Ogłosznia duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha Świętego rok C

17-05-24
 

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2024.05.19

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno

Kasztanowa

14 64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Kiedy apostołowie wyszli z Wieczernika, byli odmienieni. Zadziwili

obserwatorów odwagą i wymową zrozumiałą dla każdego.

To dzieło Ducha Świętego. On Trzecia Osoba Trójcy Świętej,

działa dziś z taką samą mocą jak wtedy, w dniu Pięćdziesiątnicy.

Podczas tej Eucharystii otwórzmy się na tę moc: pozwólmy Mu

odmienić nasz sposób myślenia, widzenia Boga, świata i siebie.

Niech zrodzą się w bnas Jego owoce: milość, radość, pokój,

cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodnośc,

opanowanie.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 7 Niedziela Wielkanocna rok B

10-05-24
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2024.05.12

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 7 Niedziela Wielkanocna

Wniebowstąpienie Pańskie

W liturgii słowa usłyszymy wezwanie Jezusa: Idźcie na cały

świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Ewangelizacja

to testament Chrystusa, dany nam przed wstąpieniem do nieba.

Niech nakaz misyjny, który znamy tak dobrze, że często już o nim

nie myślimy, na nowo zabrzmi dziś w naszych sercach. Zbawiciel

chce nas wyposażać w charyzmaty, które uwiarygodnią nasze

głoszenie. Otwórzmy się podczas tej Eucharystii na Jego łaskę,

abysmy się stali Jego świadkami.


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie 6 Niedziela Wielkanocna Rok B

02-05-24
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2024.05.05

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela Wielkanocna Rok B

,, W tym objawiła się miłość Boga ku nam, ze zesłał Syna swego

Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu”.

Słowa świętego Jana, które usłyszymy w dzisiejszym drugim

czyatniu, mają nam pomóc zrozumieć, że miłość, którą Bóg nas

obdarzył, nie ma sobie równych. To ona jest źródłem naszego

życia. Rozpoczynając tę Eucharystię, wzbudźmy w naszych

sercach wdzięczność za ten wielki dar oraz żałujmy za każdy

przejaw naszej niewdzięczności.


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie 5 Niedziela Wielkanocna Rok B

26-04-24
 

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2024.04.28

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607 052 061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkanocna Rok B

,, W domu mego Ojca jest mieszkań wiele” – zapewnia nas

dzisiaj Jezus w Ewangelii. Jego mowa skierowana do uczniów

w Wieczerniku to zaproszenie do traktowania życia jako drogi,

w której prawda Bożych słów stanowi podstawowy punkt

odniesienia. Prosmy u progu Eucharystii, aby Bóg otworzył

nasze serca i ukazał nam siebie.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 4 Niedziela wielkanocna Rok B

19-04-24
 

Parafia Rzymskokatolicka                     Stobno 2024.04.21

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607 052 061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Wielkanocna Rok B

Dzisiejsza liturgia słowa stawia przed nami obraz Chrystusa,

Dobrego Pasterza, który oddał za nas swoje życie. Rozpoczynając

Eucharystię, prosimy o głęboką wiarę i dar przylgnięcia do Jezusa

całym naszym życiem, abyśmy podożając za Jego głosem, doszli

do radości życia wiecznego.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 3 Niedziela Wielkanocna rok B

12-04-24
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2024.04.14

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607 052 061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Wielkanocna Rok B

Jezus wkracza do Wieczernika i pokazuje uczniom ślady gwoździ

. Zasiada z nimi do stołu , rozwiewa wątpliwości, oświeca ich

umysły, aby rozumieli Pisma. Zmartwychwstanie Chrystusa jest

wypełnieniem obietnic Starego Testamentu i obietnic samego

Jezusa. Jako wydarzenie historyczne staje w sercu naszej wiary

i wzywa nas do radykalnego wyboru Jego Ewangelii. Niech udział

w tej Eucharystt umocni nasze oddanie się sprawie Bożego

królestwa.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkanocna Rok B

04-04-24
 

Parafia Rzymskokatolicka                     Stobno 2024.04.07

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkanocna Rok B

,, Weźmijcie Ducha Świętego” Słowa zmartwychwstałego

Chrystusa, który przekracza zamknięte drzwi Wieczernika i posyła

uczniów do świata, zachęcają i nas do udziału w Jego misjii.

Jezus wkracza w nasze życie i chce nas uczynić znakiem swojej

obecności w świecie. Zgromadzeni w Jego misji. Jezus wkracza

w nasze życie i chcę nas uczynić znakiem swojej obecności

w świecie. Zgromadzeni w Jego imię na Eucharystii, otwórzmy się

na dary Ducha, który uzdalnia do dawania świadectwa o Jego

miłosierdziu wobec wszystkich.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Wielkanocna Rok B

28-03-24
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2023.03.31

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Wielkanocna Rok B

Grób jest pusty! Jezusa już tu nie ma! Teraz możemy go znaleźć

na drogach naszej codzienności. Zmartwychwstały Pan chce być

blisko nas, bo bardzo Mu na nas zależy. Radość wielkanocna

może stać się siła do pokonywania największych nawet trudności

w naszym życiu. Trzeba tylko z wiarą dostrzec, że grób jest pusty,

a Zmartwychwstały jest z nami. Zmartwychwstał Pan!

