OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St.- Śp.Bronisławę Paszkiewicz. Stefanię Kotuła.

10:00 ŁU- Śp. O mądre i szlachetne serca dla nauczycieli

                     i wychowawców, aby swoim życiem inspirowali

                     młodych do poświęcenia się temu co dobre

                     i piękne.

                     Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi

                     w nienaruszalność i godność osoby, została

                     zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw

                     świata.

                      Za dzieci i młodzież rozpoczynajace nowy rok

                      szkolny.

12:00 St.- Śp. O mądre i szlachetne serca dla nauczycieli

                     i wychowawców, aby swoim życiem inspirowali

                     młodych do poświęcenia się temu co dobre

                     i piękne.

                     Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi

                     w nienaruszalność i godność osoby, została

                     zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw

                     świata.

                    Za dzieci i młodzież rozpoczynajace nowy rok

                    szkolny.

Poniedziałek

18:00 St.- Za parafian.

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian.

Środa

18:00 St. – Śp. Rozalję Fedczak.

Czwartek

18:00 St.- Za parafian.

Piątek

17:00 ŁU- Za parafian.

Sobota

15:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Kużmińskiego

               Marcina i Czarneckiej Iwony z okazji ślubu.

18:00 St. – Śp. Jolanty Piątek.

Niedziela

   8:00 St.- Śp. Marię, Zdzisława Różańskich. Radosława Bzdręge.

10:00 ŁU- Śp. Franciszka Wybrańca w r. śm.

12:00 St.- Śp. Mieczysława Pyziaka w 5 r. śm.

2. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

    St- Czwartek 17:00,

    ŁU- Piątek 16:00

3.Można nabyć kalendarz Diecezjalny na 2024 rok . Koszt 10 zł.

4.Ks. Biskup zaprasza młodzież z naszej diecezji na czuwanie

   do Skrzatusza. Które odbędzie się 16.09. 2023 od godziny

    13:00 a 17.09.2023 na pielgrzymkę diecezjalną do Skrzatusza.

5. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godzinie 12:00 w Stobnie

    odbędą się zapisy dzieci klas 3 które mają w 2024 przyjąć

    sakrament I komunii św.

 6. Spotkania z bierzmowanymi będą:

     ŁU- Piątek 17:00

     St- Sobota 18:00