OGÅ‚OSZENIA DUSZPASTERSKIE 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                                                       Stobno 2018.05.06

 p.w. Åšw. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-980 Trzcianka

 Kom 607 052 061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 OgÅ‚oszenia duszpasterskie 6 Niedziela Wielkanocna Rok B

 Przez EwangeliÄ™ Bóg mówi do każdego z nas kocham ciÄ™-,, Jak Mnie umiÅ‚owaÅ‚ Ojciec

 tak i Ja was umiÅ‚owaÅ‚em”. Czy można pozostać obojÄ™tni, kiedy sÅ‚yszymy zapewnienie

 o miÅ‚oÅ›ci? Ta miÅ‚ość nie jest abstrakcyjna, ale rzeczywista. Jej potwierdzenie możemy

 zobaczyć każdego dnia w naszym życiu oraz wspominajÄ…c Å›mieć i zmartwychwstanie

 Chrystusa. JesteÅ›my wezwani do tej miÅ‚oÅ›ci- to przybliży nas do Boga, do drugiego

  czÅ‚owieka i przemieni nasze życie.

 1.Intencje.

 Niedziela

   8:00 St. – Åšp. JaninÄ™ PakuÅ‚Ä™ Gr.6

 10:00 ŁU- Za mÅ‚odych ludzi, którzy stojÄ… przed decyzjÄ… wyboru życiowego PowoÅ‚ania,

                aby dziÄ™ki Å‚asce Bożej wÅ‚aÅ›ciwie je rozeznali i nie bali siÄ™ podążyć odpowiedniÄ…

                dla nich drogÄ….

                Aby wierni Å›wieccy wypeÅ‚niali swojÄ… szczególnÄ… misjÄ™, wykorzystujÄ…c Swoje

                zdolnoÅ›ci, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego Å›wiata

12:00 St.- Za mÅ‚odych ludzi, którzy stojÄ… przed decyzjÄ… wyboru życiowego PowoÅ‚ania,

                aby dziÄ™ki Å‚asce Bożej wÅ‚aÅ›ciwie je rozeznali i nie bali siÄ™ podążyć odpowiedniÄ…

                dla nich drogÄ…. Aby wierni Å›wieccy wypeÅ‚niali swojÄ… szczególnÄ… misjÄ™,

                 wykorzystujÄ…c Swoje zdolnoÅ›ci, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego

                 Å›wiata.

 PoniedziaÅ‚ek

 17:00 ŁU- Åšp. JaninÄ™ PakuÅ‚Ä™ Gr.7

 18:00 St.- Åšp. JuliannÄ™, Juliana, AgafiÄ™, Prokopa.

 Wtorek

 17:00 ŁU- Åšp. JaninÄ™ PakuÅ‚Ä™ Gr. 8

 18:00 St.- Åšp. Ks. StanisÅ‚awa Janika. Ks. Ryszarda Łaszcza.

 Åšroda

 17:00 ŁU. – Åšp. JaninÄ™ PakuÅ‚Ä™ Gr.9

 Czwartek

 17:00 ŁU- Åšp. JaninÄ™ PakuÅ‚Ä™ Gr.10

PiÄ…tek

 17:00 ŁU.- Åšp. JaninÄ™ PakuÅ‚Ä™. Gr.11

Sobota

 17:00 ŁU- Åšp. JaninÄ™ PakuÅ‚Ä™ Gr. 12

 18:00 St.- O zdrowie i bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo Boże dla Krystyny Kowalczyk z okazji 75 ur.

                ( od dzieci z rodzinami)

 Niedziela

 8:00 St. – Åšp. MariÄ™ Kaczmarek i Patryka PiÄ…tka.

10:00 ŁU- Śp. Janinę Pakułe Gr.13

12:00 St.- Åšp. ZofiÄ™ Jaremczuk.

2. Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie będzie:

ŁU- PiÄ…tek od 16:00 – 17:00

3. W Czwartek o godzinie 18:30 odbÄ™dzie siÄ™ próba dzieci komunijnych.

4. Nabożeństwo majowe będzie:

    St.- 17:45 Niedziela 11:40

    ŁU- Godzina 16:30 Niedziela 9:40

5. Z powodu kontuzji nogi ks. Proboszcza nie odbędzie się piesza pielgrzymka w dniu

    12.05.2018 do Skrzatusza. Natomiast odbÄ™dzie siÄ™ pielgrzymka Å»ywego RóżaÅ„ca

    do Skrzatusza .

6. W piątek o godzinie 19:00 odbędzie się katecheza dla młodzieży przygotowującej się

    do bierzmowania gr. 1

  W Ługach Ujskich katecheza odbÄ™dzie siÄ™ w czwartek 17.05.2018 o godzinie 18:00

 7. SkÅ‚adam serdeczne podziÄ™kowanie za sprzÄ…tniÄ™cie koÅ›cioÅ‚a. W tym tygodniu proszÄ™:

    Jakubowski Leszek, GawiÅ„ski Jacek.

    Zapowiedzi

    1.KaleÅ„czuk Łukasz kaw. Ługi Ujskie

       KwapiÅ„ska Jagoda Natalia panna Kaznów.

   2.Ludkowski Dawid kaw. Stobno

     Figas Weronika panna PiÅ‚a.

 3.Szebeszowicz Łukasz Robert kaw. Stobno.

     Kopeć Kinga Agnieszka panna Szamocin.