 

Z okazji świąt zmartwychwstania Pańskiego życzę aby Chrystus

Zmartwychwstały obdarzył was wielką wiarą, nadzieją, i miłością.

 pokojem, zdrowiem i spełnieniem wszystkich marzeń.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa Rok B

22-03-24
 

Parafia Rzymskokatolicka                     Stobno 2024.03.24

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa Rok B

Chrystus w uroczysty sposób wkracza do Jerozolimy.

Rozentuzjaamowany tłum krzyczy:,, Błogosławiony Ten, który

przychodzi w imię Pańskie”, a On, witany jako Mesjasz, wie, że za

kilka dni usłyszy skazujący wyrok. Jezus widzi dalej i więcej.

Przemienia tragiczne okoliczności swojego życia w dar miłości.

U progu tej Eucharystii wzbuźmy w sobie pragnienie kroczenia

za pokornym Chrystusem, aby uczestnicząc w Jego męce, mieć

także udział w tajemnicy Jego zmartwychwstania.


więcej

Dyżury Lektorów Stobno

21-03-24
 

                                             Dyżury Lektorów Stobno               

Data        Godzina   Nazwisko Imię  

24.03.24  8:00     Humińska Wiktoria, Batura Monika, Rentz

                             Angelika

               12:00     Aninowski Andrzej, Tyrlicz Tomasz, Milczarek

                             Ludwik

28.03.24  18:30    Batura Monika

29.03.24  18:30    Humińska Wiktoria, Aninowski Andrzej, Batura

                             Monika, Rentz Angelika.

30.03.24  18:30    Aninowski Andrzej,Tyrlicz Tomasz, Milczarek

                             Ludwik,Batura Monika

31.03.24 .  6:00    Huminska Wiktoria Aninowski Andrzej

               12:00   Milczarek Ludwik.

01.04.24     8:00  Rentrz Angelika

               12:00   Tyrlicz Tomasz

07.04.24    8:00   Humińska Wiktoria  

               12:00   Tyrlicz Tomasz

14.04.24   8:00      Milczarek Ludwik

              12:00      Batura Monika

21.04.24  8:00     Huminska      Wiktoria  

             12:00     Rentz Angelika 

28.04.24   8:00     Milczarek Ludwik  

              12:00     Aninowski Andrzej 

03.05.24   8:00     Humińska Wiktoria   

              12:00     Batura Monika 

05.05.24   8:00      Humińska Wiktoria  

             12:00      Rentz Monika  

12.05.24  8:00      Milczarek Ludwik  

             12:00      Rodzice dzieci komunijnych

19.05.24  8:00      Milczarek Ludwik   

             12:00      Batura Monika  

26.05.24  8:00      Humińska Wiktoria   

             10:00      Rentz Angelika  

30.05.24  8:00      Milczarek Ludwik   

             12:00      Batura Monika

02.06.24  8:00       Humińska Wiktoria  

             12:00      Aninowski Andrzej.

09.06 24 8:00      Milczarek Ludwik

             12:00      Rentz Angelika

16.06.23 8:00    Humińska Wiktoria

             12:00    Batura Monika

23.06.24  8:00     Milczarek Ludwik

             12:00    Aninowski Andrzej

 


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkiego Postu.Rok B

15-03-24
 

Parafia Rzymskokatolicka                   Stobno 2024.03.17

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkiego Postu Rok B

Ewangelia dzisiejszej niedzieli opowiada o ostatnim epizodzie

publicznej działalności Chrystusa. ,, Chcemy ujrzeć Jezusa”-

mówią Grecy, a ich prośba zapowiada początek ewangelizacyjnej

działalności wśród pogan. Chrystus, świadomy nadchodzących

wydarzeń, odsłania swoie serce i zaprasza nas do konteplacji

tajemnicy krzyża, w którym dokona się Jego wywyższenie.


więcej

Ogłaszenia duszpatsrskie 4 Niedziela Wielkiego Postu rok B

09-03-24
 

Parafia Rzymskokatolicka                 Stobno 2024.03.10

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Wielkiego Postu Rok B

,, Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego

Jednorodzonego dał, aby kazdy , kto w Niego wierzy, nie zginął,

ale miał życie wieczne” Po raz kolejny spogłądamy na Boga, który

przekonuje nas o szaleństwie swojej miłoiści. Syn z wysokości

krzyża pragnie przyciągnąć wszystkich do siebie. Niech udział

w tej Eucharystii umocni nasze kroki na drodze wielkopostnych

ćwiczeń, aby potrafili przyjąć Jezusa- dar Ojca i dzielić się Nim

z tymi, którzy jeszcze Go nie poznali.


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie 3 Niedziela Wielkiego Postu Rok A

01-03-24
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2024.03.03

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Wielkiego Postu Rok B


więcej

2 Niedziela Wielkiego Postu rok B

23-02-24
 

Parafia Rzymskokatolicka                     Stobno 2024.02.25

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkiego Postu Rok B

W dzisiejszej Eweangelii Jezus zbiera swoich uczniów na górę

i przemienia się wobec nich. Doświadczenie Bożej chwały, które

dane jest Piotrowi, Jakubowi i Janowi, ma uich umocnić na

drodze naśladowania Mistrza i konfrotacji ze skandalem krzyża.

