2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK B

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Åšp. JózefÄ™ , Alfreda BÅ‚aÅ›.

 10:00 ŁU – O zdrowie i bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo Boże dla Danuty, Andrzeja Marciniak z okazji 30

                  r. Å›lubu.

 12:00 St. – Åšp. KlementynÄ™ WolskÄ….

 PoniedziaÅ‚ek

 17:00 St.- Za parafian.

 Wtorek

 17:00 ŁU- Åšp. MieczysÅ‚awa Iwaniaka ( od Danuty i Benedykta Marciniak)

 Åšroda

 17:00 St. – Za parafian.

 Czwartek

 17:00 St.- Za parafian.

 PiÄ…tek

 17:00 ŁU- Åšp. MieczysÅ‚awa Iwaniaka ( od chrzeÅ›niaka Leszka z rodzinÄ…)

 18:30 St.- Åšp. Teterus Edward 10 r. Å›m. ++ Teterusów. Gilów. Niedzielów. Rembanów.

Sobota

 17:00 St.- Åšp. MariannÄ™, Kazimierza, MirosÅ‚awa Dudek. Juljana, StanisÅ‚awa ZióÅ‚kowskich.

Niedziela

   8:00 St. – Åšp. BronisÅ‚awÄ™ Paszkiewicz ( od męża)

 10:00 ŁU- Za duszpasterzy naszej diecezji, aby Å›wiadectwem swojego życia pociÄ…gali

                mÅ‚odych ludzi na drogÄ™ powoÅ‚ania kapÅ‚aÅ„skiego i zakonnego

                Aby caÅ‚y KoÅ›cióÅ‚ uznaÅ‚ pilnÄ… potrzebÄ™ formacji do indywidualnego

                i wspólnotowego rozeznania duchowego.

                O dobre przeżycie rekolekcji Wielkopostnych w naszej parafii.

12:00 St.- Za duszpasterzy naszej diecezji, aby świadectwem swojego życia pociągali

               mÅ‚odych ludzi na drogÄ™ powoÅ‚ania kapÅ‚aÅ„skiego i zakonnego

               Aby caÅ‚y KoÅ›cióÅ‚ uznaÅ‚ pilnÄ… potrzebÄ™ formacji do indywidualnego

               i wspólnotowego rozeznania duchowego.

               O dobre przeżycie rekolekcji Wielkopostnych w naszej parafii.

           2. Åšp. Rodziców SabinÄ™, Juliusza Teterus i HalinÄ™ Smereczniak

2. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach:

Piątek- Droga krzyżowa

ŁU- 16:30 ,

St-18:00

Niedziela - Gorzkie Żale

ŁU – 9:40.

St- 11:40

3.Kancelaria parafialna jest czynna codziennie po Mszy św.

4. Dzisiaj po Mszach Å›w. odbÄ™dzie siÄ™ zbiórka na Krajowy Fundusz Misyjny.

5. W tym tygodniu mamy I Piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi będzie:

St- Czwartek -16:00

ŁU- PiÄ…tek – 16:00

Chorych odwiedzÄ™ od godziny 8:30

6. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Rekolekcje poprowadzi

     Ks. Tomasz Wierzchowski.

Program Rekolekcji

Niedziela 04.03.2018

   8:00 St.- Msza sw. Z naukÄ… ogólnÄ…

   9:40 ŁU – Gorzkie Å»ale sami parafianie

10:00 ŁU – Msza Å›w. z naukÄ… ogólnÄ…

                 Po Mszy Å›w. zmiana tajemnic różaÅ„cowych ( ks. Proboszcz)

11:40 St.- Gorzkie Żale sami parafianie.

12:00 St.- Msza Å›w. z naukÄ… ogólnÄ….

               Po Mszy Å›w. zmiana tajemnic różaÅ„cowych ( ks. Proboszcz)

Poniedziałek 05.03. Wtorek 06.03. Środa 07.03.2018

11:00 St. - Msza Å›w. z naukÄ… ogólnÄ…

17:00 ŁU – Msza Å›w. z naukÄ… ogólnÄ…

18:30 St.- Msza Å›w. z naukÄ… ogólnÄ…

Spowiedź zawsze póÅ‚ godziny przed MszÄ… Å›w. ( Rekolekcjonista i ks. Proboszcz)

Wtorek będą obcy kapłani

16:30 ŁU- Spowiedź

18:00 St.- Spowiedź

5.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

    Czarnecki BogusÅ‚aw. Tetlaff Grzegorz.

     Nie stawiamy kwiatów. Możemy zÅ‚ożyć ofiarÄ™ na kwiaty do Bożego Grobu.