OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2 NIEDZIELA ADWENTU ROK B

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Jana Olszewskiego i rodziców z obydwóch stron.

10:00 ŁU – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bolesława

                 z okazji 70 ur.

12:00 St – Śp. Olę Humińską, Eugeniusza, Maksyma.

Poniedziałek

17:00 St. - Za parafian.

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian.

Środa

17:00 St.- Śp. Rozalję Fedczak.

Czwartek

17:00 St.- Za parafian.

Piątek

18:00 ŁU- Za parafian.

Sobota

17:00 St.- Śp. Krystiana ++ Ujazdowskich i Wysockich.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Jerzego Andrzejczaka.

10:00 ŁU – Śp.Stanisława Oleszkowicza ( od córki z rodziną)

12:00 St. –Śp. Rodziców Marię, Alojzego Wysoczańskich

                     i dziadków z obojga stron i brata Józefa.

2.Przeżywamy Adwent- czas przygotowania swoich serc na Boże

   Narodzenie. W tym przygotowaniu będą nam pomagać roraty

   Roraty będą odprawiane.

   St. - Środa, Czwartek godzina 17:00

   ŁU – Wtorek, 17:00 Piątek godzina 18:00

   Dzieci na roraty przynoszą lampiony i zrobione serduszka

   z wypisanymi dobrymi uczynkami . Serduszka są podpisane,

   ponieważ po każdych roratach będzie losowana figura MB,

   którą zabierzemy do domu i przyniesiemy na następne roraty.

3, Opłatki można nabyć u panów kościelnych.

   Caritas będzie rozprowadzał świece Wigilijne Dzieło Pomocy

    Dzieciom.

    Mała świeca- 10 zł.

4. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

    St.- Czwartek 16:00,

    ŁU- Piątek 17:00

5 . Dzisiaj po Mszy św. będą zbierane ofiary na Fundusz Pomocy

     Kościołowi na wschodzie.

6.W tym roku o wystrój kościoła na Boże Narodzenie zatroszczą

    się: Mieszkańcy Wrzącej

    Mieszkańcy Ług Ujskich mieszkających wzdłuż drogi po stronie

    kościoła.