OGÅ‚OSZENIA DUSZPASTERSKIE 22 NIEDZIELA ZWYKÅ‚A ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. –Åšp. Kazimierza, MariannÄ™, MirosÅ‚awa Dudek. Juljana, StanisÅ‚awa ZioÅ‚kowskich.

10:00 ŁU- Aby ruchy i wspólnoty dziaÅ‚ajÄ…ce w naszej diecezji ożywiaÅ‚y w mÅ‚odych ludziach

               pragnienie poÅ›wiecenia życia gÅ‚oszenia Ewangelii.

               Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, byÅ‚y miejscami, gdzie

               przekazuje siÄ™ wiarÄ™ i daje Å›wiadectwo miÅ‚oÅ›ci.

               O zdrowie i bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo Boże dla dzieci i mÅ‚odzieży rozpoczynajÄ…ce

               nowy rok szkolny jak również dla wszystkich pracowników przedszkoli i szkóÅ‚.

12:00 St.- Aby ruchy i wspólnoty dziaÅ‚ajÄ…ce w naszej diecezji ożywiaÅ‚y w mÅ‚odych ludziach

                pragnienie poÅ›wiecenia życia gÅ‚oszenia Ewangelii.

                Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, byÅ‚y miejscami, gdzie

                przekazuje siÄ™ wiarÄ™ i daje Å›wiadectwo miÅ‚oÅ›ci.

                O zdrowie i bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo Boże dla dzieci i mÅ‚odzieży rozpoczynajÄ…ce nowy

                rok szkolny jak również dla wszystkich pracowników przedszkoli i szkóÅ‚.

Poniedziałek

18:00 St.- Śp. Rozalję Fedczak i zmarłych z rodziny.

Wtorek

17:00 ŁU- O szczęśliwe rozwiązanie dla Elizy.

Åšroda

18:00 St. – Åšp. WÅ‚adysÅ‚awÄ™ Szymczak ( od rodzin ZieliÅ„skich i Ferciuch))

Czwartek

18:00 St.- Åšp. MariannÄ™ Bitner ( od Karoliny ZióÅ‚kowskiej)

PiÄ…tek

17:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Wioletty i Jarosława z okazji 20 r. ślubu

               i dla dzieci Huberta i Kai, Jakuba.

18:00 St.- O zdrowie i bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo Boże dla  Marii.

Sobota

16:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Tomasz Tyrlicza z okazji 18 ur.

Niedziela

   8:00 St.- Sp. BronisÅ‚awÄ™ Paszkiewicz. StefaniÄ™ KotulÄ™. StanisÅ‚awÄ™ Paszkiewicz.

10:00 ŁU- Śp. Władysław Lechowicz.

12:00 St.- Åšp. MariÄ™, ZdzisÅ‚awa RóżaÅ„skich . RadosÅ‚awa BzdrÄ™gÄ™ 5 r. Å›m.

2. Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie będzie:

St Czwartek – 17:00 ŁU-

PiÄ…tek -16:00

3.W Piątek o godzinie 18:30 odbędzie się spotkanie młodzieży kl. II i III Gimnazium

    pragnÄ…cy rozpocząć przygotowania do bierzmowania .

4.W przyszłą niedziele o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami i dziećmi

   które w 2018 r pragnÄ… przystÄ…pić do I komunii Å›w.

5. W przyszłą niedziele o godzinie 10:00 w Ługach Ujskich zostanie poświęcony

    wieniec dożynkowy który pojedzie na dożynki Gminne.

6.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę :

   Kordyla Tomasz, KuÅ‚ak StanisÅ‚aw.

 Zapowiedzi.

 Hawrylczak MichaÅ‚ kaw. PiÅ‚a

 Machnowska Dominika panna PiÅ‚a.