OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA BOżEGO NARODZENIA

1.Intencje.

 Niedziela

10:00 ŁU – Åšp. Franciszka, AgnieszkÄ™ siostrÄ™ CzesÅ‚awÄ™, braci Józefa, Mariana,

                         MieczysÅ‚awa ++ Mirowskich.

 12:00 St. – Åšp. MieczysÅ‚awa, WÅ‚adysÅ‚awa, ZofiÄ™ Jeremczuk.

Poniedziałek

10:30 St.- Za parafian.

Wtorek

12:00 St.- Śp. Edmunda Smolińskiego

Åšroda

10:30 St.- Za parafian.

PiÄ…tek

  8:00 St.- Åšp. Feliksa KotuÅ‚Ä™ 3 r. Å›m.

10:00 ŁU –Aby wszyscy chrzeÅ›cijanie, dochowujÄ…c wiernoÅ›ci nauczania Pana,

                 angażowali siÄ™ przez modlitwÄ™ i miÅ‚ość braterskÄ…, na rzecz przywrócenia

                 peÅ‚nej jednoÅ›ci koÅ›cielnej i wspóÅ‚pracowali, mierzÄ…c siÄ™ z aktualnymi

                 wyzwaniami stojÄ…cymi przed ludzkoÅ›ciÄ….

12:00 St – Aby wszyscy chrzeÅ›cijanie, dochowujÄ…c wiernoÅ›ci nauczania Pana,

                 angażowali siÄ™ przez modlitwÄ™ i miÅ‚ość braterskÄ…, na rzecz przywrócenia

                  peÅ‚nej jednoÅ›ci koÅ›cielnej i wspóÅ‚pracowali, mierzÄ…c siÄ™ z aktualnymi

                 wyzwaniami stojÄ…cymi przed ludzkoÅ›ciÄ….

                 PodziÄ™kowanie Bogu za miniony rok z proÅ›bÄ… o zdrowie i opiekÄ™ MB

                  i bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo Boże na 2017 r. dla ks. Proboszcza i wspólnoty

                   Å»ywego RóżaÅ„ca i ich rodzin ( I róża).

Sobota 17:00 St. Åšp. WacÅ‚awa WÄ…ska w 24 r. Sm. JózefÄ™, Eugeniusz Kowalczyków.

Niedziela

   8:00 St. – Åšp. Krzysztofa KuÅ‚aka 2 r. Å›m. ( od rodziców i rodzeÅ„stwa)

10:00 ŁU – Åšp. Glanc MariannÄ™, WÅ‚adysÅ‚awa i brata Andrzeja.

12:00 St – Åšp. Szymona PoÅ‚yniaka 14 r. Å›m. i rodziców z obojga stron.

2.W tym tygodniu przypada I PiÄ…tek miesiÄ…ca. Okazja do spowiedzi bÄ™dzie: PóÅ‚ godziny

    przed każda MszÄ… Å›w.

   Chorych odwiedzÄ™ w czwartek od godziny 8:30

3. W piątek obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. będą

     odprawione jak w niedzielÄ™. Taca jest przeznaczona na Misje. W tym dniu nie ma

     postu.

4. W dniu 06.01.2017 r. zapraszam na spotkanie kolędowe wszystkich

    zaangażowanych w życie parafii. Akcje KatolickÄ…, Å»ywy Różaniec, Caritas,

     Margaretki, Lektorów i lektorki, panów koÅ›cielnych, ministrantów , scholÄ™,

       dekoratorki, i sponsorów. Spotkanie odbÄ™dzie siÄ™ o godzinie 16:00 na plebanii.

1. KolÄ™da –wizyta duszpasterska

    02.01.17                    15:00                 Kasztanowa strona koÅ›cioÅ‚a.

    03.01.17                    15:00                  Wspólna

     04.01.17                   15:00                   Malinowa, Lipowa strona koÅ›cioÅ‚a.

     05.01.17                   15:00                   Henkel Lipowa po przeciwnej stronie

                                                                   koÅ›cioÅ‚a.

     07.01.17                     9:00                   Gajówka, las, Rybakówka Stacja

    08.01.17                    15:00                   Kasztanowa po przeciwnej stronie koscioÅ‚a

              . Sprawy kancelaryjne bÄ™dÄ… zaÅ‚atwiane po uprzedni umówieniu siÄ™ .

   5.SkÅ‚adam serdeczne podziÄ™kowanie za sprzÄ…tniÄ™cie koÅ›cioÅ‚a. W tym tygodniu

      proszÄ™: GÅ‚usik MieczysÅ‚aw Walkowiak Mariusz, Tyrlicz Antonina.