OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz. Stanisławę, Aleksadra

                        Zbigniewa Paszkiewicz. Stefanię, Stanisława

                        Kotułów. Zofię, Mirosława Brzezińskich.

10:00 ŁU – Śp. Stefanię w 2 r. śm. , Alojzego, Wiesława Górznych.

                      Jana, Jacka Juszczak i teściów.

12:00 St. - Śp. Kazimierza Pływaczyka w 21 r. sm. Ks. Tadeusza

                      Kwitowskiego.

Poniedziałek

14:00 St. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stefana

                 z okazji 77 r. ur.

Wtorek

17:00 ŁU – Za parafian.

Środa

17:00 St. – O zdrowie i blogosławieństwo Boże dla rodziny Świtała.

Czwartek

17:00 St.- Śp. Stanisława w 23 r. śm. I Bogumiłę Król.

Piątek

18:00 ŁU- Śp. Piwowarczyk Zefirynę, Władysława.

Sobota

14:00 St.- Śp. Fedczaków.

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Piotra Szbeszowicza ( od żony).

10:00 ŁU – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ks. Jarosława

                 Krylika.

12:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny.

2. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

    St.- Czwartek 16:00,

    ŁU- Piątek 17:00

3. Nabożeństwo różańcowe będzie:

    St.- W niedzielę o godzinie 11:30 , w tygodniu o godzinie 16:30

         , a w Poniedziałek i w Sobotę o godzinie 13:30 Proszę aby

          różaniec został poprowadzony przez Żyw Różaniec .

     ŁU- W niedzielę o godzinie 9:30 w ciągu tygodnia o 16:30,

           a w Piątek 17:30 proszę aby różaniec został

           poprowadzony przez Żywy Różaniec.

4. Dzisiaj obchodzimy XXIII Dzień Papieski. Po Mszach św. będzie

    zbiórka na Żywy pomnik ,, Dzieło Nowego Tysiąclecia”

    stypendium dla młodzieży.

 5. Spotkanie z młodzieżą do bierzmowania odbędzie się

     ŁU – Piątek 18:00

     St.- Sobota 14:00

 6. W przyszłą Niedziele rozpoczniemy Tydzień Misyjny.

 7. Zostały wyłożone kartki na wypominki.

    Do Pana odeszła Teresa Jachimczak