00      Wrząca blok 16 5 ,6-9 

04.01.23         15:00       Kasztanowa CPN- dwie strony Łaszcz 

05.01.23         15:00       Kasztanowa Strona Kościoła 

08.01.23         15:00       Wspólna 

09.01.23         15:00       Malinowa Lipowa strona kościoła 

10.01.23         15:00       Henkel Lipowa po przeciwnej stronie

                                     kościoła

11.01.23         15:00       Kasztanowa po przeciwnej stronie kościoła 

 

12.01.23         15:00        Brzozowa

13.01.23         15:00        Ujska 

14.01.23           9:00        Gajówka ,las, Rybakóweka, Stacja 

15.01.23         15:00         Zielona Akacjowa Topolowa(

                                       Suszarnia 

16.01.23         15:00         Ługi Ujskie 34-45 strona kościoła

                                      Liliowa 

17.01.23         15:00         Ługi Ujskie 46-69 strona kościoła 

18.01.23        15:00          Ługi Ujskie 80-93 górka 

19.01.23        15:00          Ługi Ujskie 94- 99 strona kościoła

                                       Brzozowa, Sosnowa, Dębowa,

                                       Sosnowa,

 20.01.23       15:00           Ługi Ujskie17 Rzemieśnicza 17F1-

                                       11 

21.01.23          9:00           Ługi Ujskie 12- 22a Nad Notecją

22.01.23         15:00 Ługi Ujskie 79- 64 

23.01.22 15:00 Ługi Ujskie 59- do końca w stronę Stobna


więcej

Ogloszenia duszpasterskie Boże Narodzenie

23-12-22
 

 

      Ogłoszenia duszpasterskie Boże Narodzenie

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Adwentu rok A

16-12-22
 

Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Adwentu rok A


więcej

Ogloszenia parafialne 3 Niedziela Adwentu Rok A

09-12-22
 

Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Adwentu rok A


więcej

34 Niedziela Zwykła Rok C

17-11-22
 

Ogłoszenia duszpasterskie 34 Niedziela Zwykła rok C


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 27 Niedziela Zwykła Rok C

30-09-22
 

             Ogłoszenia duszpasterskie 27 Niedziela Zwykła Rok C


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 16 Niedziela Zwykła rok C

15-07-22
 

Ogłoszenia duszpasterskie 16 Niedziela Zwykła Rok C


więcej

Ogłosznia duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha Świętego rok C

03-06-22
 

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha Świętego


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkanocna Rok C

22-04-22
 

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkanocna rok C


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa Rok C

11-04-22
 

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa Rok C


więcej

8 Niedziela zwykła rok C

25-02-22
 

Ogłoszenia duszpasterskie 8 Niedziela zwykła rok C


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 5 Niedziela zwykła Rok C

04-02-22
 

Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Zwykła Rok C


więcej

Ogloiszenia duszpasterskie 2 Niedziela Bożego Narodzenia Rok C

30-12-21
 

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Bożego NarodzeniaRok C


więcej

Propozycja kolędy 2022

17-12-21
 

Plan kolędy 2022 rok parafia Stobno

1. Kolęda rozpoczynać się będzie o godzinie 15:00 a w sobotę o godzinie 09:00

2. Przygotowany obrus krzyż świece woda święcona kropidło, zeszyty od lekcji religii

lub zaświadczenie o uczestnictwie w lekcjach religii.

3. Kolejność kolędy Wrząca, Stobno, Ługi Ujskie

Terminy planowanej kolędy. ( Terminy mogą ulec zmianie ale nie kolejność)

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela WielkanocnaRok B

30-04-21
 

 

                         Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkanocna Rok B

 więcej

Ogloszenia duszpasterskie 9 Niedziela Zwykła Rok B

02-06-18
 

 

              Ogłoszenia duszpasterskie 9 Niedziela Zwykła Rok B

 


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 4 Niedziela wielkanocna Rok B

20-04-18
 

Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Wielkanocna Rok B


więcej

Sprzatanie kościoła Wrząca

12-02-18
 

Sprzatanie Koscioła Wrząca


więcej

Sprzątanie koscioła w Stobnie Zielina Akacjowa Topolowa

12-02-18
 

Sprzatanie koscioła w Stobnie Zielona, Akacjowa Topolowa


więcej

Sprzątanie kościoła w Stobnie Leśniczówka Rybakówka Stacja Ujska

12-02-18
 

 Sprzątanie Kościoła Stobno

Leśniczówka, Rybakówka Stacja Ujska


więcej

Sprzątanie kościoła w Stobnie Kasztanowa 1-35 Brzozowa

12-02-18
 

 Sprzątanie Kościoła Stobno

Kasztanowa 1-35 Brzozowa


więcej

Sprzątanie kościoła w Stobnie Lipowa

12-02-18
 

 Sprzątanie Kościoła Stobno Lipowa


więcej

Sprzątanie kościoła w Stobnie Wspólna Malinowa

12-02-18
 

 Sprzątanie Kościoła Stobno

 Wspólna Maliniowa


więcej

Sprzątanie kościoła w Stobnie Kasztanowa 84-2

12-02-18
 

 Sprzątanie Kościoła Stobno

19.05-18.08.2018 Kasztanowa 84-2


więcej

Ogloszenia duszpasterskie Niedziela Bożego Narodzenia

31-12-16
 

Parafia Rzymskokatolicka                                              Stobno 2017.01.01

