OGÅ‚OSZENIA DUSZPASTERSKIE 19 NIEDZIELA ZWYKÅ‚A ROK A

 

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Åšp. BronisÅ‚awÄ™ Paszkiewicz

10:00 ŁU- Åšp. MieczysÅ‚awa Jeżykowskiego zmarÅ‚ych rodziców Antoniego i WalerianÄ™,

                       brata Henryka.

12:00 St.- Sp. Jana Zgorzały. 15 r. śm.

Poniedziałek

18:00 St. – Za parafian.

Wtorek

   8:00 St.- Åšp. ZofiÄ™, StanisÅ‚awa Sulikowskich i dziadków z obojga stron ( od córki

                       Teresy z rodzinÄ…)

10:00 ŁU- Śp. Mariannę, Edwarda Tarnawskich.

12:00 St.- Śp. Feliksa Kotułę.

Åšroda

17:00 ŁU Śp. Dariusza Nemarło 30 dzień.

18:00 St. –Åšp. LidiÄ™ , Jana, MirosÅ‚awa, Ryszarda Kuriatów.

Czwartek

18:00 St. – Åšp. Krzysztofa KuÅ‚aka.

PiÄ…tek

17:00 ŁU- Åšp. WÅ‚adysÅ‚awa, WÅ‚adysÅ‚awÄ™ Matuszak. Józefa Trzepacz. MieczysÅ‚awa

                      Łojko.

Sobota

17:00 ŁU.- Åšp. WÅ‚adysÅ‚awÄ™ Szymczak ( od córki Danuty z mężem).

Niedziela

   8:00 St. – Åšp. KlementynÄ™, Edmunda, Ryszarda Wolskich.

10:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stefani i Jana z okazji 45 r. ślubu.

12:00 St.- Åšp. Bogdana KÄ™dzia. ( od mieszkaÅ„ców suszarni Akacjowa)

2. Ks. Bp. Zaprasza w dniu 15.08.2015 na pielgrzymkÄ™ rodzin do Sanktuarium Matki

     Bożej Trzykroć przedziwnej na Górze CheÅ‚mskiej w Koszalinie.

3.Parafianie z BiaÅ‚ej zapraszajÄ… na odpust Parafialny, który odbÄ™dzie siÄ™ 15.08.2017

   o godzinie 14:00

3.Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie będzie.

St.- Czwartek 17:00

ŁU- Piątek -16:00

4. We Wtorek obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. będą

   odprawione jak w niedzielÄ™. Po każdej Mszy Å›w. odbÄ™dzie siÄ™ bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo

   zióÅ‚, pÄ™dów zbóż i kwiatów.

 5.SkÅ‚adam serdeczne podziÄ™kowanie za sprzÄ…tniÄ™cie koÅ›cioÅ‚a. W tym tygodniu

     proszÄ™ : Wolski Zygmunt, KuÅ‚ak Łukasz.

 

 Zapowiedzi

 Pastuch Tomasz kaw. Nowa Åšól

 SÅ‚aby Aleksandra panna PoznaÅ„.

 Szczerba MichaÅ‚ kaw. Stobno

 SmoleÅ„ska Lidia Jadwiga panna PoznaÅ„.