Niech spotkanie z Chrystusem w trakcje tej Eucharystii ożywia

naszą wiarę i daje nam nadzieję oglądania chwały Boga.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Wielkiego Postu Rok B

16-02-24
 

Parafia Rzymskokatolicka                    Stobno 2024.02.18

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Wielkiego Postu Rok B

Droga Wielkiego Postu wiedzie przez umartwienie i pokutę ku

radosci nowego życia w Chrystusie. Bóg po raz kolejny daje nam

szansę i pragnie dokonać w nas odnowy. Prośmy w tej Eucharystii

, aby czas przygotowania do ponownego przeżycia tajemnic

paschalnych nie został przez nas zmarnowany i obudził w nas

świadomość przynależności do Chrystusa.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela Zwykła Rok B

09-02-24
 

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2024.02.11

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela zwykła rok B

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus spotyka trędowatego, który

prosi Go o interwęcje. ,, Jezus, zdjęty litością, wyciąga rękę,

i doktną go i rzekł do niego,, Chcę , bądż oczyszczony” Jego

odpowiedź jest pełną czułości i zdecydowania. Przeżywając dziś

Światowy Dzień Chorego prośmy, aby Bóg uzdolnił nas do

przychodzenia z pomocą wszystkim chorym i cierpiącym.

 


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 5 Niedziela zwykła Rok B

02-02-24
 

Parafia Rzymskokatolicka                 Stobno 2024.02.04

p. w. Św. Franciszka z Asyżu Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Zwykła Rok B

,, Jezus wziął na siebie nasze słabości i dżwigał nasze choroby”

Liczne uzdrowienia, o których usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii,

potwierdzają bliskość Jego króletwa. Rozpoczynając Eucharystię,

wzbudźmy w sobie szczere pragnienie przylgnięcia do Boga

i przyjęcia uzdrawiajacej mocy jego niłości. Tylko z Nim jesteśmy

w stanie pokonać nasze słabości i znależć lekarstwo na każdą

duchową chorobę.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 4 Niedziela zwykła rok B

26-01-24
 

Parafia Rzymskokatolicka                         Stobno 2024.01.28

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Zwykła Rok B

W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o egzorcyzmie dokonanym

przez Jezusa i i autorytecie Jego słowa. Tylko Chrystus może

uwolnić ludzkie serce spod wpływu zła i poddać je panowaniu

swojej miłości. U progu tej Eucharystii wzbudżmy w sobie

pragnienie podporządkowania Bogu całego naszego życia,

zwłaszcza naszych słabości i skłoności do grzechu.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela zwykła rok B

19-01-24
 

Parafia Rzymskokatolicka                    Stobno 2024.01. 21

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905Stobno

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Zwykła Rok B

,, Czas się wypełnił i bliskie jest królesto Boże. Nawracajcie się

i wierzcie w Ewangelię”. Zmiana sposobu myślenia, do której

wzywa Jezus, związana jest ze słuchaniem Jego słowa. Ono

otwiera nas naprawdę, ono też daje nam życie. W przeżywaną

dziś w całym Kościele Niedzielę Słowa Bożego otwórzmy nasze

serca na przemieniającą moc słowa Jezusa.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Zwykła rok B

12-01-24
 

Parafia Rzymskokatolicka                  Stobno 2024.01.14

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela zwykła rok B

,, Nauczycielu – gdzie mieszkasz”- pytają uczniowie w dzisiejszej

Ewangelii ,, Chodźcie, a zobaczycie” – odpowiada Jezus, chcąc

wprowadzić uczniów w swoją relacje z Ojcem. To zaproszenie

skierowane jest także do nas. Droga uczniów Jezusa nie

prowadzi na bezdroża, ale ma ściśle określony cel . U progu

Eucharystii wzbudżmy w sobie szczere pragnienie poznawania

Chrystusa oraz przylgnięcia do Niego.

 


więcej

Ogloiszenia duszpasterskie 2 Niedziela Bożego Narodzenia Rok B

05-01-24
 

Parafia Rzymskokatolicka                    Stobno 2024.01.07

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Bożego Narodzenia

Święto Chrztu Pańskiego, które dziś przezywamy, zamyka okres

Bożego Narodzenia.Ewangelia stawia przed nami Jezusa

wychądzącego z Jordanu, który widzi otwierajace się niebo

i Ducha Świętego zstępującego w postacji gołębicy. Słyszy także

głos Ojca: ,, Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam

upodobanie”. Nowy etap w historii zbawienia właśnie się

rozpoczyna. U progu tej Eucharystii pomyślmy o tym, że na

każdego z nas zstąpił Duch przybrania za synów, który odnawia

w nas Boży obraz i Boże podobieństwo.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela po Bożym narodzeniu Rok A

29-12-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2023.12.31

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14 64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Bożego Narodzenie

,, Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. Spotykamy

się na Eucharystii w uroczystość Bożego Narodzenia, aby

wspólnie przeżywać tę radość . Zbawienie jest blisko, bo Bóg

zstępuje z wysokości nieba i ukazuje się naszym oczom jako

pokorny Król spoczywający w betlejemskim żłobie. Przyjmijmy tę

prawdę w głębi naszych serc, aby radość i pokój na trwałe w nich

 zagościły.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Adwentu rok B

22-12-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                    Stobno 2023.12.24

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Adwentu rok A

,, Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” Bóg

zstępuje z wysokości nieba i ukazuje się naszym oczom jako

Dziecko spoczywające w betlejemskim żłobie. Niech spotkanie z

Nim podczas tej Eucharystii umocni w naszych sercach pokój

i radość.


więcej

Ogloszenia parafialne 3 Niedziela Adwentu Rok B

15-12-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                   Stobno 2023.12.17

