OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 12 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                                                 Stobno 2018.06.24

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Obchodzimy dziś uroczystość św. Jana Chrzciciela . Mogło się wydawać, że ten prorok,

 który poprzedził przyjście Mesjasza, ma się czym szczycić. Jego przyjście na świat

 związane było z niezwykłymi rzeczami, a on swoim nauczaniem zgromadził uczniów

 oraz przyciągał tłumy ludzi. Mógł się tym pysznić, a jednak powiedział: ,, Po mnie

 przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach” Jego słowa,

 działalność, życie nie były skoncentrowane na nim samym, ale na Chrystusie. I to jest

 właściwy kierunek dla nas.

                   Ogłoszenia duszpasterskie 12 Niedziela zwykła rok B

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Stanisława, Juliana Ziółkowskich.

 10:00 ŁU- Śp. Zdzisława w 6 r. śm.

 12:00 St.- Śp. Jana, Annę Feciuch i zmarłych z rodziny

 Poniedziałek

18:00 St.- Za parafian.

Wtorek

17:00 ŁU- Śp. Kazimierza Zamiatałę ( od córki Jadwigi z dziećmi)

Środa

18:00 St.- Śp. Zofię, Władysława Jaremczuk. Władysława Bubełę. Władysława Łobos.

Czwartek

16:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii Pawełczak z okazji 90 ur.

 Piątek

 17:00 ŁU- Śp. Zofię, Kazimierza Zamiatałów ( od córki Bożeny z rodziną)

 18:00 St. Śp. Piotra Żytlińskiego i rodziców z obojga stron.

 Sobota

 17:00 ŁU- Śp. Zdzisława Cieślaka.

 Niedziela

   8:00 St.- Śp. Piotra Moroch i rodziców z obojga stron.

 10:00 ŁU- Za nowo wyświęconych kapłanów i diakonów, aby całkowicie oddani

                Chrystusowi gorliwie podejmowali ewangeliczną posługę w Kościele.

                 Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli

                 się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

                 Podziękowanie za 30 lat pracy duszpasterskiej oraz o dalszą opiekę

                 i błogosławieństwo Boże dla Ks. Janusza Kozłowskiego

 12:00 St.- Za nowo wyświęconych kapłanów i diakonów, aby całkowicie oddani

                Chrystusowi gorliwie podejmowali ewangeliczną posługę w Kościele.

                Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli się

                wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

                Podziękowanie za 30 lat pracy duszpasterskiej oraz o dalszą opiekę

                i błogosławieństwo Boże dla Ks. Janusza Kozłowskiego

 2.Okazja do adoracji Pana Jezusa w najświętszym sakramencie będzie:

 ŁU Piątek – 16:00

 3. W tym tygodniu w Piątek przypada uroczystość Piotra i Pawła .

    Msze św. : będą odprawione

    17:00 ŁU

    18:00 St.

 Taca przeznaczona na stolicę Apostolską.

 3.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę :

    Wiąckiewicz Anna, Czerwiński Zenon