OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                        Stobno 2021.07.25

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 17 Niedziela Zwykła Rok B

 Jezus Chrystus gromadzi nas na świętej wieczerzy i chce nas

 karmić chlebem na życie wieczne. Tłum, dla którego rozmnożył

 chleb, chciał obwołać Go królem. On jednak usunął się na górę.

 Pełni wdzięczności za dar Eucharystii otwórzmy nasze serca, by

 nasz Pan faktycznie mógł w nich królować, a na początku tej

 Eucharystii przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy.

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. –Śp. Bronisławę Paszkiewicz w 13 r. śm.

 10:00 ŁU- Śp. Barbarę Pawłowska ( 0d rodziny Matusiak)

 12:00 St.- Śp. Teodorę, Feliksa Milczarek.

 Poniedziałek

 18:00St.- Śp. Marię Żytlińską ( od rodziny Szymczak)

 Wtorek

 17:00 ŁU.- Za parafian.

 Środa

 18:00 St. – Śp. Teresę Baturę w 13 r. śm.

 Czwartek

 18:00 St.- Śp. Anielę 6 r. śm. i zmarłych z rodzin ; Sajnów,

                     Trybów, Baran, Pawełczak.

 Piątek

 17:00 ŁU- Podziękowanie Bogu za otrzymane łaski z prośbą

                o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta

                 i Danuty z okazji 58 r. ślubu.

 Sobota

 18:00 St.- Śp. Jana Pawełczaka ( od Aliny z rodziną)

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Dariusza i zmarłych z rodziny.

 10:00 ŁU- O wytrwałość i ufność dla młodych, którzy

                postanowili przyjąć powołanie do kapłaństwa czy

                życia zakonnego, aby nie ulegli pokusom zwątpienia

                Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały

                się coraz bardziej „szkołami wzrastania

                w człowieczeństwie”.

                 O szczęśliwe zbiory.

                 O trzeźwość w naszym narodzie.

 12:00 St.- - O wytrwałość i ufność dla młodych, którzy

                   postanowili przyjąć powołanie do kapłaństwa czy

                   życia zakonnego, aby nie ulegli pokusom zwątpienia

                   Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały

                   się coraz bardziej „szkołami wzrastania

                   w człowieczeństwie”.

                   O szczęśliwe zbiory.

                   O trzeźwość w naszym narodzie

 2. Okazja do Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie

     będzie:

     St- Czwartek -17:00

     ŁU- Piątek -16:00

 3. Dzisiaj z okazji święta Św. Krzysztofa po mszach św.

     odbędzie się poświecenie kierowców i pojazdów.

 4.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

    W tym tygodniu proszę : Kasperek Paweł, Ilicki Marcin

    Meier Frycz Daria.