OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                                                           Stobno 2018.07.08

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

Ogłoszenia duszpasterskie 14 Niedziela Zwykła Rok B

Jezus dziwił się niedowiarstwu mieszkańców swojego miasta. My również przyszliśmy na

spotkanie z Jezusem. U progu tej Eucharystii postawmy sobie pytanie o to, co przenika

nasze serca. Pomiędzy wiarą a powątpiewaniem jest bowiem jeszcze obojętność, która

zagraża nam najbardziej. Chrystus przynosi nam dobrą nowinę. On naucza i uzdrawia.

Nie lekceważymy Jego obecności pośród nas.

1.Intencje.

Niedziela

 8:00 St. – Śp. Annę Smetanę.

10:00 ŁU- Śp. Henryka Kazimierczaka i jego rodziców.

12:00 St.- Śp. Bogdana , Halinę Kędzia.

Poniedziałek

18:00 St.- Za parafian.

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian.

Środa

18:00 St.- Śp. O pokój wieczny dla Haliny Smereczniak w 4 r. śm.

Czwartek

18:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla męża i rodziny Połyniak.

Piątek

17:00 ŁU.- Podziękowanie Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dary Dycha św.

                i błogosławieństwo Trójcy Świętej dla Zenona z okazji 70 ur.

Sobota

18:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Małgosi z okazji urodzin i imienin oraz

                dla Zenona.

Niedziela

 8:00 St. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty, Zenona Feciuch z okazji

                  imienin i urodzin.

10:00 ŁU- Śp. Szymczak Lubomirę, Jana, Janinę, Władysławę.

12:00 St.- Śp. Patryka Piątka. Marię Kaczmarek

2. Zachęcam do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie.

St.- Czwartek od godziny 17:00

ŁU- Piątek od godziny 16:00

4.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę :

Antos Jan, Zmitrowicz Henryk