OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                   Stobno 2021.01.17

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Tel 067 216 40 52

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Zwykła Rok B

 Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia

 uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Eucharystyczna

 Ofiara, w której pragniemy uczestniczyć, przygotowuje nasze

 serca do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu, a przede

 wszystkim oczyszcza nasze intencje i pragnienia, które nie

 pochodzą z Bożego zamysłu. Każdy człowiek od momentu chrztu

 świętego jest powołany przez Stwórcę do pełnienia Jego woli

 i głoszenia prawdy, która znalazła swe dopełnienie w Jezusie

 Chrystusie w tajemnicy wcielenia. U progu tej Eucharystii

 przeprośmy naszego Pana Jezusa Chrystusa za to, że tak często

 zatwardzamy nasze serca, słysząc Jego głos.

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Ignacego Aninowskiego ( od Genowefy)

 10:00 ŁU – Śp. Andrzeja Onderkę i rodziców.

 12:00 St – Śp. Jana Szczerbę w 10 r. śm.

 Poniedziałek

 18:00 St. - Śp. Pawełczak Jana ( od siostry Melani)

 Wtorek

 18:00 ŁU – Śp. Franciszka, Józefa, Helenę , Michała Kozłowskich

                       Janinę Bąkowską

 Środa

 18:00 St.- Śp. Pawełczak Jana ( od kuzyna z gór Jana

                     Pawełczaka z rodziną).

 Czwartek 18:00 St.- Śp. Janinę, Ignacego Aninowskich

                                    i rodziców z obojga stron.

 Piątek

 18:00 ŁU – Za parafian.

 Sobota 18:00 St. – Śp. ++ Kopciał Stefana, Annę, Piotra,

                                   Bazylego, Marię , Jana, Wiolettę.

 Niedziela

    8:00 St. - Śp. Krzysztofa Piotra Pigłowskiego ( od siostrzeńca

                       Przemysława z rodziną).

 12:00 St. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Waldemara

                  i Anny Pływaczyków z okazji 25 r. ślubu.

2.W dniach 18-25.01 2021 będzie trwał Tydzień Powszechnej

   Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

3. Zachęcam do cotygodniowej adoracji Pana Jezusa

   w Najświętszym Sakramencie:

   Stobno Czwartek godzina 17:00

   Ługi Ujskie – Piątek godzina 17:00

4. W tym roku nie będzie ze względu na pandemie kolędy

    w sposób tradycyjny, ale będę zapraszał część parafii

     do kościoła na Mszę św. i udzielę błogosławieństwa dla

     waszych domów. W czasie Mszy św. będzie można złożyć

     ofiarę jako wsparcie dla parafii i księdza. Kto by się jednak

     obawiał przyjścia do kościoła w małej grupie , może

     wesprzeć parafię wpłacając ofiarę na konto parafii.

     Parafia Rzymskokatolicka

     p.w. Św. Franciszka z Asyżu

     Stobno Kasztanowa 14

     64-905 Trzcianka Nr.

     Konta 92124017051111001047378064

     Zapraszam na godzinę 18:00 na Mszę kolędową

 Poniedziałek – Brzozowa

 Wtorek- Ługi Ujskie 17 Rzemieśnicza 17 F1- 11

 Środa – Gajówka ,las, Rybakóweka, Stacja

 Czwartek- Ujska

 Piątek – Ługi Ujskie 12- 22a Nad Notecją

 Sobota – Zielona Akacjowa Topolowa( Suszarnia)

 4. Taca z przyszłej niedzieli jest przeznaczona na ogrzewanie

     kościołów.

 5.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

    W tym tygodniu proszę: Bańka Jan, Pływaczyk Waldemar