OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 19 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Klarę, Czesława Murach.

10:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Aleksandry

               z okazji 18 ur.

12:00 St.- Śp. Klementynę, Edmunda, Ryszarda Wolskich.

Poniedziałek

13:00 St.- O zdrowie i błogoslawieństwo Boże dla Tymona Pawła

               Kalisiewicza i jego rodziców z okazji chrztu św.

Wtorek

   8:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana i jego

                rodziny.

10:00 ŁU- Śp. Mariannę, Edwarda Tarnawskich.

12:00 St.- Śp. Marię , Kazimierza Zmitrowiczów.

Czwartek

18:00 St. - Śp. Ignacego, Mieczysława, Konstantego, Stefana,

                     Janusz, Czesława, Bernarda, Jakuba, Piotra

                     Cezarego.

Piątek

17:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Weroniki.

Sobota

15:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Mateusza

               Pawełczaka i Magdy Ziółkowskiej z okazji ślubu.

Niedziela

  8:00 St. – Podziękowanie Bogu za otrzymane łaski z prośbą

                 o dalszą opięke , zdrowie i błogosławieństwo Boże

                 w 45 r. ślubu Marii i Zbigniewa.

10:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zofii Trzepacz

               z okazji 85 r urodzin.

12:00 St.- Śp. Zbigniewa Kubiaka ( od żony w 10 r. śm.)

2.Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie

   będzie.

   St.- Czwartek 17:00

   ŁU- Piątek -16:00

3. W Wtorek mamy uroczystość Wniebowzięcie NMP. Msze św.

    będą odprawione jak w niedzielę. Taca jest przeznaczona do

    Kurii.

   W tym dniu odbędzie się 27 Pielgrzymka Rodzin na Górę

   Chełmską. W tym dniu błogosławimy zboża i kwiaty.

 

Zapowiedzi.

1. Kożmiński Marcin Marek kaw. Wrocław.

   Czarnecka Iwona panna Wrocław.

2. Papliński Marcel Jakub wolny Wrząca

    Owczarska Maria Teresa panna Wrząca