OGłASZENIA DUSZPATSRSKIE 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                         Stobno 2021.03.14

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Wielkiego Postu Rok B

 Miłość Boga wobec człowieka nigdy nie zawodzi. To człowiek

 często zawodzi, rani i odchodzi od Bożej miłości. Ta Eucharystia

 na nowo przypomina nam prawdę, że Bóg kocha i przebacz

 inaczej niż my… Uczmy się Jezusa Chrystusa, który zawisł na

 drzewie krzyża za każdego człowieka, postawy miłości

 i przebaczenia wobec każdego bliźniego, którego spotkamy na

 drogach ludzkiej egzystencji. Za brak realizacji przykazania

 miłości w codziennym życiu wobec naszych braci i sióstr

 przeprośmy Boga teraz, na początku tej uczty miłości.

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Jarosława Szymańskiego w 27 r. śm. Oraz

                         Katarzynę, Piotra, Marię Grzegorczyków.

 10:00 ŁU- Śp. Mariana Ujazdowskiego 3 r. śm. ( od dzieci).

 12:00 St.- Śp. Pawła Szymczaka w 5 r. śm.

 Poniedziałek

 17:00 St.- O wybaczenie.

 Wtorek

 17:00 ŁU- Śp. Za parafian.

 Środa

 17:00 St.- O wybaczenie.

 Czwartek

 17:00 St.- Za parafian.

 Piątek

 17:00 ŁU- Śp. Henryka Kowalskiego i rodziców z obydwóch stron

Sobota

17:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Seweryna

               z okazji 18 ur.

 Niedziela

  8:00 St. – Śp. Piotra Morocha.

10:00 ŁU – Śp. Mariana Ujazdowskiego w 3 r. śm.

                      ( od żony i brata Jana).

 12:00 St. – Śp. Sabinę, Juliusza Teterus. Siostrę Halinę i

                        Ryszarda Kowalskich.

 2. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach:

     Piątek- Droga krzyżowa

     ŁU- 16:30 ,

      St-18:00

     Niedziela - Gorzkie Żale

     ŁU – 9:40.

     St- 11:40

 3.Kancelaria parafialna jest czynna codziennie po Mszy św.

 4. Zachęcam do Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym

    Sakramencie

    St- Czwartek-17:00

    ŁU.- Piątek 16:00

 5.W Piątek rozpoczynamy spotkania z młodzieżą przygotowującą

    się do Bierzmowania.

    ŁU- godzina 16:30 na drodze krzyżowej i potem Msza św.

     St.- godzina 18:00 na drodze krzyżowej a potem spotkanie

           na plebani.

6. O wystrój ciemnicy i Bożego grobu zatroszczą się mieszkańcy

    St- Mieszkańcy Wrzącej.

    ŁU -mieszkańcy po przeciwnej stronie Kościoła.

 7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. odbędzie się zbiórka na

     kwiaty do Bożego grobu.

8. Taca dzisiejsza jest przeznaczona na budujące się kościoły.

 9. Dzisiaj po Mszach św. odbędzie się zbiórka na rzecz

     poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi w Chorwacji.

 10.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

      W tym tygodniu proszę: Chrapkiewicz Jakub, Łaszcz Daniel.