OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA ZESłANIA DUCHA ŚWIęTEGO R A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Bronisławę, Stanisławę, Aleksandra Zbigniewa

                       Paszkiewiczów. Stefanię, Stanisława Kotułów.

                       Zofię, Mirosława Brzezińskich.

 10:00 ŁU- Władysława, Amelię Kamilewiczów. Felicję Tadeusza

                Gryszkiewiczów

 12:00 St.- Śp. Tadeusza Szymańskiego w 33 r. śm. Oraz Stefanię

                      i Józefa.

 Środa

 18:00 St.- Za parafian.

 Czwartek

 18:00 St.- Śp. Edmunda Smolińskiego.

 Piątek

 17:00 ŁU – Za parafian.

 Sobota

 18:00 St.- Śp. Rozalje Fedczak w 20 r. śm.

 Niedziela

   8:00 St. – O łaskę pokory i ofiarnej służby dla nowo

                 wyswięconych kapłanów i diakonów naszej diecezji,

                 aby kształtowali swoie serca na wzor Serca

                 Jezusowego.

                 Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła

                 konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur,

                 zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

                 O pokój na świecie.

 10:00 ŁU- O łaskę pokory i ofiarnej służby dla nowo

                wyswięconych kapłanów i diakonów naszej diecezji,

                aby kształtowali swoie serca na wzor Serca

                Jezusowego.

                Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła

                 konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur,

               zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

               O pokój na świecie.

 12:00 ŁU – W Intencji dzieci komunijnych i ich rodzin .

 2.Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie

   będzie:

   St. Czwartek-17:00

   ŁU- Piątek 16:00

3. Spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.

    odbędzie się w Środa , Czwartek -18:00 i Sobota o godzinie

    10:00 Spowiedź św. w Stobnie

 4. W tym tygodniu przypada I piątek miesiaca. Okazja do

   spowiedzi będzie:

   St- Czwartek- 17:00

   ŁU- Piatek 16:00

   Chorych odwiedze w Piątek od godziny 8:30

 5. Spotkanie z bierzmowanymi odbędzie się:

    ŁU- Piątek 17:00

    St.- Sobota 18:00

6. W tym tygodniu rozpoczynamy nabożeństwo czerwcowe.

    Nabożeństwo będzie odprawiane:

    St.- Czwartek, Sobota 17:30 Niedziela 11:40

    ŁU- W tygodniu 16:30 Niedziela 9:40

 Zapowiedzi

 1. Kędzia Kamil kaw. Stobno

    Długa Kornelia panna Stobno

 2.Małecki Łukasz kawaler Ługi Ujskie

    Biernacka Weronika Wiktoria panna Piła.

 3. Kosmowski Patryk Łukasz kawaler Oborniki.

     Heilińska Agnieszka Dobora panna Oborniki.