MODLITWA ZA DIECEZJE

MODLITWA ZA DIECEZJE

Panie Boże, dziękujemy Ci

za nasz koszaliÅ„sko- kolobrzeski KoÅ›cióÅ‚.

W nim Ciebie wyznajemy i uwielbiamy

Daj żywą wiarę i miłość mojej rodzinie, naszej parafii i całej diecezji.

Zjednocz wszystkich na modlitwie i przy eucharystycznym stole

Powołuj i umacniaj głoszących Ewangelię.

Spójrz miÅ‚osiernie na chorych,bezrobotnych i zagubionych duchowo.

Maryjo, nasza Skrzatuska Pani ÅšwiÄ™ci Wojciechu i Maksymilianie, módlcie siÄ™ za nami.

Amen.