OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2 NIEDZIELA ADWENTU ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                   Stobno 2020.12.06

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Adwentu rok B

 1.Intencje.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Piotra Płaskonia w 20 r. śm. Annę i rodziców

                        obojga stron.

 10:00 ŁU – Aby Bóg wynagrodził członków Rodziny Przyjaciół

                 Seminarium Koszalińskiego i wszystkich jego

                 dobroczyńców obfitością swoich darów.

                 Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem

                 Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże

                  i przez życie modlitw.

                 Aby Bóg pozwolił powrócić do zdrowia wszystkim

                 ludziom.

                 O ustąpienie Pandemi.

 12:00 St - Aby Bóg wynagrodził członków Rodziny Przyjaciół

                Seminarium Koszalińskiego i wszystkich jego

                dobroczyńców obfitością swoich darów.

                Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem

                Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez

                życie modlitw.

               Aby Bóg pozwolił powrócić do zdrowia wszystkim

                ludziom.

               O ustąpienie Pandemi. ( II Róża)

 Poniedziałek

 17:00 St. -Śp. Krzysztof Piotr Pigłowski 30 dzień

 Wtorek

 17:00 ŁU- Śp. Zdzisław Kujawa 30 dzień.

 Środa

 17:00 St.- Śp. Ks. Ireneusz Łuczak

 Czwartek

 17:00 St.- Śp. Staszczaków , Skrypaków, Połyniaków Płaskoniów,

                      Smereczniaków. Lubomirę Płaskoń.

 Piątek

 17:00 ŁU- Śp. Danutę Bogacz ( od wnuków i prawnuków).

 Sobota

 17:00 St.- Śp. Fedczaków Rozalię.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Zbigniewa Król.

 10:00 ŁU – Śp. Gabryjelę Ryczek

 12:00 St. – Śp. Jana Olszewskiego w 4 r. śm.

 2.Przeżywamy Adwent- czas przygotowania swoich serc na Boże

    Narodzenie. W tym przygotowaniu będą nam pomagać roraty

    Roraty będą odprawiane.

    St. - Środa, Czwartek godzina 17:00

    ŁU – Wtorek, Piątek godzina 17:00

    Dzieci na roraty przynoszą lampiony i zrobione serduszka

    z wypisanymi dobrymi uczynkami . Serduszka są podpisane,

    ponieważ po każdych roratach będzie losowana figura MB,

    którą zabierzemy do domu i przyniesiemy na następne roraty.

 3, Opłatki można nabyć u panów kościelnych. Caritas będzie

     rozprowadzał świece Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

     Mała świeca- 8 zł.

     Duża świeca – 20 zł.

4. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

   St.- Czwartek 16:00,

    ŁU- Piątek 16:00

 5 . Dzisiaj po Mszy św. będą zbierane ofiary na Fundusz Pomocy

      Kościołowi na wschodzie.

 6.W tym roku o wystrój kościoła na Boże Narodzenie zatroszczą

    się: mieszkańcy Wrzącej

    Mieszkańcy Ług Ujskich mieszkających wzdłuż drogi po stronie

   kościoła.

7. W czwartek po Mszy św. o godzinie 17:00 w Stobnie odbędzie

    się spotkanie Synodalne.

8. W Wtorek przypada uroczystość Niepokalane Poczęcie NMP

    W Ługach Ujskich o godzinie 17:00 zostaną poświęcone

    książeczki dla dzieci komunijnych.

9.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

  W tym tygodniu proszę: Szczerba Piotr, Wysocki Przemysław.

  Od 1 Niedzieli Adwentu nie stawiamy kwiatów w kościele.

  Dlatego proszę aby z tej okazji osoby sprzątające ofiarowały

  pieniądze na zakup potrzebnych rzeczy do szopki i kwiaty.

 W Stobnie ofiary można składać do ks. proboszcza.

 W Ługach Ujskich do pani Tarnawskiej.

 W tym tygodniu do Pana odeszła Bogacz Danuta.