OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Tadeusza Łaszcza ( od bratanka Daniela z rodziną)

10:00 ŁU- Za młodzież uczestnicąca w wakacyjnych rekolekcjach

               i pielgrzymkach, aby pogłębiła swoia wiarę

               i doświadczyła wspólnoty Kościoła.

               Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych

               dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc

               Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich

               widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

12:00 St.- Za młodzież uczestnicąca w wakacyjnych rekolekcjach

               i pielgrzymkach, aby pogłębiła swoia wiarę

               i doświadczyła wspólnoty Kościoła.

               Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych

               dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc

               Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich

               widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

Czwartek

18:00 St.- Śp. Roman Józed Kowicz ++ z rodziny.

Piątek

17:00 ŁU- Śp. Krystynę ,Jana, Julie Trawińskich Janinę , Alfonsa

                     Falkowskich.

Sobota

12:00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dlaq Poli Danilewicza

          Moroch i jej rodziny,.

18:00 St.- Śp. Bazylego Chlebowskiego ( od Pływaczyków

                     i Terwesy Szymańskiej).

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Tadeusza Łaszcza ( od kuzynki Janiny z dziećmi).

10:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Katarzyny

                z okazji 50 rocznicy urodzin.I dla Jacka z okazji 60 r. ur

                . ( od Mamy).

12:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty

               i Zenona Feciuch ( od rodziny Pływaczyków).

 2. Okazja do Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie

     będzie:

     St- Czwartek -17:00

      ŁU- Piątek – 16:00

 Zapowiedzi

 1. Olejniuk Piotr kaw. Piła

     Kaleńczuk Aleksandra Maria panna Ługi Ujswkie