OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                                            Stobno 2018.07.01

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 13 Niedziela Zwykła Rok B

 ,, Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka”- przypomina dziś Księga Mądrości. Warto

 o tym pamiętać, kiedy każdego dnia stajemy przed różnymi problemami, które czasem

 wydają się nie do pokonania. Naszym celem jest życie z Bogiem w wieczności, Jednak On

 nie zostawia nas samych w naszej często trudnej codzienności, tak jak nie pozostał

 obojętny na udrękę kobiety cierpiącej na krwotok, a także Jaira, ojca ciężko chorej córki,

 Jezus mówi: ,, Nie bój się, wierz tylko.”

1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St.- Śp. Piotra Moroch i rodziców z obojga stron.

  10:00 ŁU- Za nowo wyświęconych kapłanów i diakonów, aby całkowicie oddani

                 Chrystusowi gorliwie podejmowali ewangeliczną posługę w Kościele.

                  Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli się

                  wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

                  Podziękowanie za 30 lat pracy duszpasterskiej oraz o dalszą opiekę

                   i błogosławieństwo Boże dla Ks. Janusza Kozłowskiego

  12:00 St.- Za nowo wyświęconych kapłanów i diakonów, aby całkowicie oddani

                  Chrystusowi gorliwie podejmowali ewangeliczną posługę w Kościele.

                  Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli

                  się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

                  Podziękowanie za 30 lat pracy duszpasterskiej oraz o dalszą opiekę

                   i błogosławieństwo Boże dla Ks. Janusza Kozłowskiego ( od Żywego Różańca

                    i parafian)

 Poniedziałek

  18:00 St.- Śp. Bazylego Dudrę w 30 dzień od śmierci.

 Wtorek

 17:00 ŁU- Śp. Ks. Franciszka Ferensa.

 Środa

 17:00 St.- Śp. Rodziców Jana, Teodorę , brata Stefana. Jana , Zofię i dziadków.

 Czwartek

 18:00 St.- Śp. Pawła Korbę

 Piątek

 17:00 St.- Za parafian.

 Sobota

 18:00 St.- Śp. Annę, Stefana, Potra, Marię Bazylego, Jana ++ Kopciał

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Annę Smetanę.

 10:00 ŁU- Śp. Henryka Kazimierczaka i jego rodziców.

12:00 St.- Śp. Bogdana , Halinę Kędzia.

2. Zachęcam do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie.

    St.- Czwartek od godziny 17:00

     ŁU- Piątek od godziny 16:00

 3.W tym tygodniu mamy I Piątek miesiąca . Okazja do spowiedzi będzie:

     St- Czwartek od godziny 17:00

      ŁU Piątek od godziny 16:00

 Chorych odwiedzę w Piątek od godziny 8:30

 3.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę :

    Gabrysiak Jadwiga, Ziemnicki Bogdan.