OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 9 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Rozalię Fedczak.

 10:00 St- Za neoprezbiterów naszj diecezji, aby wiernie

               naśladowali Chrystusa i gorliwie podejmowali posługę

               duszpasterską. Módlmy się, aby migranci, uciekający

               przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży

               pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali

               w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe

               możliwości życia. Za chorych kapłanów.

               O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana z okazji

               urodzin.

 12:00 ŁU - Za neoprezbiterów naszj diecezji, aby wiernie

                 naśladowali Chrystusa i gorliwie podejmowali

                 posługę duszpasterską. Módlmy się, aby migranci,

                 uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni

                 do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy,

                 znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę

                 i nowe możliwości życia. Za chorych kapłanów.

 Poniedziałek

18:00 St.- Śp. Andrzej Fursewicz

 Wtorek

 18:00 St.- O szybki powrót do zdrowia dla Waldemara.

 Środa

 18:00 St.- Śp. Bazylego Chlebowskiego ( od rodziny Fuczko)

 Piątek

 17:00 ŁU. – Za parafian.

 Sobota

 18:00 St.- Za parafian.

 Niedziela

    8:00 St.- Śp. Tadeusza Łaszcza ( od Miczysława ,Łukasza

                       Paszkiewicz).

 10:00 ŁU- Śp. Władysława, Amelię Kamilewiczów. Tadeusza,

                      Felicję Gryszkiewiczów.

 12:00 St.- Śp. Franciszka Opszańskiego w 2 r. śm. I zmarłych

                     z rodziny.

 2. Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie

     będzie:

     ŁU- Piątek od 16:00

 3. Nabożeństwo Czerwcowe będzie:

    St.- Wtorek , Środa, Czwartek , Niedziela 11:40

    ŁU- W ciągu tygodnia 16:30 Niedziela – 9:40

 4.Na zakończenie oktawy Bożego Ciała będę święcił wianki:

    St- Środa 18:00

    ŁU- Piątek 17:00

5.W piątek przypada uroczystość NS Pana Jezusa dlatego nie

    obowiązuje post.

    Msze św. będą odprawione: ŁU- 17:00

 6. W tym tygodniu przypada I Piatek miesiaca.

     Okazja do spowiedzi będzie.

     St. - Środa 17:00

     ŁU- Piątek 16:00

    Chorych odwiedżę w Piątek od godziny 8:30

 6. Dzisiaj po Mszach św. odbędzie się zbiórka na WSD w Koszlinie