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Adwentu rok B

,, Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki: Słowo

Jana Chrzciciela jest stanowcze i wskazuje na konieczność

nawrócenia. Prorok zapowiada przyjście Chrystusa, które jest

pewne, nieznany jest jedynie jego czas. Prośmy w trakcje tej

Eucharystii o dar wewnętrzej przemiany, abyśmy odnowieni

w naszym myśleniu i działaniu z radością dążyli do spotkania

z przychodzącym Bogiem


więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie 2 Niedziela Adwentu Rok B

08-12-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                  Stobno 2023.12.10

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Adwentu rok B

,, Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki”. Słowa

Jana Chrzciciela jest stanowcze i wskazuje na koniecznośc

nawrócenia. Prorok zapowiada przyjście Chrystusa, który jest

pewne, nieznany jest jedynie czas. Prośmy w trakcie tej

Eucharystii o dar wewnętrznej przemiany, abyśmy odnowieni

w naszym myśleniu i działaniu, z radością dążyli do spotkania

z przychodzącym Bogiem.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 1 Niedziela Adwentu Rok B

01-12-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                         Stobno 2023.12.03

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Adwentu rok B

,, Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił”- woła prorok Izajasz. Czas

Adwentu, który rozpoczynamy, to radosne i pełne tęsknoty

oczekiwanie na przyjście Boga. Pan chce usunąć z naszych dróg

wszystko to, co przeszkadrza w objawieniu się Jego miłości.

Niech udział w tej Eucharystii pomoże nam odrzucić wszystko,

co sprzeciwia się sprawiedliwości, i sprawi, byśmy byli zdolni

rozpoznać czas Jego przyjścia. 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 34 Niedziela zwykła Rok A

24-11-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2023.11.26

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 34 Niedziela Zwykła rok A

W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

liturgia słowa stawia przed nami obraz sądu. Jezus ukazuje

ostateczną perespektywę naszego życia i uświadamia nam,

że najważniejsza jest aktywna miłość. Wszystko, co uczyniliście

jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

U progu tej Eucharystii prośmy o łaskę dostrzegania oblicza

Chrystusa we wszystkich, zwłaszcza w ludziach najsłabszych

i zepchniętych na margines.


więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie 33 Niedziela Zwykła Rok A

17-11-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                           Stobno 2023.11.19

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 33 Niedziela Zwykła rok A

Przypowieść o talentach, którą usłyszumy w dzisiejszej Ewangelii

, odsłania przed nami hojność Boga. On sam obdarzył nas życiem

i pragnie, abyśmy dobrze z niego korzystali. U progu Eucharystii

prośmy o dar odwagi i mądrości, abyśmy potrafili wykorzystać

wszystkie nasze talenty w służbie dla braci.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 32 Niedziela żwykła Rok A

10-11-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                     Stobno 2023.11.12

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 32 Niedziela Zwykła rok A

Roztropne panny z dzisiejszej Ewangelii są obrazem Kożcioła,

który oczekuje na przyjście Oblubieńca. Pan powróci do swojej

własności , a ci którzy wytrwale na Niego czekają i zachowują

Jego Naukę mogą z nadzieją spodziewać się wejscia na Jego

ucztę. U progu tej Eucharystii prośmy o dar autentycznej wiary,

która wyraża się w naszych czynach.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 31 Niedziela Zwykła Rok A

03-11-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                     Stobno 2023.11.05

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 31 Niedziela Zwykła Rok A

,,Największy z was niech będzie waszym sługą”.- zachęca nas

Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Wskazuje też na niewłaściwe

postawy, które grożą wierzącym wszystkich czasów i szerokości

geograficznych- butę, pychę i obłudę. U progu Eucharystii prośmy

 o życie w prawdzie i zrozumienie tego, że jedynie całkowity dar

 z siebie prowadzi do autentycznego szczęścia.

 


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie 30 Niedziela Zwykła Rok A

27-10-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                     Stobno 2023.10.29

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 30 Niedziela Zwykła Rok A

,, Które przykazanie jest największe” – pyta uczony w Prawie-

,, Będziesz miłował….”- odpowiada Jezus wskazując, że miłośc

Boga i bliżniego stanowi centrum chrześcijańskiego życia.

Rozpoczynając Eucharystię prośmy o dar wewnętrznej przemiany,

aby wszystko w naszym życiu było zgodne z Ewangelją Chrystusa.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 29 Niedziela zwykła rok A

20-10-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                            Stobno 2023.10.22

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 29 Niedziela Zwykła Rok A

,, Oddajcie Cezarowi to co należy do Cezara, a Bogu to, co należy

do Boga”. Słowa Jezusa to coś więcej niż zachęta do płacenia

podatków i odpowiedzialnego zaangażowania w życie społeczne.

To wezwanie do tego, by uznać obecnośc i autorytet Boga we

własnym życiu, a także zobaczyć w sobie i w innych Jego

obraz.Prosmy podczas tej Eucharystii, by Bóg udzielił nam daru

mądrości i pozwolił patrzeć na sprawy tego świata z właściwej

perespektywy.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 28 Niedziela Zwykła rok A

13-10-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2023.10.15

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 28 Niedziela Zwykła Rok A

Liturgia słowa tej niedzieli pokazuje nam otwarte serce Boga.

Ojciec chce nas wprowadzić w głębie swojej tajemnicy, zaprasza

nas na ucztę swojego Syna i czyni z nas wspólnotę uczniów.

