OGÅ‚OSZENIA DUSZPASTERSKIE 26 NIEDZIELA ZWYKÅ‚A ROK A

1.Intencje.

 Niedziela

   8:00 St. – Åšp. SalomeÄ™, Ignacego Różak. I dziadków z obydwóch stron ( od syna Jerzego

                  z rodzinÄ…)

 10:00 ŁU – Aby klerycy , którzy rozpoczynajÄ… kolejny rok przygotowania do kapÅ‚aÅ„stwa

                  w koszaliÅ„skim seminarium, zostali umocnieni Bożymi darami na drodze

                  powoÅ‚ania.

                   Aby w Å›wiecie pracy wszystkim byÅ‚y zagwarantowane poszanowanie

                   i ochrona praw, a bezrobotnym zostaÅ‚a dana możliwość przyczyniania siÄ™ do

                   tworzenia wspólnego dobra

                   O nowe i liczne powoÅ‚ania do kapÅ‚aÅ„stwa i życia konsekrowanego.

 12:00 St. – Aby klerycy , którzy rozpoczynajÄ… kolejny rok przygotowania do kapÅ‚aÅ„stwa

                   w koszaliÅ„skim seminarium, zostali umocnieni Bożymi darami na drodze

                   powoÅ‚ania. Aby w Å›wiecie pracy wszystkim byÅ‚y zagwarantowane

                   poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym zostaÅ‚a dana możliwość \

                   przyczyniania siÄ™ do tworzenia wspólnego dobra

                   O nowe i liczne powoÅ‚ania do kapÅ‚aÅ„stwa i życia konsekrowanego.

Poniedziałek

17:00 St. Śp. Jakuba Aninowskiego 2 r. śm.

Wtorek

12:00 St. - Åšp. WandÄ™ Klessa ( pogrzeb)

17:00 ŁU – Åšp. IrenÄ™ FrÄ…c ( od wnuczki Justyny z rodzinÄ…)

Åšroda

19:00 St. – Za parafian.

19:00 St.- Za parafian.

Czwartek

17:00 St. – Åšp. PelagiÄ™ Okal w 30 dzieÅ„ od Å›mierci.

PiÄ…tek

17:00 ŁU– Åšp. WÅ‚adysÅ‚awÄ™ Szymczak ( od sÄ…siadów rodzin Plekaniec i Sypulskich)

Sobota

12:00 ŁU – Åšp. JaninÄ™ Szymczak 10 r. Å›m. WÅ‚adysÅ‚awÄ™ Szymczak.

Niedziela

   8:00 St. – O zdrowie i bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo Boże dla Hani z okazji 10 ur. ( od mamy)

10:00 ŁU – Åšp. Franciszka Wybraniec w 11 r. Å›m. I rodziców z obojga stron.

12:00 St. – Åšp. BolesÅ‚awa, ZofiÄ™, RomanÄ™ OpszaÅ„skich i rodziców z obojga stron.

2.Dzisiaj rozpoczynamy nabożeÅ„stwo różaÅ„cowe . NabożeÅ„stwo zostanie Odprawione:.

   St- W niedzielÄ™ o godzinie 11:30 , Åšroda – 18:30 PiÄ…tek – 17:30 Sobota 17:30 i proszÄ™

        aby różaniec zostaÅ‚ poprowadzony przez Å»ywy Różaniec

   ŁU- O godzinie 16:30 w NiedzielÄ™ o godzinie 9:30 , i proszÄ™ aby różaniec zostaÅ‚

         poprowadzony przez Å»ywy Różaniec. W sobotÄ™ o godzinie 13:00

3.Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

   St.- Czwartek 16:00,

    ŁU- PiÄ…tek 16:00

4.ÅšrodÄ™ o godzinie 19:00 w naszej parafii w Stobnie obchodzimy odpust parafialny .

   ProszÄ™ naszych strażaków o przygotowanie procesji .

5. Za tydzieÅ„ bÄ™dziemy obchodzimy XVII DzieÅ„ Papieski. Po Mszach Å›w. bÄ™dzie zbiórka na

    Å»ywy pomnik ,, DzieÅ‚o Nowego TysiÄ…clecia” – stypendium dla mÅ‚odzieży.

5.W SobotÄ™ 07.10.2017 o godzinie 12:00 zostanÄ… uroczyÅ›cie przyjÄ™te dzieci które

  rozpocznÄ… roczne przygotowanie do I Komunii Å›w i odbÄ™dzie siÄ™ poÅ›wiecenie różaÅ„ców.

6.W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi będzie

   St.- Czwartek – 16:00

   ŁU- PiÄ…tek – 16:00

   Chorych odwiedzÄ™ w PiÄ…tek od godziny 8:30

 7.Bóg zapÅ‚ać za sprzÄ…tniÄ™cie koÅ›cioÅ‚a w tym tygodniu proszÄ™:

    St- Masyra Julian, Masyra PaweÅ‚

    Zapowiedzi

    1. Mojsiuk MichaÅ‚ kaw. Stobno

        Grabik Kinga panna Giezkowo

    W tym tygodni do Pana odeszÅ‚a Wanda Klessa. Pogrzeb odbÄ™dzie siÄ™ W Stobnie

    Wtorek o godzinie 12:00