OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2 NIEDZIELA ADWENTU ROK B

1.Intencje.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Władysława Zielińskiego ( od Basi z rodziną)

 10:00 ŁU – Śp. Glanc Mariannę, Władysława i brata Andrzeja.

 12:00 St – Śp. Marię, Jana Fuczko. Wiktorię , Pawła, Mirka Maślej. Melanię, Józefa,

                       Annę, Pawła Sobczyk. Stefanię, Jana Żyła.

Poniedziałek

17:00 ŁU. - Śp. Jana Olszewskiego.

Wtorek

17:00 ŁU – Za parafian.

Środa

17:00 St. – Śp. Fedczak Rozalię i zmarłych z rodziny.

Czwartek

17:00 St. – Za parafian.

Piątek

17:00 ŁU- Śp. Leokadię Dzida

Sobota

17:0 0 St. – Śp. Zbigniewa Króla.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Stanisława Mojsiuka ( od syna z rodziną)

10:00 ŁU – Śp. Alfredę Mnich ( od sąsiadów Hawrylczaków, Małeckich, Kosiorów).

12:00 St. – Śp. Dariusza Zielińskiego i zmarłych z rodziny.

2.Przeżywamy Adwent- czas przygotowania swoich serc na Boże Narodzenie. W tym

   przygotowaniu będą nam pomagać roraty.

   Roraty będą odprawiane.

    St. - Poniedziałek, Czwartek godzina 17:00

     ŁU – Wtorek, Piątek godzina 17:00 Dzieci na roraty przynoszą lampiony i zrobione

     serduszka z wypisanymi dobrymi uczynkami . Serduszka są podpisane, ponieważ

     po każdych roratach będzie losowana figura MB, którą zabierzemy do domu

     i przyniesiemy na następne roraty.

3, Opłatki można nabyć u panów kościelnych.

    Caritas będzie rozprowadzał świece Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

    Mała świeca- 8 zł.

     Duża świeca – 20 zł.

3. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

    St.- Czwartek 16:00,

    ŁU- Piątek 16:00

4 . Dzisiaj po Mszy św. będą zbierane ofiary na Fundusz Pomocy Kościołowi na wschodzie.

5.W tym roku o wystrój kościoła na Boże Narodzenie zatroszczą się: mieszkańcy Wrzącej.

   Mieszkańcy Ług Ujskich mieszkających wzdłuż drogi po stronie kościoła.

6. 16.12.2017 w sobotę o godzinie 20:00 w kościele p.w. NMP Wspomożenia Wiernych

    w Pile odbędzie się czuwanie Adwentowe Młodych. W tym czuwaniu powinna wziąć

    udział młodzież szczególnie młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu

    bierzmowania. Dlatego proszę rodziców aby zawieźli młodzież na to czuwanie.

   4 osoby mogą zabrać się z księdzem o godzinie 19:30 czekam na zgłoszenia.

7.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

W tym tygodniu proszę: Kędzia Zbigniew, Tarnawski Zbigniew.

Od 1 Niedzieli Adwentu nie stawiamy kwiatów w kościele. Dlatego proszę aby z tej okazji

 osoby sprzątające ofiarowały pieniądze na zakup potrzebnych rzeczy do szopki i kwiaty.

 W Stobnie ofiary można składać do ks. proboszcza. W Ługach Ujskich do pani Tarnawskiej

.