OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 6 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. - Śp. Bronisławę Paszkiewicz ( od męża z dziećmi)

10:00 ŁU- Śp. Alfredę Mnich w 1 r. śm. Mariana. Józefkowiczów Annę, Wacława.

12:00 St. – Śp. Adelę, Bazylego Mitraszewskich i zmarłych z rodziny.

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian.

Środa

17:00 ŁU.- Za parafian.

18:30 St.- Za parafian

Czwartek

17:00 St.- Za parafian.

Piątek

17:00 ŁU- Za parafian

Sobota

17:0 0 St.- Za parafian.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Emilię Moroch , Teodora 7 r. śm.

10:00 ŁU- Śp. Czesława Łazarczyk. Czesława Plekaniec i zmarłych z rodziców z obojga

                     stron

12:00 St. – Śp. Halinę, Bogdana Kędzia.

2. Zachęcam do cotygodniowej adoracji Pana Jezusa w najświętszym Sakramencie:

Stobno – Czwartek godzina 16:00

Ługi Ujskie – Piątek godzina 16:00

3.Kancelaria parafialne jest czynna codziennie po Mszy św. oprócz poniedziałku.

   18:00 do 18:30

4.W Środę popielcową rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. będą odprawione:

   ŁU- 17:00

    St.18:30

  W tym dniu obowiązuje post ścisły. Dwa posiłki lżejsze i jeden normalny bez miesa.

   W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach;

   Piątek Droga Krzyżowa

    ŁU- 16:30

     St- 18:00

  Niedziela Gorzkie żale

   ŁU- 9:40

    St- 11:40 Proszę odprawić sami.

 W Środę po Mszy św. będą rozprowadzane skarbonki jako nasze wyrzeczenie

 z przyjemności i zaoszczędzone ofiary złożymy w skarbonkach w Wielką Sobotę jako

 wsparcie dla najbiedniejszych.

 5.W przyszłą niedzielę po Mszy św. odbędzie się zbiórka na chleb św. Antoniego czyli

   Caritas.

 5.Taca z przyszłej niedzieli jest przeznaczona na ogrzewanie kościoła

 6.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

    Humiński Ryszard, Balcerowski Marian. Chlebowski Bazyli.