Odpowiadając na Jego zaproszenie, prośmy o dar wiary,

hojności naszych serc i głębokie zrozumienie tajemnicy Kościoła,

w którym jest miejsce dla każdego.


więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie 26 Niedziela Zwykła rok A

29-09-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                 Stobno 2023.10.01

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 26 Niedziela Zwykła Rok A

,, Celnicy i nierzadnice wchodzą przed wami do królestwa

niebieskiego”- mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Przestroga

przed ślepotą duchową to w gruncie rzeczy wołanie o nawrócenie

serca i zmianę postaw. Niech udział w tej Eucharystii umocni

nasze kroki na drodze wiary, abyśmy już dzisiaj doswiadczali

radość z udziału w życiu Boga.


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie 25 Niedziela Zwykła rok A

22-09-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                   Stobno 2023.09.24

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 25 Niedziela Zwykła Rok A

Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do życia odpopwiedzialnego,

przeżywanego w postawie służby,, Kto w bardzo małej sprawie

jest wierny, ten w wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej

sprawie jest nieuczciwy, ten i wielkiej nieuczciwy będzie”

Tylko wsłuchani w słowa Jezusa jesteśmy w stanie

wykonywać powierzone nam zadania w taki sposób, aby się

Bogu podobać.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 24 Niedziela Zwykła Rok A

16-09-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno  2023.09.17

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 24 Niedziela Zwykła Rok A

,, Panie , ile razy mam przebaczać, jeśli mój brat zawini

względem mnie”.To pytanie postawione niegdyś przez Piotra,

nigdy nie straciło na aktualności. Tym bardziej aktualna jest

odpowiedź Jezusa: przebaczać trzeba zawsze i bez stawiania

warunków. Rozpoczynajac Eucharystię, prośmy, by miłośc Boga

uzdrowiła nasze serca i uzdolniła nas do pójścia za Jego słowem.

 


więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie 23 Niedziela zwykła. Rok A

08-09-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                           Stobno 2023.09.10

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 23 Niedziela Zwykła Rok A


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 22 Niedziela Zwykła rok A

02-09-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                Stobno 2023.09.03

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 22 Niedziela Zwykła Rok A

Zgromadziliśmy się, aby sławić zwycięstwo Chrystusa, aby

uczestniczyć w Jego krzyżu, przez który przychodzi życie

i zbawienie. Dla chrześcijanina nie ma drogi, jak iść za

Chrystusem, który nas zbawił przez swe uniżenie, śmierć

i zmartwychwstanie . Nasza obecnośc na tej Eucharystii ma być

wyrazem tego, że idziemy za Chrystusem i chcemy uczestniczyć

w Jego zwycieństwie. Szukamy często innych dróg i wtedy

idziemy donikąd. Stajemy jednak przed ołtarzem, prosimy, aby nam

Bóg przebaczył i dał siłę pójścia za Chrystusem drogą Jego krzyża.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 21 Niedziela Zwykła Rok A

25-08-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                              Stobno 2023.08.27

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 21 Niedziela Zwykła Rok A

Crystus jest pełnią Bożego objawienia. To On posiada klucze,

które otwierają przed nami tajemnice życia, przebaczenia,

zbawienia. Włączeni do Kościoła przez wiarę i chrzest mamy

dostęp do Chrystusa i Bożych tajemnic. Niech czynny udział w tej

Eucharystii otworzy przed nami ogrom bogactw , mądrosci

i wiedzy, jakimi pragnie dzisiaj podzielić się z nami Bóg.

Kościół otrzymał klucze pojednania człowieka z Bogiem.

Uznajny więc, że jesteśmy grzesznymi, aby dostąpić przebaczenia

i z otwartym unysłem przyjąc objawioną prawdę, która głosi nam

Kościół.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 20 Niedziela zwykła rok A

18-08-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                   Stobno 2023.08.20

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 20 Niedziela Zwykła Rok A

Zgromadzeni na Eucharystii chcemy wołać słowami kobiety

kananejskiej ,, Ulituj się nade mną, Panie Synu Dawida”.

Potrzebujemy Jezusa, który mocą swojego Ducha działa w głębi

serc. Niech udział w tej Eucharystii umocni naszą wiarę i otworzy

nas na przemieniajace działanie łaski Boga.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 19 Niedziela zwykła rok A

11-08-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2023.08.13

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 19 Niedziela Zwykła Rok A

,, Panie ratuj mnie”- woła Piotr, ogarnięty lękiem na widok

silnego wiatru. Wobez rozmaitych zagrożeń w naszym życiu

także my chcemy widzieć w Jezusie jedyną nadzieję na nasze

ocalenie. Pan jest blisko i wyciąga do nas swoią pomocną dłoń

we wszystkich sytuacjach naszego życia. Niech udział

w dzisiejszej Eucharystii umocni w nas to przekonanie.


więcej

Dyżury lektorw

09-08-23
 

                   Dyżury Lektorów Stobno


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 18 Niedziela Zwykła rok A

05-08-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2023.08.06

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 18 Niedziela Zwykła Rok A

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zabiera uczniów na górę, aby

objawić im swoją chwałę. ,, Twarz Jego zajaśniała jak słońce,

odzienie zaś stało się białe jak światło „ - notuje ewangelista

Mateusz. To wydarzenie ma przygotować apostołów i umocnić

także naszą wiarę i przemienił nasze życie, abyśmy we wszystkim

we wszystkim dzialali dla Jego większej chwały.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 17 Niedziela zwykła rok A

28-07-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                   Stobno 2023.07.30

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 17 Niedziela Zwykła Rok A

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o skarbie ukrytym w roli

i drogocennej perle. Jezus chce nas zachęcic do radykalnego

wyboru. On sam jest skarbem , a wspólnota z Nim drogocenną

perłą. Dla Niego warto zrezygnować z krępujących więzów

i ciasnych ograniczeń. Prośmy w trakcje tej Eucharystii o łaskę

odkrycia wartości królestwa i gotowości do wyrzeczeń, aby nic

nie zajeło miejsca Boga w naszym życiu.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 15 Niedziela zwykła rok A

14-07-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                           Stobno 2023.07.16

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 15 Niedziela Zwykła Rok A

Przypowieść o siewcy, którą usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii,

zwraca naszą uwagę na moc życia obecną w słowie Bożym.

