OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2020.08.23

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Trzcianka

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 21 Niedziela Zwykła Rok A

 Chrystus jest pełnią Bożego objawienia, to On posiada klucze ,

 które otwierają przed nami tajemnice życia, przebaczenia,

 zbawienia. Włączeni do Kościoła przez wiarę i chrzest, mamy

 dostęp do Chrystusa i Bożych tajemnic. Niech nasz czynny

 udział w tej Eucharystii otworzy przed nami ogrom bogactw,

 mądrości i wiedzy, jakimi pragnie dzisiaj podzielić się z nami Bóg.

 Kościół otrzymał klucze pojednania człowieka z Bogiem. Uznajmy

 więc, że jesteśmy grzeszni, aby dostąpić przebaczenia

 i z otwartym umysłem przyjąć objawioną prawdę, którą głosi

 nam Kościół.

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Zbigniewa Kubiaka..

  10:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana

                 i Stefani z okazji 48 r. ślubu.

 12:00 St.- Śp. Dariusza, Wojciecha, Władysława Zielińskich.

 Poniedziałek

 18:00 St.- Śp. Staszczaków. Skrypaków. Płaskoniów.

 Wtorek

 17:00 ŁU- Śp. Ryszarda Komorowskiego ( od sąsiadów z ulicy

                      Sosnowej i Dębowej)

 Środa

 18:00 St. – Śp. Stanisława Fedczaka

 Czwartek

 18:00 St.- Za parafian.

 Piątek

 17:00 ŁU- Śp. Rodziców Bronisławę w 5 r. śm. Józefa w 50 r. śm.

                      I brata Jana.

Sobota

 18:00 St.- Śp. Bogdana Jurczyńskiego w 11 r. śm.

 Niedziela

   8:00 St. –Śp. Barbarę , Kazimierza Humińskich

 10:00 ŁU- Śp. Benedykta, Zygmunta.

 12:00 St.-Śp. Marię, Kazimierza Zmitrowiczów w r. śm.

2.Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie

   będzie:

   St.- Czwartek – 17:00

   ŁU- Piątek -16:00

 4.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

    W tym tygodniu proszę : Wolski Zygmunt, Kułak Łukasz.

 

 Zapowiedzi

 1. Spytek Przemysław kaw. Nowa Wieść Ujska

     Sakowicz Michalina panna Ługi Ujskie

 Do Pana odeszli:

  Komorowski Ryszard

  Wenski Ryszard Henryk