OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Jadwigę, Stanisława Fryca.

10:00 ŁU- Aby duszpasterze, którymi Pan posługuje się na

               drodze rozeznawania powołania swoim przykładem

                i przepowiadaniem ukazywali piękno chrześcijańskiego

                życia.

                Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie

                dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym,

                znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej

                działalności w służbie społeczności, w których żyją.

                O trzeźwość w narodzie.

                O pokój na Ukrainie.

12:00 St.- - Aby duszpasterze, którymi Pan posługuje się na

                 drodze rozeznawania powołania swoim przykładem

                 i przepowiadaniem ukazywali piękno chrześcijańskiego

                 życia.

                 Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie

                 dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym,

                 znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej

                 działalności w służbie społeczności, w których żyją.

                 O trzeźwość w narodzie.

                 O pokój na Ukrainie. ( Róża II)

Poniedziałek

18:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ks. proboszcza

               z okazji urodzin.

Wtorek

17:00 ŁU – Śp. Józefę Markut

Środa

18:00 St.- Śp. Józefa Helenę, Michała, Franciszka Kozłoeskich.

                    Janinę Bąkowską.

Czwartek

18:00 St.- Śp. Przemysława Jurę.

Piątek

17:00 ŁU- Za parafian.

Sobota

18:00 St.- Śp. Danutę, Józefa Maciejewskich. Joannę , Czesława

                    Cenker.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Klarę, Czesława Murach.

10:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Aleksandry

               z okazji 18 ur.

12:00 St.- Śp. Klementynę, Edmunda, Ryszarda Wolskich.

2.Okazja do adoracji Pana Jezusa będzie:

   St.- Czwartek 17:00

   ŁU- Piątek 16:00

 

  Zapowiedzi.

  1. Kożmiński Marcin Marek kaw. Wrocław.

      Czarnecka Iwona panna Wrocław.

 2. Papliński Marcel Jakub wolny Wrząca

    Owczarska Maria Tweresa panna Wrząca