OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 27 NIEDZIELA ZWYKłA ROK C

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Za parafian.

10:00 ŁU - Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem

                dla prawdy i silnym poczuciem etyki. Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we

                 wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane

                 z głoszeniem Ewangelii. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków

                Żywego Różańca.

12:00 St.  - Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem

                 dla prawdy i silnym poczuciem etyki. Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we

                 wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane

                 z głoszeniem Ewangelii. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków

                 Żywego Różańca. ( Róża II)

Poniedziałek

17:00 St.- Za parafian.

Wtorek

19:00 St. Za parafian. ( Odpust)

Środa

17:00 St.- Podziękowanie Bogu za otrzymane łaski oraz o błogosławieństwo Boże dla

                Krystyny i Jana z okazji 25 r. ślubu i ich dzieci z rodzinami.

Czwartek

17:00 St.-

Piątek

17:00 ŁU. – Śp. Eugeniusza i jego rodziców i zmarłych z rodziny Pakułów.

                  Za parafian. ( odpust)

Sobota

17:00 St.-

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Mariannę , Kazimierza, Mirosława Dudek. Juliana, Stanisława Ziółkowskich.

10:00 ŁU – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Józefy w 70 r. ur. i Teresy.

12:00 St - Śp. Krzysztofa Kułaka.

2. Od poniedziałku Mszy św. w tygodniu będzie odprawiana o godzinie 17:00

3.Nnabożeństwo różańcowe będzie:

St- W niedzielę o godzinie 11:30 , wtorek o godzinie 18:30 , Piątek 17:30 proszę aby

     różaniec został poprowadzony przez Żywy Różaniec . W ciągu tygodnia o godzinie 17:30

ŁU- W niedzielę o godzinie 9:30 w ciągu tygodnia o 16:30 proszę aby różaniec został

       poprowadzony przez Żywy Różaniec.

4. Za tydzień będziemy obchodzimy XVI Dzień Papieski. Po Mszach św. będzie zbiórka na

Żywy pomnik ,, Dzieło Nowego Tysiąclecia” – stypendium dla młodzieży.

5.W czwartek 06.10.2016 o godzinie 17:00 zostaną uroczyście przyjęte dzieci które

   rozpoczną roczne przygotowanie do I Komunii św.

6.W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi będzie:

  St.- Czwartek – 16:00

  ŁU- Piątek – 16:00

7.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

    Lewanda Marek, Rabiński Józef. (Odpust Strażacy, Chorągwie)