MODLITWA ZA DIECEZJE

MODLITWA ZA DIECEZJE

Panie Boże, dziękujemy Ci

za nasz koszalińsko- kolobrzeski Kościół.

W nim Ciebie wyznajemy i uwielbiamy

Daj żywą wiarę i miłość mojej rodzinie, naszej parafii i całej diecezji.

Zjednocz wszystkich na modlitwie i przy eucharystycznym stole

Powołuj i umacniaj głoszących Ewangelię.

Spójrz miłosiernie na chorych,bezrobotnych i zagubionych duchowo.

Maryjo, nasza Skrzatuska Pani Święci Wojciechu i Maksymilianie, módlcie się za nami.

Amen.