OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. - O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego,

                 oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża na każdy

                 dzień dla Jacka w dniu 40 ur.

10:00 ŁU- Za osoby konsekrowane, aby wytrwale niosły światu

               dar modlitwy i ukazywały piękno ewangelicznego

               radykalizmu.

               Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego

               życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną

               opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym,

               jak i ludzkim.

               O nowe powołania .

12:00 St.- Za osoby konsekrowane, aby wytrwale niosły światu

               dar modlitwy i ukazywały piękno ewangelicznego

               radykalizmu.

               Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego

               życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną

               opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym,

               jak i ludzkim.

               O nowe powołania .

Poniedziałek

17:00 St.- Za parafian.

Wtorek

17:00 ŁU. – Za parafian.

Środa

17:00 ST.- Za parafian.

Czwartek

17:00 ST. – Za parafian.

Piątek

18:00 ŁU.- Za parafian.

Sobota

17:00 St – Śp. Stefana Syrotiak w rocznice śmierci i Jana,

                     Teodorę Syrotiak.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Danutę Chomka i zmarłych z rodziny Basza.

10:00 ŁU – Śp. Piotra Hawrylczaka. Irenę, Edmunda Suchockich

                      i brata Wiesława.

12:00 St.- Śp. Marię Ekert, Kazimierza Łobos.

2. Zachęcam do cotygodniowej adoracji Pana Jezusa

    w Najświętszym Sakramencie:

    Stobno Czwartek – 16:00

    Ługi Ujskie – Piątek godzina 17:00

 3. Spotkanie z bierzmowanymi odbędzie się:

     ŁU- Piątek 18:00

     St.- Sobota 17:00

 Do Pana odeszła Falkowska Janina.