OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. Śp. Tadeusza Łaszcza ( od bratanicy Ewy z rodziną)

10:00 ŁU Śp. Jadwigę, Feliksa Kiryk ++ Kiprian.

12:00 St. Śp. Teresę Baturę w 15 r. śm.

Czwartek

18:00 St.- Śp. Teodorę Syrotiak w 21 r śm. ,Jana ,Stefana brata.

Piątek

17:00 ŁU- Za parafian

Sobota

18:00 St.- Śp. Halinę, Bogdana Kędzia. Maeię Grabowską.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Tadeusza Łaszcza ( od bratanka Daniela z rodziną)

10:00 ŁU- Za młodzież uczestnicąca w wakacyjnych rekolekcjach

               i pielgrzymkach, aby pogłębiła swoia wiarę

               i doświadczyła wspólnoty Kościoła.

               Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych

               dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc

               Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich

               widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

12:00 St.- Za młodzież uczestnicąca w wakacyjnych rekolekcjach

               i pielgrzymkach, aby pogłębiła swoia wiarę

               i doświadczyła wspólnoty Kościoła.

               Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych

               dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc

               Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich

               widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

2. Zachęcam do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym

    sakramencie.

    St.- Czwartek od godziny 17:00

     ŁU- Piątek od godziny 16:00

3. W tym tygodniu mamy I Piatek miesiąca. Okazja do spowidzi

    będzie:

     St.- Czweartek- 17:00

     ŁU- Piątek – 16:00

     Chorych odwiedzę w Piatek od godziny 8:30

 

    Zapowiedzi

    1. Kstecki Mateusz Filip Kaw.Piła

        Okrój Weronika Sylwia Panna Piła

     2. Bogusławski Maciej kaw. Piła

         Kulasek Agata panna Piła.

        Do Pana odeszła Maria Rybeńska