OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA ROK B

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz. Stanisławę, Aleksandra,

                        Zbigniewa Paszkiewicz. Stefanię, Stanisława

                        Kotułów. Zofię, Mirosława Brzezińskich.

10:00 ŁU- Za wychowawców i wykładowców seminaryjnych,

               aby umocnieni darami Ducha Świętego kształtowali

               serca i umysły przyszłych kapłanów. Módlmy się, aby

               godność kobiet i ich bogactwo były uznawane

               w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej

               doświadczają one w różnych częściach świata.

               Módlmy się za parafian chorych, aby powrócili do

               zdrowia.

12:00 St.- Za wychowawców i wykładowców seminaryjnych,

               aby umocnieni darami Ducha Świętego kształtowali

               serca i umysły przyszłych kapłanów.

               Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były

               uznawane w każdej kulturze i aby ustała

               dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych

               częściach świata.

               Módlmy się za parafian chorych, aby powrócili

               do zdrowia.

Poniedziałek

18:00 St. – Za parafian.

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian

Środa

17:00 St.-Śp. Franciszka Opszańskiego ++ Opszańskich.

Czwartek

18:00 St.- Śp. Tadeusza Łszcza ( od rodziny Milczarków i Bodo)

Piątek

17:00 ŁU – Za parafian.

Sobota

18:00 St.- Śp. Prokopa , Agafię, Olgę, Jana Myrnów.

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Jana Pawełczaka ( od żony i dzieci).

10:00 ŁU- Śp. Czesława Gabryiela Ryczek.

12:00 St.- Śp. Damiana.

3. Spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.

    odbędzie się w Środę godzina 18:00 w Stobnie .

     ŁU- Wtorek i Piątek – 17:00

4. Spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania

    odbędzie się w Sobotę o godzinie 18:00

5. Dzisiaj w niedziele obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

    Przed każda Mszą św. proszę odmówić Koronkę do Miłosierdzia

    Bożego Po Mszach św. odbędzie się zbiórka na cele

       charytatywne.

6. Okazja do Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie

    będzie:

    St.- Czwartek -17:00

    ŁU- Piątek – 16:00