OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 7 NIEDZIELA WIELKANOCNA ROK B

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Kazimierę, Zbigniewa, Stanisława

                        Adamkiewiczów.

10:00 ŁU- Śp. Stanisławę, Jana, Zbigniewa, Janusza Kajów.

12:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo boże dla dzieci

               komunijnych i ich rodzin.

Poniedziałek

18:00 St.- Za parafian.

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian.

Środa

18:00 St.- Śp. Janinę Aninowską. Anastazję Majewską.Łucję

                    Jażdzewską. Wiktorię Piekarską. Teresę Baturę.

                    Miroslawę Soboleską. Łucję Tatarynowicz.

                    Genowefę Moroch.

Czwartek

18:00 St.- Śp. Zofię Jeremczuk

Piątek

17:00 ŁU – Za parafian.

Sobota

18:00 St.- Śp. Kazimierę Lempert w 18 r. śm. Edmunda i ich

                     rodziców.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Tadeusza Szymańskiego w 34 r. śm. Oraz

                        rodziców Stefanię, Józefa Szymańskich.

10:00 ŁU- Śp. Tadeusza Staszewskiego ( od żony dzieci i wnuków)

12:00 St.- – Śp. Mariana Pawełczaka.

2.Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie

   będzie:

   St. Czwartek-17:00

   ŁU- Piątek 16:00

3. Spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.

    odbędzie się w Wtorek , Piątek -17:00 w Ługach Ujskich

4. Nabożeństwo majowe będzie:

     St.- Poniedziałek Środa, Czwartek Sobota 17:30 Niedziela 11:40

     ŁU- Godzina 16:30 Niedziela 9:40

5. Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie

    będzie:

    St. Czwartek 17:00

    ŁU- Piątek 16:00

 

 Zapowiedzi

 1. Witt Karol Konrad kaw. Piła

     Stasińska Monika Patrycja panna Poznań.

 2. Przybylski Szymon kaw. Ługi Ujskie.

    Trzaskalska Kinga panna Dobrzyca.

 

   Do Pana odszedł Ks. Jan Wszołek