OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Teresy, Jerzego z okazji 40 r. ślubu.

                   W intencji wiadomej Panu Bogu.

10:00 ŁU – Śp. Janinę Stacherę ( od wnuka Andrzeja z rodziną).

12:00 St – Śp. Krzysztofa Kułaka 3 r. śm.

Poniedziałek

  9:30 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże w nowym roku 2018.

Wtorek

  9:30 St. - Za parafian. Środa 9:30 St. – Śp. Stefana, Piotra, Annę, Bazylego, Marię, Jana

                 ++ Kopciał

Czwartek

  9:30 St.- Za parafian.

Piątek

  9:30 St. – Śp. Michała , Franciszka , Helenę, Józefa Kozłowskich Janinę Bąkowską.

Sobota

17:00 St. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Agnieszki Zielińskiej.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Dziadków Annę, Jana Feciuch. Władysława Zielińskiego. Aleksandra

                        Adamczyk. Konstancję, Alfreda Wolskich ( od wnuków)

10:00 ŁU-    Śp. Piotra Hawrylczaka 10 r. śm. Edmunda Sucheckiego, Wiesława

12:00 St. – Śp. Bogdana Jurczyńskiego.

3.Kolęda –wizyta duszpasterska

14.01.18        15:00                    Ługi Ujskie 34-45 strona kościoła Liliowa

15.01.18        15:00                    Ługi Ujskie 46-69 strona kościoła

16.01.18        15:00                    Ługi Ujskie 80-93 górka

17.01.18        15:00                     Ługi Ujskie 94- 99 strona kościoła Brzozowa, Sosnowa,

                                                  Dębowa, Sosnowa,

18.01.18         15:00                    Ługi Ujskie       17, 11 F 1- 11 druga strona

19.01.18         15:00                    Ługi Ujskie       12- 22a Nad Notecją

 20.01.18          9:00                    Ługi Ujskie       79- 64

 21.01.17         15:00                   Ługi Ujskie 59- do końca w stronę Stobna

 4.W dniach 18-25.01 2015 będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność

      Chrześcijan.

 5. Taca z przyszłej niedzieli jest przeznaczona budujące się kościoły.

 6.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

    Pamuła Marek, Pawłowski Krzysztof.