Ziarno pada na rózną glebę i wydaje owoc jedynie tam, gdzie

znajdzie dobre warunki wzrostu. Na początku tej Eucharystii

prosmy Boga, aby uzdolnił nas do słuchania Jego słowa, aby

nasze życie przyniosło jak najobfitszy plon.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 14 Niedziela Zwykła rok A

07-07-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                  Stobno 2023.07.09

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 14 Niedziela Zwykła Rok A

Chrystus pokorny Sługa Pański, zaprasza nas dzisiaj, bysmy przy

Jego sercu odnależli ukojenie. Trudy i obciążenia naszego życia,

są duże, ale większa jest moc łaski Boga. Słuchając Jego słowa

i karmiąc się Jego ciałem otwieramy się na Jego miłującą

obecność. Prośmy u progu tej Eucharystii, by spotkanie

z Chrystusem przemieniło nasze wnętrza, wprowadzajac nas

w radosne uwielbienie Boga.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 13 Niedziela zwykła rok A

30-06-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2023.07.02

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 13 Niedziela Zwykła Rok A

Chrystus do końca nas umiłował i oddał za nas swoje życie. Tylko

wpatrzeni w Jego przykład możemy zrozumieć radykalizm słów,

które dzisiaj usłyszymy, i wybrać pierwszeństwo Jego miłości:,,

Kto kocha ojca lub matkę, bardziej niż Mnie, nie jest Mnie

godzień. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest

Mnie godzien” Rozpoczynajac Mszę Świętą, prośmy, by Bóg

uzdrawiałnas z choroby egoizmu i uzdalniał do coraz

doskonalszej miłości.


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 12 Niedziela zwykła rok A

23-06-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                          Stobno 2023.06.25

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Trzcianka

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 12 Niedziela Zwykła Rok A

W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy szczególne zaproszenie.

Chrystus wzywa swych uczniów, by pośród trudów z odwagą

głosili Jego Ewangelie. To Jego Duch działa w głębi serc, oświeca

je i umacnia. Świadomi, że uczestniczymy w Jego dziele, prośmy

o duchowe dary niezbedne do tego, by wytrwale podejmować

ewangelizację.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 11 Niedziela zwykła rok A

16-06-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2023.06.18

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 11 Niedziela Zwykła Rok A

,, Bliskie jest krolestwo niebieskie”- mówi Jezus, wysyłając

uczniów na pierwszą misję ewangelizacyjną. Także i my,

włączeni w Mistyczne Ciało Chrystusa, jestesmy wezwani, by

glosić obecnośc Pana pośród nas. U progu tej Eucharystii

wzbudżmy szczere pragnienie przylgnięcia do Niego, abysmy

mogli budować Kościół wolny od podziałów i niezgody, w którym

fundamentem jedności jest On sam, żywy i zmartwychwstały Pan.

 


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 10 Niedziela Zwykla Rok A

09-06-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                   Stobno 2023.06.11

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 10 Niedziela Zwykła Rok A

W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o powołaniu celnika Mateusza.

Chrystus spojrzał na niego z miłością i wybrał, zapraszajac do

poświęcania się sprawie królestwa Bożego. Ten sam Chrystus

spogłąda dziś na nas, mówi do nas w słowach Ewangelii,

przychodzi w znaku łamanego chleba. Niech Jego obecność na

nowo rozpali nasze serca i pomoże kształtować życie w oparciu

o Ewangelię.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Trójcy ŚwiĘtej rok A

01-06-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2023.06.04

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Trójcy Świętej Rok C

Istnienie trzech Osób w jednym Bogu było nie do przyjęcia dla

Żydów strzegących prawdy o jedyności Boga.,, Jeszcze wiele

mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy

zaś przyjdzie On. Duch Prawdy , doprowadzi was do całej prawdy”

- zapewnia Zbawiciel. Oto delikatność Boga, który nie forsuje

ludzkiej świadomości, ale ją stopniowo kształtuje. Prośmy Go,

aby dziś pozwolił nam uczynić kolejny krok na drodze rozumienia

prawdy objawionej.

 


więcej

Ogloszenia duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha Świętego R A

26-05-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                           Stobno 2023.05.28

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Kończymy dzisiaj okres wielkanocny uroczystością Zesłania Ducha

Świętego. Wielkim pragnieniem Chrystusa jest to, aby Jego

uczniowie przyjeli dar Ducha i w Jego mocy przemieniali oblicze

tej ziemi. Niech udział w Eucharystii otworzy nas na moc miłości,

którą rozlewa w naszych sercach obiecany Duch Święty.

