OGLOSZENIA PARAFIALNE 3 NIEDZIELA ADWENTU ROK B

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Jerzego Andrzejczaka.

10:00 ŁU – Śp.Stanisława Oleszkowicza ( od córki z rodziną)

12:00 St. –Śp. Rodziców Marię, Alojzego Wysoczańskich

                     i dziadków z obojga stron i brata Józefa.

Wtorek

17:00 ŁU – Za parafian.

Środa

17:00 St. – ŚP. Piotra Strzeleckiego w 1 r. śm.

Czwartek

17:00 St. - O powrót do zdrowia dla Mileny Paszkiewicz.

Piątek

18:00 ŁU – Śp. Paulinę Bojarczuk.

Sobota 17:00 St.- Za parafian.

Niedziela

   8:00 St.- Śp. Zbigniewa Króla.

10:00 ŁU – Śp. Henryka, Urszulę Peksów. Kazimierza, Marię

                      Maćkowiak

12:00 St. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże i potrzebne

                 łaski dla rodziny, dzieci i wnuków.

2. Przeżywamy Adwent- czas przygotowania swoich serc na Boże

    Narodzenie. W tym przygotowaniu będą nam pomagać roraty.

    Roraty będą odprawiane:

    St. - Środa, Czwartek godzina 17:00

    ŁU – Wtorek, -17:00 Piątek godzina 18:00 Dzieci na roraty

           przynoszą lampiony i zrobione serduszka z Wypisanymi

           dobrymi uczynkami . Serduszka są podpisane, ponieważ

            po każdych roratach będzie losowana figura MB, którą

            zabierzemy do domu i przyniesiemy na następne roraty.

    Opłatki będą roznosić panowie kościelni.

   Caritas będzie rozprowadzał świece Wigilijne Dzieło Pomocy

   Dzieciom.

   Mała świeca- 10 zł

3. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

   St.- Czwartek 16:00

   ŁU- Piątek 17:00

4. Okazja do spowiedzi Adwentowej będzie:

    ŁU- Wtorek 16:30

    St- Wtorek 17:30

 5.W tym roku o wystrój kościoła na Boże Narodzenie zatroszczą

    się: Mieszkańcy Wrzącej proszę to zrobić w Piątek

   Mieszkańcy Ług Ujskich mieszkających wzdłuż drogi po stronie

   kościoła.