OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE BOżE NARODZENIE

1.Intencje.

Czwartek

22:00 ŁU - Śp. Głogowskich Ewę, Danutę, Beatę, Adama.

24:00 St- Åšp. Mariusza Milczarka (o rodziny)

PiÄ…tek

   8:30 St- Åšp. BronisÅ‚awÄ™ Paszkiewicz ( od męża z synami z rodzinami )

 10:00 ŁU - Åšp. O zdrowie i bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo Boże dla Stefani z okazji urodzin.

 12:00 St- Åšp. Aleksandra LewandÄ™. Oraz o szybki powrót do zdrowia dla Anny.

Sobota

  8:00 St. - Åšp. AnnÄ™ SmetanÄ™ ++ Smetana, Steranka

 10:00 ŁU - Åšp. PaulinÄ™ Bojarczuk

 12:00 St - Åšp. Feliksa KotuÅ‚Ä™ ( od córki z rodzinÄ…) Niedziela 8:00 St. – Åšp. MariÄ™ Różak

 ( od szwagra Jurka z rodzinÄ…)

 10:00 ŁU – Åšp. HelenÄ™ KozÅ‚owskÄ… ( od parafian z Ługów Ujskich

 12:00 St – Åšp. AnielÄ™ SajnÄ™ ( od córki Haliny z rodzinÄ…)

Poniedziałek

  9:30 St.- O cud uzdrowienia dla MichaÅ‚a KozÅ‚owskiego.

 Wtorek

 9:30 St. – Za parafian.

 Åšroda

 9:30 St.- Za parafian.

Czwartek

17:00 St. Śp. Helenę , Edwarda, Genowefę, Stanisława. Brata Eugeniusza z żoną Janiną

                   i Stefana.

PiÄ…tek

10:00 ŁU- O pomyślność dla całej parafii w nowym 2016 roku.

12:00 St.- Mieczysława, Władysława , Zofię Jaremczuk.

Sobota

17:00 St. WacÅ‚awa WÄ…sek 23 r. Å›m. JózefÄ™. ++ Kowalczyków CzesÅ‚awa , Eugeniusza

              Józefa , BronisÅ‚awÄ™.

Niedziela

  8:00 St.- Åšp. MariannÄ™ 14 r. Sm. , StanisÅ‚awa, Marka, Jana Jachimczak.

10:00 ŁU- O pomyÅ›lność dla czÅ‚onkiÅ„ i czÅ‚onków Å»ywego RóżaÅ„ca 2016 r.

12:00 St.- O pomyÅ›lność dla czÅ‚onkiÅ„ i czÅ‚onków Å»ywego RóżaÅ„ca 2016 r.

2. W pierwszy dzień Bożego Narodzenia Msze św. będą odprawione:

St- 8:30 , ŁU- 10:00, St-12:00

W drugi dzień święto św. Szczepana będzie święcony owies.

Taca w drugim dniu świąt przeznaczony jest na KUL.

3. 28.12.2015 rozpoczynam kolędę wizytę duszpasterską.

Na kolÄ™dzie powinna być caÅ‚a rodzina. Przygotowany stóÅ‚ , zeszyty dzieci od lekcji religii

lub zaświadczenie o uczestnictwie w lekcjach religi.

3. Kolejność kolędy Wrząca, Stobno, Ługi Ujskie

Terminy planowanej kolędy. ( Terminy mogą ulec zmianie ale nie kolejność)

Data         Godz.                           Trasa

28.12.15    15:00                      Stobno 37- Wrzaca 1-4

29.12.15    15:00                      Blok 15 i 16 Wrzaca

30.12.15    15:00                         blok 5 i 6 - 9 Wrzaca

02.01.16    09:00                      Gajówka las Stacja Rybakówka

03.01.16    15:00                         CPN- dwie strony nr. 62

W czasie kolędy Msze św. w ciągu tygodnia będzie odprawiana o godzinie 9:30

a w sobotÄ™ o 17:00 Sprawy kancelaryjne bÄ™dÄ… zaÅ‚atwiane po uprzedni umówieniu siÄ™ .

4.SkÅ‚adam serdeczne podziÄ™kowanie za zrobienie nowej szopki przygotowanie żłóbka

i sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę: Wolska Anna, Szarek Adam.