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela wielkanocna rok A

12-05-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                     Stobno 2032.05.14

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607 052 061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 6 Niedziela Wielkanocna Rok A 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zapowiada swoim uczniom

przyjście Ducha Świętego, który będzie kontynuował Jego dzieło

na ziemi, prowadząc ich do poznania prawdy. U progu tej

Eucharystii otwórzmy nasze serca na przemieniające działanie

Bożego Ducha, abyśmy poddani Jego prowadzeniu przyczyniali się

do budowy królestwa Bżego na ziemi.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskieie 4 Niedziela wielkanocna Rok A

28-04-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                        Stobno 2023.04.30

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607 052 061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Wielkanocna Rok A

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przedstawia się jako Dobry Pasterz,

który woła swoje owce po imieniu, staje na ich czele i prowadzi

po drogach czasu do życia wiecznego. Zgromadzeni na

Eucharystii chcemy umocnić nasz wybór kroczenia za Chrystusem,

ponieważ wierzymy, że tylko w Nim jest nasze ocalenie.

 


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkanocna rok A

14-04-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2023.04.16

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkanocna rok A

Bóg w swoim wielkim miłosierdziu zrodzi nas do żywej nadziei

przez zmartwychwstanie Chrystusa,m który przekracając

zamknięte drzwi Wieczernika, pozwala się dotknąć, przekonując

o swojej miłości. Niech doświadczenie miłosierdzia i udział w tej

Eucharystii obudzą w nas pragnienie życvia dla Boga, który

pragnie naszej bliskości i przemiany naszych serc.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa rok A

31-03-23
 

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2023.04.02

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa Rok A

W niedzielę Palmową rozważamy tajemnice z ostatnich ziemskich

dni Jezusa, od wjazdu do Jerozolimy, aż po ukrzyżowanie.

Chrystus wkracza do świętego miasta, by oddać swoje życie za

wielu. U progu Eucharystii, wzbudźy w sobie pragnienie

pokornego kroczenia za cierpiącym Panem, aby uczestnicząc

w Jego męce, mieć także udział w tajemnicy Jego zmartwychwstania

 


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 7 Niedziela zwykła rok A

17-02-23
 

Ogłoszenia duszpasterskie 7 Niedziela zwykła rok A


więcej

Ogloszenia Duszpasterskie Niedziela Chrztu Pańsakiego Rok A

05-01-23
 

Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Chrztu Pańskiego Rok A


więcej

Kolęda 2023

27-12-22
 

                                                                          Plan kolędy 2023 rok 

1. Kolejność kolędy Wrząca, Stobno, Ługi Ujskie Terminy

    planowanej kolędy. ( Terminy mogą ulec zmianie ale nie

    kolejność) 

Data               Godz.                 Trasa 

02.01.23         15:00      Lipowa (Stobno 37)- Wrząca 1-4 blok 15

03.01.23         15:00      Wrząca blok 16 5 ,6-9 

04.01.23         15:00       Kasztanowa CPN- dwie strony Łaszcz 

05.01.23         15:00       Kasztanowa Strona Kościoła 

08.01.23         15:00       Wspólna 

09.01.23         15:00       Malinowa Lipowa strona kościoła 

10.01.23         15:00       Henkel Lipowa po przeciwnej stronie

                                     kościoła

11.01.23         15:00       Kasztanowa po przeciwnej stronie kościoła 

 

12.01.23         15:00        Brzozowa

13.01.23         15:00        Ujska 

14.01.23           9:00        Gajówka ,las, Rybakóweka, Stacja 

15.01.23         15:00         Zielona Akacjowa Topolowa(

                                       Suszarnia 

16.01.23         15:00         Ługi Ujskie 34-45 strona kościoła

                                      Liliowa 

17.01.23         15:00         Ługi Ujskie 46-69 strona kościoła 

18.01.23        15:00          Ługi Ujskie 80-93 górka 

19.01.23        15:00          Ługi Ujskie 94- 99 strona kościoła

                                       Brzozowa, Sosnowa, Dębowa,

                                       Sosnowa,

 20.01.23       15:00           Ługi Ujskie17 Rzemieśnicza 17F1-

                                       11 

21.01.23          9:00           Ługi Ujskie 12- 22a Nad Notecją

22.01.23         15:00 Ługi Ujskie 79- 64 

23.01.22 15:00 Ługi Ujskie 59- do końca w stronę Stobna


więcej

Ogloszenia duszpasterskie Boże Narodzenie

23-12-22
 

 

      Ogłoszenia duszpasterskie Boże Narodzenie

 


więcej

34 Niedziela Zwykła Rok C

17-11-22
 

Ogłoszenia duszpasterskie 34 Niedziela Zwykła rok C


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 27 Niedziela Zwykła Rok C

30-09-22
 

             Ogłoszenia duszpasterskie 27 Niedziela Zwykła Rok C


więcej

Ogloszenia duszpasterskie 16 Niedziela Zwykła rok C

15-07-22
 

Ogłoszenia duszpasterskie 16 Niedziela Zwykła Rok C


więcej

8 Niedziela zwykła rok C

25-02-22
 

Ogłoszenia duszpasterskie 8 Niedziela zwykła rok C


więcej

Propozycja kolędy 2022

17-12-21
 

Plan kolędy 2022 rok parafia Stobno

1. Kolęda rozpoczynać się będzie o godzinie 15:00 a w sobotę o godzinie 09:00

2. Przygotowany obrus krzyż świece woda święcona kropidło, zeszyty od lekcji religii

lub zaświadczenie o uczestnictwie w lekcjach religii.

