OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 7 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Jana Kopciał ( od Genowefy i Władysława Zielińskich)

10:00 ŁU- Śp. Henryka Kazimierczaka ( od syna Sławomira z rodziną)

12:00 St. – Śp. Jana Kopciał ( od Antoniny Tyrlicz z synem).

Wtorek

17:00 ŁU- Śp. Czesława Łazarczyka i rodziców z obojga stron.

Środa

17:00 St.- Śp. Bogdana Kędzia ( od Amelki z rodzicami)

Czwartek

17:00 St.- Śp. Lidię , Jana, Mirosława, Ryszarda, Edwarda ++ Kuriatów.

Piątek

17:00 ŁU- Śp. Marię, Eugeniusza, Władysława, Jana Bartos. Henryka , Jana Wylęgała.

                       Zenona Bartos.( od córki Grażyny i siostry)

Sobota

17:00 St.- Śp. Rodziców Henryka i Bronisławę Żytlińskich. Jadwigę, Bronisława

                       Chmielewskich.

Niedziela

   8:00 St. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Amelki z okazji urodzin. ( od babci

                     z rodziną).

10:00 ŁU- Śp. Franciszkę , Tomasza, Stanisława, Mariannę, Kazimierza, Edwarda,

                       Zygmunta, z rodziny Szczepanik.

12:00 St. – Śp. Klementynę Wolską 5 r. śm.

2. Zachęcam do cotygodniowej adoracji Pana Jezusa w najświętszym sakramencie:

    Stobno – Czwartek godzina 16:00

     Ługi Ujskie – Piątek godzina 16:00

3.Kancelaria parafialna jest czynna codziennie po Mszy św. oprócz poniedziałku.

   18:00 do 18:30

4. Dzisiaj po Mszy św. odbędzie się zbiórka na chleb św. Antoniego czyli Caritas.

5.Taca z przyszłej niedzieli jest przeznaczona na ogrzewanie kościoła.

6. W piątek o godzinie 19:00 odbędzie się spotkanie z bierzmowanymi grupa II.

7. Dzisiaj po Mszy św. o godzinie 12:00 w Stobnie pragnę się spotkać z rodzicami

     młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

8. 25.02.2017 w Katedrze Koszalińskiej o godzinie 10:00 Mszą św. odbędzie się

    Uroczyste otwarcie synodu diecezjalnego. Ks. Bp. Edward Dajczak serdecznie

    zaprasza na tę uroczystość.

9.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

    Kasperek Paweł, Ilnicki Marcin.