OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 30 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Stefana Szmajdę w r. śm. I za zmarłych

                        z obydwóch stron.

 10:00 ŁU – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla dzieci i

                  wnuków.

 12:00 St. – Śp. Jana, Teodorę , Stefana Syrotiak. Zofię i Jana

                       Słabych.

 Poniedziałek

 11:00 ŁU- Śp.  Stanisław Oleszkowicz.

 17:00 St.- Śp. Krzysztofa Łaszcza z okazji urodzin

                     ( od żony, dzieci i wnuków)

 Środa

    8:00 St.- Za parafian

 10:00 ŁU- Śp. Henryka Kazimierczaka.

 12:30 St.- Za wszystkich zmarłych.

 Czwartek

 17:00 St.- Za wszystkich zmarłych.

 Piątek

 18:00 ŁU- Za parafian.

 Sobota

 17:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże i opieki Matki

                 Najświętszej dla Marii i Danuty z okazji urodzin.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Konrada Pływaczyk w 3 r. śm..

 10:00 ŁU- O miłosierdzie Boże dla tych, którzy w życiu

                doczesnym troszczyli się o powołania kapłańskie

                i zakonnę, aby mogli radować się we wspólnocie

                świętych w niebie. Módlmy się, aby dzieci, które

                cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐

                 miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać

                 uczucia ze strony rodziny.

                  O pokój na świecie.

 12:00 St.-- O miłosierdzie Boże dla tych, którzy w życiu

                 doczesnym troszczyli się o powołania kapłańskie

                  i zakonnę, aby mogli radować się we wspólnocie

                  świętych w niebie.

                  Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją

                  na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do

                  edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony

                  rodziny.

                  O pokój na świecie.

 2. W Środę przypada uroczystość Wszystkich Świętych.

     Msze św. będą odprawione:

     St.-8:00

     ŁU- 10:00 . Po Mszy św. modlitwa za zmarłych na cmentarzu.

     St.- 12:30 Msza św. na cmentarzu. Modlitwa za zmarłych.

    Poświęcenie pomników.

 3. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

     St.- Czwartek 16:00.

     ŁU- Piątek 17:00

 4. W tym tygodniu obchodzimy I Piątek miesiąca.

     Okazja do spowiedzi będzie:

     St.- Czwartek – 16:00

     ŁU- Piątek- 17:00

      Chorych odwiedzę w Piątek od godziny 8:30

 5.Na stoliku zostały wyłożone kartki na wypominki. Proszę

     czytelnie wypełnić te kartki. Za zmarłych będziemy się

      modlić 15 minut przed Mszą św. do Adwentu.

 6.Spotkania z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania

    odbędą się:

     ŁU- Piątek 18:00

     St- Sobota 17:00

    Do Pana odszedł Śp. Stanisław Oleszkowicz pogrzeb odbędzie

    się w Ługach Ujskich w Poniedziałek o godzinie 11:00