3. Kolejność kolędy Wrząca, Stobno, Ługi Ujskie

Terminy planowanej kolędy. ( Terminy mogą ulec zmianie ale nie kolejność)

 


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela WielkanocnaRok B

30-04-21
 

 

                         Ogłoszenia duszpasterskie 5 Niedziela Wielkanocna Rok B

 więcej

Ogloszenia duszpasterskie 9 Niedziela Zwykła Rok B

02-06-18
 

 

              Ogłoszenia duszpasterskie 9 Niedziela Zwykła Rok B

 


więcej

Sprzatanie kościoła Wrząca

12-02-18
 

Sprzatanie Koscioła Wrząca


więcej

Sprzątanie koscioła w Stobnie Zielina Akacjowa Topolowa

12-02-18
 

Sprzatanie koscioła w Stobnie Zielona, Akacjowa Topolowa


więcej

Sprzątanie kościoła w Stobnie Leśniczówka Rybakówka Stacja Ujska

12-02-18
 

 Sprzątanie Kościoła Stobno

Leśniczówka, Rybakówka Stacja Ujska


więcej

Sprzątanie kościoła w Stobnie Kasztanowa 1-35 Brzozowa

12-02-18
 

 Sprzątanie Kościoła Stobno

Kasztanowa 1-35 Brzozowa


więcej

Sprzątanie kościoła w Stobnie Lipowa

12-02-18
 

 Sprzątanie Kościoła Stobno Lipowa


więcej

Sprzątanie kościoła w Stobnie Wspólna Malinowa

12-02-18
 

 Sprzątanie Kościoła Stobno

 Wspólna Maliniowa


więcej

Sprzątanie kościoła w Stobnie Kasztanowa 84-2

12-02-18
 

 Sprzątanie Kościoła Stobno

19.05-18.08.2018 Kasztanowa 84-2


więcej

Ogloszenia duszpasterskie Niedziela Bożego Narodzenia

31-12-16
 

Parafia Rzymskokatolicka                                              Stobno 2017.01.01

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

       Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Bożego Narodzenia


więcej

34 Niedziela Zwykła Rok C

18-11-16
 

Parafia Rzymskokatolicka                                        Stobno 2016.11.20

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-980 Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 34 Niedziela Zwykła rok C

Przeżywamy dziś uroczystość Jezusa Chrystusa. Króla Wszechświata. W dzisiejszej

Ewangelii widzimy Jezusa ukrzyżowanego. Nieraz trudno nam taki obraz pogodzić

z naszego wyobrażeniem o władzy królewskiej. Jezus jest Królem. Zaprasza nas do

swego królestwa, do pojednania, do wolności od grzechu, do szczęścia. Z wiarą

uznajemy i przyjmujemy panowanie Jezusa. Wyznajemy wiarę w Jezusa. Króla

całego Wszechświata i Pana każdego z nas. Potwierdźmy naszym życiem tę

prawdę

 


więcej

MODLITWA ZA DIECEZJE

25-09-16
 

                      MODLITWA ZA DIECEZJE

 

           

   


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 17 Niedziela zwykła

24-07-15
 

Parafia Rzymskokatolicka                                                    Stobno  2015.07.26   

p.w. Św. Franciszka  z Asyżu

         Stobno 11

64-980  Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

 

                         Ogłoszenia duszpasterskie  17 Niedziela Zwykła Rok B

 

Za Jezusem podążają tłumy zafascynowane cudami, jakie czynił. Mają nadzieję, że dokona kolejnych uzdrowień. Jednak Jezus prowadzi ich na wzgórze, by dać im coś więcej niż zaspokojenie ich materialnych, doczesnych potrzeb. Niestety, Żydzi w cudzie rozmnożenia chleba nie zobaczyli nic poza wymiarem ekonomicznym- Jezus byłby wspaniałym królem, który zaspokajał ich potrzeby. Czy nasza postawa wobec Jezusa nie jest podobna do zachowania Żydów? Czy nie oczekujemy od Jezusa, by rozwiązywał nasze problemy, a nie troszczymy się o to, co naprawdę ważne?  Jezus codziennie, w Eucharystii daje nam siebie, by nakarmić nasze dusze, by dać nam życie wieczne. Troszczmy się o to, byśmy zawsze byli godni spożywać ten Chleb.


więcej

Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Adwentu rok B

12-12-14
 

 Parafia Rzymskokatolicka                         Stobno  2014.12.14                      p.w. Św. Franciszka  z Asyżu

         Stobno 11

64-980  Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 607052061

 

        Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Adwentu rok B

 

        ,, Zawsze się radujcie” – zachęca nas św. Paweł. Dzisiejsza niedziela zwana jest Gaudete- Niedziela Radości. Podczas liturgii wielokrotnie              usłyszymy o radości. Dzisiaj jest dobry czas, żeby zadać sobie pytanie                o stan przygotowania naszych serc na święta Bożego Narodzenia oraz o to, na ile radość towarzyszy naszemu oczekiwaniu na przyjście Pana.


więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie @ Niedziela Wielkiego Postu

22-02-13
 

 Parafia Rzymskokatolicka                                          Stobno  2013.02.17                           p.w. Św. Franciszka  z Asyżu

         Stobno 11

64-980  Trzcianka

Tel 067 216 40 52

Kom 604781951

 

        Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkiego Postu Rok C

 

      W drugą niedzielę Wielkiego Postu przychodzimy, aby prosić o umocnienie naszej wiary. Prosta wiara Abrahama znalazła uznanie w oczach Boga. Warto , byśmy w rozterkach naszej codzienności pamiętali o tym, że celem naszego życia  jest niebo. Przemieniajmy się więc tak, abyśmy tam wszyscy mogli się spotkać.


więcej