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

       Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Bożego Narodzenia


więcej

34 Niedziela Zwykła Rok C

18-11-16
 

Parafia Rzymskokatolicka                                        Stobno 2016.11.20

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 34 Niedziela Zwykła rok C

Przeżywamy dziś uroczystość Jezusa Chrystusa. Króla Wszechświata. W dzisiejszej

Ewangelii widzimy Jezusa ukrzyżowanego. Nieraz trudno nam taki obraz pogodzić

z naszego wyobrażeniem o władzy królewskiej. Jezus jest Królem. Zaprasza nas do

swego królestwa, do pojednania, do wolności od grzechu, do szczęścia. Z wiarą

uznajemy i przyjmujemy panowanie Jezusa. Wyznajemy wiarę w Jezusa. Króla

całego Wszechświata i Pana każdego z nas. Potwierdźmy naszym życiem tę

prawdę

 


więcej

MODLITWA ZA DIECEZJE

25-09-16
 

                      MODLITWA ZA DIECEZJE

 

           

   


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 17 Niedziela zwykła

24-07-15
 

Parafia Rzymskokatolicka                                                    Stobno  2015.07.26   

p.w. Św. Franciszka  z Asyżu

         Stobno 11

64-980  Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

 

                         Ogłoszenia duszpasterskie  17 Niedziela Zwykła Rok B

 

Za Jezusem podążają tłumy zafascynowane cudami, jakie czynił. Mają nadzieję, że dokona kolejnych uzdrowień. Jednak Jezus prowadzi ich na wzgórze, by dać im coś więcej niż zaspokojenie ich materialnych, doczesnych potrzeb. Niestety, Żydzi w cudzie rozmnożenia chleba nie zobaczyli nic poza wymiarem ekonomicznym- Jezus byłby wspaniałym królem, który zaspokajał ich potrzeby. Czy nasza postawa wobec Jezusa nie jest podobna do zachowania Żydów? Czy nie oczekujemy od Jezusa, by rozwiązywał nasze problemy, a nie troszczymy się o to, co naprawdę ważne?  Jezus codziennie, w Eucharystii daje nam siebie, by nakarmić nasze dusze, by dać nam życie wieczne. Troszczmy się o to, byśmy zawsze byli godni spożywać ten Chleb.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Adwentu rok B

12-12-14
 

 Parafia Rzymskokatolicka                         Stobno  2014.12.14                      p.w. Św. Franciszka  z Asyżu

         Stobno 11

64-980  Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

 

        Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Adwentu rok B

 

        ,, Zawsze się radujcie” – zachęca nas św. Paweł. Dzisiejsza niedziela zwana jest Gaudete- Niedziela Radości. Podczas liturgii wielokrotnie              usłyszymy o radości. Dzisiaj jest dobry czas, żeby zadać sobie pytanie                o stan przygotowania naszych serc na święta Bożego Narodzenia oraz o to, na ile radość towarzyszy naszemu oczekiwaniu na przyjście Pana.


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie 6 Niedziela Wielkanocna

04-05-13
 

 Parafia Rzymskokatolicka                                                              Stobno  2013.05.05    p.w. Św. Franciszka  z Asyżu

         Stobno 11

64-980  Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 604781951

 

                         Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela Wielkanocna

,, Jezus powiedział do swoich uczniów: ,, Jeśli Mnie kto miłuje , będzie zachowywał moją            naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego , i będziemy w nim przebywać”.                       ( J 14,23)


więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie @ Niedziela Wielkiego Postu

22-02-13
 

 Parafia Rzymskokatolicka                                          Stobno  2013.02.17                           p.w. Św. Franciszka  z Asyżu

         Stobno 11

64-980  Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 604781951

 

        Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkiego Postu Rok C

 

      W drugą niedzielę Wielkiego Postu przychodzimy, aby prosić o umocnienie naszej wiary. Prosta wiara Abrahama znalazła uznanie w oczach Boga. Warto , byśmy w rozterkach naszej codzienności pamiętali o tym, że celem naszego życia  jest niebo. Przemieniajmy się więc tak, abyśmy tam wszyscy mogli się spotkać.


więcej