OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. –Śp. Kazimierza, Mariannę, Mirosława Dudek. Juljana, Stanisława Ziołkowskich.

10:00 ŁU- Aby ruchy i wspólnoty działające w naszej diecezji ożywiały w młodych ludziach

               pragnienie poświecenia życia głoszenia Ewangelii.

               Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie

               przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

               O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla dzieci i młodzieży rozpoczynające

               nowy rok szkolny jak również dla wszystkich pracowników przedszkoli i szkół.

12:00 St.- Aby ruchy i wspólnoty działające w naszej diecezji ożywiały w młodych ludziach

                pragnienie poświecenia życia głoszenia Ewangelii.

                Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie

                przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

                O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla dzieci i młodzieży rozpoczynające nowy

                rok szkolny jak również dla wszystkich pracowników przedszkoli i szkół.

Poniedziałek

18:00 St.- Śp. Rozalję Fedczak i zmarłych z rodziny.

Wtorek

17:00 ŁU- O szczęśliwe rozwiązanie dla Elizy.

Środa

18:00 St. – Śp. Władysławę Szymczak ( od rodzin Zielińskich i Ferciuch))

Czwartek

18:00 St.- Śp. Mariannę Bitner ( od Karoliny Ziółkowskiej)

Piątek

17:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Wioletty i Jarosława z okazji 20 r. ślubu

               i dla dzieci Huberta i Kai, Jakuba.

18:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla  Marii.

Sobota

16:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Tomasz Tyrlicza z okazji 18 ur.

Niedziela

   8:00 St.- Sp. Bronisławę Paszkiewicz. Stefanię Kotulę. Stanisławę Paszkiewicz.

10:00 ŁU- Śp. Władysław Lechowicz.

12:00 St.- Śp. Marię, Zdzisława Różańskich . Radosława Bzdręgę 5 r. śm.

2. Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie będzie:

St Czwartek – 17:00 ŁU-

Piątek -16:00

3.W Piątek o godzinie 18:30 odbędzie się spotkanie młodzieży kl. II i III Gimnazium

    pragnący rozpocząć przygotowania do bierzmowania .

4.W przyszłą niedziele o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami i dziećmi

   które w 2018 r pragną przystąpić do I komunii św.

5. W przyszłą niedziele o godzinie 10:00 w Ługach Ujskich zostanie poświęcony

    wieniec dożynkowy który pojedzie na dożynki Gminne.

6.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę :

   Kordyla Tomasz, Kułak Stanisław.

 Zapowiedzi.

 Hawrylczak Michał kaw. Piła

 Machnowska Dominika panna Piła.