OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 30 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Juljana, Stanisława Ziółkowskich. Kazimierza Mariannę Dudek.

 10:00 ŁU – Śp. Weronikę Wacława Półtorak. Germanę Juszko i rodziców z obojga stron.

 12:00 St – Śp. Teodorę Jana, brata Stefana . ( od Antoniny z synem i córką)

 Poniedziałek

 17:00 St.- Śp. Rodziców Jana, Teodorę,. Jana Zofię. Brata Stefana.

 Wtorek

 17:00 ŁU – Za parafian.

 Środa

   8:00 St.- W intencjach Ojca Świętego.

 10:00 ŁU- Śp. Henryka Kazimierczaka w 1 r. śm.

13:00 St.- Za wszystkich zmarłych.

Czwartek

17:00 ŁU.- Śp. Józefa 30 r. śm. Marię , Józefa Jauszkiewiczów.

18:00 St.- Za wszystkich zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej.

Piątek

17:00 ŁU– Śp. Krystynę Frąc ( od dzieci z rodzinami)

18:00 St.- Śp. Lempert, Batura, Cholewa, Stolarek, Pawłowskich.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Bronisławę, Aleksandra Stanisława Paszkiewiczów. Stefanię, Stanisława

                  Kotułów.

10:00 ŁU – Aby zmarli, którzy w życiu doczesnym troszczyli się o powołania kapłańskie

                 i zakonne, otrzymali od Boga nagrodę życia wieczne

                 Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami

                 i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia,

                 zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

                 O pokój wieczny dla zmarłych członków Żywego Różańca i kapłanów którzy

                 pracowali w naszej parafii.

12:00 St. Aby zmarli, którzy w życiu doczesnym troszczyli się o powołania kapłańskie

             i zakonne, otrzymali od Boga nagrodę życia wieczne

             Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami,

             przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza

              z wyznawcami innych religii.

              O pokój wieczny dla zmarłych członków Żywego Różańca i kapłanów którzy

              pracowali w naszej parafii.

2. Nabożeństwo różańcowe będzie:

St- W niedzielę o godzinie 11:30 , W ciągu tygodnia o godzinie 16:30 . Proszę aby różaniec

      został poprowadzony przez Żywy Różaniec .

ŁU- W niedzielę o godzinie 9:30 w ciągu tygodnia o 16:30 proszę aby różaniec został

     poprowadzony przez Żywy Różaniec.

3. W Środę przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą odprawione:

    St. 8:00. 13:00 na cmentarzu w Stobnie. Proszę o przygotowanie miejsca do

         odprawiania Mszy św. Po Mszy św. odbędzie się procesja po cmentarzu i będziemy

          się modlić za zmarłych, a następnie będziemy święcić pomniki.

ŁU.- 10:00 . Po Mszy św. odbędzie się procesja po cmentarzu i będziemy się modlić za

                  zmarłych, a następnie będziemy święcić pomniki.

 4.Na stoliku zostały wyłożone kartki na wypominki. Proszę czytelnie wypełnić te kartki.

 Za zmarłych odmówimy różaniec:

 ŁU- Czwartek. Piątek godzina 16:15

 St. – Czwartek Piątek 18:30 Modlitwa wypominkowa będzie przez miesiąc listopad

          do Adwentu 15 minut przed Mszą św.

 5.Bóg zapłać za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

    St. Kaczmarek Bogusław, Baszak Jerzy.

     ŁU – według zeszytu.