OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2021.07.04

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 14 Niedziela Zwykła Rok B

 Jezus, gdy przyszedł do swego rodzinnego miasta, spotkał się

 z powątpieniem i niedowiarstwem.,, Skąd On to ma” – pytali

 ludzie. My gromadzący się wokół Niego na niedzielnej

 Eucharystii, nie tylko chcemy Go słuchać, lecz również

 doświadczać Jego mocy. Otwórzmy teraz nasze serca na Jego

 działanie, a na początku tej Mszy Świętej przeprośmy Boga za

 każdy nasz grzech.

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. Śp. Teodorę, Jana, Zofię, Jana, Stefana.

  10:00 ŁU O nowe powołania do kapłaństwa i życia

                konsekrowanego

                Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach

                społecznych, gospodarczych i politycznych byli

                odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu

                 i przyjaźni.

                O powrót do zdrowia dla wszystkich ludzi chorych

 12:00 St.- O nowe powołania do kapłaństwa i życia

                konsekrowanego

                Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach

                społecznych, gospodarczych i politycznych byli

                odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu

                 i przyjaźni.

                O powrót do zdrowia dla wszystkich ludzi chorych

 Poniedziałek

 18:00 St.- Śp. Marię Żytlińską ( od Żywego Różańca)

 Wtorek

 17:00 ŁU- Za parafian.

 Środa

 18:00 St.- Śp. Marię Żytlińską ( od Danuty i Henryka z rodziną)

 Czwartek

 18:00 St.- Śp. Jana, Zofię.

 Piątek

 17:00 ŁU- Śp. Bożenę Cecylię Krzeszewską ( Od siostry Haliny z

                      rodziną)

 Sobota

 18:00 St.-Śp. Ignacego Aninowskiego. Mieczysława Piekarskiego.

                     Konstantego Majewskiego. Stefana Jażdzewskiego.

                     Jana, Bernarda Piotra, Cezarego . Kubę.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Kopciał Annę, Stefana, Piotra, Marię, Bazylego,

                       Wiolettę, Jana.

 10:00 ŁU- Śp. Janinę, Józefa, Zdzisława Maśkiewicz.

 12:00 St.- Śp. Władysława Zielińskiego i zmarłych z rodziny.

 2. Zachęcam do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym

     sakramencie.

     St.- Czwartek od godziny 17:00

     ŁU- Piątek od godziny 16:00

 4.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

    W tym tygodniu proszę : Górniak Artur, Bonikowska Iwona.