OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Bronisławę i Aleksandra Paszkiewicz.

10:00 ŁU – Śp. Eugeniusza, Janinę Pakułów i jch zmarłych z rodziny/

12:00 St - Śp. Zofię Jeremczuk w 9 r. śm. I Władysława.

Poniedziałek

17:00 St. – Za parafian.

Wtorek

17:00 ŁU – Śp. Irenę Frąc ( od wnuka Marcina z rodziną).

Środa

17:00 St. – Za parafian

Czwartek

17:00 St.- Za parafian.

Piątek

17:00 ŁU– Za parafian.

Sobota

14:00 St. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Nataniela Świątkowskiego i jego

                 rodziny ( chrzest)

17:00 St.- Śp. Stanisława w 17 r. śm. I Bogumiłę Król.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Kazimierza Pływaczyka 15 r. śm. Oraz Ingę. Ks. Tadeusza Kwitowskiego

10:00 ŁU – Śp. Janinę, Józefa, Zdzisława Maskiewiczów.

12:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Grażyny i Jana z okazji 40 r. ślubu.

2. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

St- Czwartek 16:00,

ŁU- Piątek 16:00

3. Nabożeństwo różańcowe będzie:

St- W niedzielę o godzinie 11:30 , W ciągu tygodnia o godzinie 16:30 a Proszę aby

różaniec został poprowadzony przez Żywy Różaniec .

ŁU- W niedzielę o godzinie 9:30 w ciągu tygodnia o 16:30 proszę aby różaniec

został poprowadzony przez Żywy Różaniec.

4.W Piątek o godzinie 18:00 odbędzie się katecheza dla bierzmowanych .

5. W przyszłą niedziele rozpoczynamy tydzień Misyjny.

6.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

W tym tygodniu proszę:

Tomaszewska Gabryiela, Fuczko Jan

ŁU – według zeszytu.