2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK B

1.Intencje.

Niedziela

    8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewiczów.

 10:00 ŁU- Śp. Henrykę, Jana Wylęgałów. ( od córek)

12:00 St .- O zdrowie i Bożeą opiekę dla Marcina w 18 r.ur. I dla

                rodziny.

 Poniedziałek

 17:00 St.- Za parafian.

 Wtorek

 17:00 ŁU-

 Środa

 17:00 St.-

 Czwartek

 17:00 St.-

 Piątek

 18:30 ŁU- Śp. Falkowska Janina w 30 dzień.

 Sobota

 17:00 St.- Śp. Mieczysława, Stanisława Eleonorę.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz. Stanisławę, Aleksandra,

                       Zbigniewa Paszkiewicz. Stefanię, Stanisława

                       Kotułów. Zofię, Mirosława Brzezińskich.

 10:00 ŁU- Za kapłanów naszej diecezji, aby głoszeniem

                Ewangeli i świadectwem życia pociągali młodych ludzi

                na drogę powołania do służby Bożej.

                Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach

                świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół

                swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

                O dobre przygotowanie do świąt Zmartrwychwstania

                Pańskiego.

 12:00 St. – Za kapłanów naszej diecezji, aby głoszeniem

                 Ewangeli i świadectwem życia pociągali młodych

                 ludzi na drogę powołania do służby Bożej.

                 Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach

                 świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół

                 swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

                 O dobre przygotowanie do świąt Zmartrwychwstania

                 Pańskiego.

 2. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach:

     Piątek- Droga krzyżowa

     ŁU- 18:00 ,

     St-17:00

     Niedziela - Gorzkie Żale

     ŁU – 9:40.

      St- 11:40

 3.Kancelaria parafialna jest czynna codziennie po Mszy św.

    oprócz Piątku i Soboty

4. Zachęcam do cotygodniowej adoracji PanaJezusa

    w Najświętszym Sakramencie.

    Stobno – Czwartek godzina 16:00

5. Dzisiaj po Mszach św. odbędzie się zbiórka na Krajowy

    Fundusz Misyjny.

6. Spotkanie z bierzmowanymi:

    ŁU- Piątek 18:00

    St- Piątek 17:00

 7 W tym tygodni mamy I piątek miesiąca okazja do spowiedzi

   będzie:

   ŁU – Wtorek 16:30

   St- Czwartek 16:00

   Chorych odwiedzę w Piątek od godziny 8:30

 8. Od Soboty do Środy w przyszłym tygodniu będę głosił

     Rekolekcje Wielkopostne w Toporzyku. Dlatego mnie nie

     będzie.

    Proszę aby zmiane różanica poprowadziły Zelatorki.