OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

Parafia Rzymskokatolicka                      Stobno 2020.10.11

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Trzcianka

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 28 Niedziela Zwykła Rok A

 Bóg przygotował nam ucztę, która jest zapowiedzią uczty

 mesjańskiej- zapowiedzią zbawienia. Wszyscy zostaliśmy

 zaproszeni na ucztę. Przychodzimy więc w ni9edziele, by stanąć

 przed ołtarzem Pana i przygotować się na wieczne spotkanie

 z Nim tam, gdzie raz na zawsze zostaną zniszczone śmierć

 i grzech. Wszystko możemy w tym, który nas umacnia. Uznajmy

 przed Bogiem nasze winy, aby udział w uczcie Chrystusa

 przybliżył nas do wiecznej uczty radości zbawienia.

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Kazimierza, Mariannę, Mirosława Dudek. Adama

                        Rabińskiego Juliana, Stanisława Ziółkowskich .

                        Tadeusza Dyl.

  10:00 ŁU – Śp. Henryka Kazimierczaka i jego rodziców.

  12:00 St - Śp. Bogdana, Helenę, Czesława, Krystynę, Marię ,

                       Tadeusza Iwonę z rodziny Jurczyńskich

 Poniedziałek

 17:00 St. – Za parafian

 Wtorek

 17:00 ŁU – Śp. Marię, Eugeniusza.

 Środa

 17:00 St. – Śp. Świerszcz Jana, Krystynę, i rodziców z obojga

                       stron Zofię, Stanisława, Antoninę Franciszka,

                       Bolesławę Siostrę Ewę Miśkiewicz.

 Czwartek

 17:00 St.- Śp. 12 r. śm. Zofię Jeremczuk

 Piątek

 17:00 ŁU– O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana i jego

                 rodziny.

 Sobota

 17:00 St.- Podziękowanie Panu Bogu za udany rok akademicki

                 z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelką

                pomyślność na kolejny rok.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz. Aleksandra, Stanisławę

                        Paszkiewicz. Stefanie i Stanisława Kotułów.

 10:00 ŁU – Śp. Teodora, Franciszkę Usowiczów. Klarę,

                       Aleksandra Popiel.

 12:00 St.- Śp. Sabinę, Juliusza Teterus i siostrę Halinę

 2. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

     St.- Czwartek 16:00,

     ŁU- Piątek 16:00

 3. Nabożeństwo różańcowe będzie:

     St.- W niedzielę o godzinie 11:30 , w tygodniu o godzinie

          16:30 Proszę aby różaniec został poprowadzony przez

          Żywy Różaniec .

     ŁU- W niedzielę o godzinie 9:30 w ciągu tygodnia o 16:30

           proszę aby różaniec został poprowadzony przez Żywy

           Różaniec.

 4.Dzisiaj obchodzimy XX Dzień Papieski. Po Mszach św. będzie

    zbiórka na Żywy pomnik ,, Dzieło Nowego Tysiąclecia”

    stypendium dla młodzieży.

 5. W przyszłą niedziele rozpoczynamy tydzień Misyjny.

 6.Trwają spotkania z rodzicami i bierzmowanymi o godzinie

    18:00, aby się zapisać do przygotowania do bierzmowania.

    Na spotkanie proszę się umawiać telefonicznie.

 7.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

    W tym tygodniu proszę: Masyra Julian, Masyra Paweł

 

 Zapowiedzi

 Hawrylczak Łukasz kaw. Ługi Ujskie

 Wanciak Agnieszka panna Ługi Ujskie.

 

 W tym tygodniu do Pana odeszli:

 Helena Król

 Edward Figas