OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK A

1.Intencje.

Sobota

17:00 St.- Śp. Mieczysława, Stanisława Eleonorę.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz. Stanisławę, Aleksandra,

                       Zbigniewa Paszkiewicz. Stefanię, Stanisława

                        Kotułów. Zofię, Mirosława Brzezińskich.

10:00 ŁU- Za kapłanów naszej diecezji, aby głoszeniem Ewangeli

              i świadectwem życia pociągali młodych ludzi na drogę

              powołania do służby Bożej.

              Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach

              świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół

              swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

              O dobre przygotowanie do świąt Zmartrwychwstania

              Pańskiego.

12:00 St. – Za kapłanów naszej diecezji, aby głoszeniem Ewangeli

                i świadectwem życia pociągali młodych ludzi na drogę

                powołania do służby Bożej. Módlmy się, aby osoby,

                 które w różnych częściach świata ryzykują życie dla

                 Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim

                 misyjnym zapałem.

                 O dobre przygotowanie do świąt Zmartrwychwstania

                 Pańskiego.

Czwartek

17:00 St.- Za parafian.

Piątek

18:30 ŁU- Za parafian.

Sobota

17:00 St.- Śp. Piotra , Genowefę Moroch. Rodziców i rodzeństwo

                    z obojga stron.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Jarosława Szymańskiego w 30 r. śm. Katarzynę,

                        Piotra Marię Grzegorczyków.

10:00 ŁU- Śp. Janinę Falkowską ( od dzieci i wnuków)

12:00 St.- Śp. Klęmentynę Wolską.

2. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach:

Piątek- Droga krzyżowa

ŁU- 18:00

St- 17:00

Niedziela - Gorzkie Żale

ŁU – 9:40.

St- 11:40 3.

Kancelaria parafialna jest czynna codziennie po Mszy św. oprócz

Poniedziałku. Wtorku i Środy.

4. Zachęcam do Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym

    Sakramencie :

    St- Czwartek-16:00

5. Spotkanie z bierzmowanymi:

    ŁU- Piątek 18:00

    St- Piątek 17:00

7. Taca w przyszłą niedzielę jest przeznaczona na ogrzewanie

    kościoła.

8. W przyszła niedziele odbędzie się zbiórka na kwiaty do Bożego

    grobu.

9. O wystrój kościoła na Trydum Paschalne zatroszczą się:

    Ł U- Mieszkańcy po stronie Kościoła i młodzież przygotowująca

           się do bierzmowania.

St. – Mieszkańcy Wrzącej i młodzież przygotowująca się do

        bierzmowania.

10. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Rokolekcje Wielkopostne.

       Plan Rekolekcji Wielkopostnych w parafii pw. św. Franciszka

        z Asyżu w Stobnie. 10.03.-13.03.2024

        Ks. Andrzej Marchewka

Niedziela 10.03..2024

   8:00 Stobno – Msza św. z nauką ogólną.

   9:40 Ługi Ujskie – Gorzkie żale (sami wierni.)

10:00 Ługi Ujskie- Msza św. z nauką ogólną

11:40 Stobno – Gorzkie żale ( wierni sami)

12:00 – Msza św. z nauką ogólną.

Poniedziałek 11.03.2024 Wtorek 12.03.2024. Środa 13.03.2024

10:30 Stobno- Msza św. z nauką ogólną

17:00 Ługi Ujskie- Msza św. z nauką ogólna.

18:30 Stobno- Msza św. z nauką ogólną.

 Spowiedź św.

 Wtorek

16:30 Ługi Ujskie

18:00 Stobno We wszystkie dni przed mszą św