OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Janinę Ziólkowską Juljana, Stanisława. Tadeusza,

                       Józefę Dyl.

 10:00 ŁU- Śp. Andrzeja Turczyna i rodziców z obojga stron

                     i braci.

12:00 St.- Śp.- Bronisławę , Henryka Żytlińskich

Środa

18:00 St.- Śp. Krystiana Wysockiego ( od siostry i rodzeństwa)

Czwartek

18:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Pawła z okazji

               90 ur.

Piątek

17:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Władysława

                i Zofii w r. ślubu ( od dzieci|)

Sobota

12:00 St.- Śp. Bronisława, Józefa Bieć pogrzeb.

14:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii Teresy

               Owczarskiej i Marcela Jakuba Paplińskiego z okazji

               ślubu.

18:00 St.- Śp. Mariannę, Kazimierza, Mirosława Dudek. Adama

                    Rabińskiego.

Niedziela

   8:00 St.- Śp.Bronisławę Paszkiewicz. Stefanię Kotuła.

 10:00 ŁU- Śp. O mądre i szlachetne serca dla nauczycieli

                      i wychowawców, aby swoim życiem inspirowali

                      młodych do poświęcenia się temu co dobre

                      i piękne.

                      Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi

                      w nienaruszalność i godność osoby, została

                      zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw

                      świata.

                      Za dzieci i młodzież rozpoczynajace nowy rok

                      szkolny.

12:00 St.- Śp. O mądre i szlachetne serca dla nauczycieli

                    i wychowawców, aby swoim życiem inspirowali

                    młodych do poświęcenia się temu co dobre

                    i piękne.

                    Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi

                    w nienaruszalność i godność osoby, została

                    zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw

                    świata.

                    Za dzieci i młodzież rozpoczynajace nowy rok

                    szkolny.

2. W tym tygodniu przypada I Piatek miesiąca .

    Okazja do spowiedzi będzie:

    St- Czwartek 17:00

    ŁU- Piątek 16:00

    Chorych odwiedzę w Piątek od godziny 8:30

3.Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie

    będzie:

    St. Czwartek -17:00

    ŁU Piątek – 16:00

     Do Pana odeszli:

     Śp. Piotr Szebeszowicz

Śp. Bronisław Józef Bieć ( pogrzeb będzie w sobotę

     o godzinie 12:00)