OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 19 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

 

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz

10:00 ŁU- Śp. Mieczysława Jeżykowskiego zmarłych rodziców Antoniego i Walerianę,

                       brata Henryka.

12:00 St.- Sp. Jana Zgorzały. 15 r. śm.

Poniedziałek

18:00 St. – Za parafian.

Wtorek

   8:00 St.- Śp. Zofię, Stanisława Sulikowskich i dziadków z obojga stron ( od córki

                       Teresy z rodziną)

10:00 ŁU- Śp. Mariannę, Edwarda Tarnawskich.

12:00 St.- Śp. Feliksa Kotułę.

Środa

17:00 ŁU Śp. Dariusza Nemarło 30 dzień.

18:00 St. –Śp. Lidię , Jana, Mirosława, Ryszarda Kuriatów.

Czwartek

18:00 St. – Śp. Krzysztofa Kułaka.

Piątek

17:00 ŁU- Śp. Władysława, Władysławę Matuszak. Józefa Trzepacz. Mieczysława

                      Łojko.

Sobota

17:00 ŁU.- Śp. Władysławę Szymczak ( od córki Danuty z mężem).

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Klementynę, Edmunda, Ryszarda Wolskich.

10:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stefani i Jana z okazji 45 r. ślubu.

12:00 St.- Śp. Bogdana Kędzia. ( od mieszkańców suszarni Akacjowa)

2. Ks. Bp. Zaprasza w dniu 15.08.2015 na pielgrzymkę rodzin do Sanktuarium Matki

     Bożej Trzykroć przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie.

3.Parafianie z Białej zapraszają na odpust Parafialny, który odbędzie się 15.08.2017

   o godzinie 14:00

3.Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie będzie.

St.- Czwartek 17:00

ŁU- Piątek -16:00

4. We Wtorek obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. będą

   odprawione jak w niedzielę. Po każdej Mszy św. odbędzie się błogosławieństwo

   ziół, pędów zbóż i kwiatów.

 5.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu

     proszę : Wolski Zygmunt, Kułak Łukasz.

 

 Zapowiedzi

 Pastuch Tomasz kaw. Nowa Śól

 Słaby Aleksandra panna Poznań.

 Szczerba Michał kaw. Stobno

 Smoleńska Lidia Jadwiga panna Poznań.