OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 24 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Barbarę , Kazimierza Humińskich.

 10:00 ŁU - Śp. Władysławę, Władysława Lechowiczów.

                       O zdrowie dla Ariela.

 12:00 St. – Śp. Zofię, Tadeusza Pyziak.

 Środa

 18:00 St. – Za parafian.

 Czwartek

 18:00 St. – Śp. Piotra Szebeszowicza w 30 dzień od smierci.

 Piątek

 18:00 ŁU– Za parafian.

 Sobota 18:00 St.- Śp. Piotra , Genowefę Moroch. Oraz rodziców

                           i rodzeństwo z obydwóch stron.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Władysława, Władysławę Lechowiczów.

 10:00 ŁU – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii Bartos.

                  Z okazji 70 ur. ( od córek).

 12:00 St. - Śp. Julię Szczerbę

 2.Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

    St.- Czwartek 17:00,

    ŁU- Piątek 17:00

 3. Od tego tygodnia zmieniają się godziny odprawiania Mszy św.

     w Ługach Ujskich:

      ŁU- Wtorek 17:00

            Piątek 18:00

 4.Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego jak rtv w dniu

    23.wrzesnia godzina 11:00

 5. Dzisiaj po Mszy św. odbedzie się zbióra na kształcenie

     w diecezji i KUL.

 6. Spotkanie z bierzmowanymi odbędzie się:

     ŁU- Piatek 18:00

     St- Sobota 18:00

 7. W czwartek o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie Rady

     Duszpasterskiej. 1.Intencje. Niedziela 8:00 St. – Śp. Barbarę , Kazimierza Humińskich. 10:00 ŁU - Śp. Władysławę, Władysława Lechowiczów. O zdrowie dla Ariela. 12:00 St. – Śp. Zofię, Tadeusza Pyziak. Środa 18:00 St. – Za parafian. Czwartek 18:00 St. – Śp. Piotra Szebeszowicza w 30 dzień od smierci. Piątek 18:00 ŁU– Za parafian. Sobota 18:00 St.- Śp. Piotra , Genowefę Moroch. Oraz rodziców i rodzeństwo z obydwóch stron. Niedziela 8:00 St. – Śp. Władysława, Władysławę Lechowiczów. 10:00 ŁU – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii Bartos. Z okazji 70 ur. ( od córek). 12:00 St. - Śp. Julię Szczerbę 2.Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie: St.- Czwartek 17:00, ŁU- Piątek 17:00 3. Od tego tygodnia zmieniają się godziny odprawiania Mszy św. w Ługach Ujskich: ŁU- Wtorek 17:00 Piątek 18:00 4.Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego jak rtv w dniu 23.wrzesnia godzina 11:00 5. Dzisiaj po Mszy św. odbedzie się zbióra na kształcenie w diecezji i KUL. 6. Spotkanie z bierzmowanymi odbędzie się: ŁU- Piatek 18:00 St- Sobota 18:00 7. W czwartek o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie Rady Duszpasterskiej. 1.Intencje. Niedziela 8:00 St. – Śp. Barbarę , Kazimierza Humińskich. 10:00 ŁU - Śp. Władysławę, Władysława Lechowiczów. O zdrowie dla Ariela. 12:00 St. – Śp. Zofię, Tadeusza Pyziak. Środa 18:00 St. – Za parafian. Czwartek 18:00 St. – Śp. Piotra Szebeszowicza w 30 dzień od smierci. Piątek 18:00 ŁU– Za parafian. Sobota 18:00 St.- Śp. Piotra , Genowefę Moroch. Oraz rodziców i rodzeństwo z obydwóch stron. Niedziela 8:00 St. – Śp. Władysława, Władysławę Lechowiczów. 10:00 ŁU – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii Bartos. Z okazji 70 ur. ( od córek). 12:00 St. - Śp. Julię Szczerbę 2.Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie: St.- Czwartek 17:00, ŁU- Piątek 17:00 3. Od tego tygodnia zmieniają się godziny odprawiania Mszy św. w Ługach Ujskich: ŁU- Wtorek 17:00 Piątek 18:00 4.Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego jak rtv w dniu 23.wrzesnia godzina 11:00 5. Dzisiaj po Mszy św. odbedzie się zbióra na kształcenie w diecezji i KUL. 6. Spotkanie z bierzmowanymi odbędzie się: ŁU- Piatek 18:00 St- Sobota 18:00 7. W czwartek o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie Rady Duszpasterskiej.