OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 6 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

1.Intencje.

Niedziela

   8:00- St. Śp. Danutę Chomka i zmarlych z rodziny Basza.

10:00 ŁU- Śp. Piotra Hawrylczaka. Irenę, Edmunda Suchockich

                     i brata Wiesława.

12:00 St.- Marię Ekert. Kazimierza Łobos.

Poniedziałek

17:00 St.- Za parafian

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian

Środa

17:00 ŁU- Śp. Łazarczyk Czesława.

18:30 St. – Za parafian.

Czwartek

17:00 St.- Za parafian.

Piątek

17:00 St- Droga krzyżowa

18:30 ŁU.-Za parafian

Sobota

17:00 St.- Śp. Henryka, Bronisławę Żytlińskich. Jadwigę,

                    Broniaława Chmielewskich.

Niedziela

   8:00 St. – Za parafian.

 10:00 ŁU- Za parafian.

 12:00 St. – Za parafian.

2. Zachęcam do cotygodniowej adoracji Pana Jezusa

    w najświętszym Sakramencie:

      Stobno – Czwartek godzina 16:00

3. W Środę rozpoczynamy Wielki Post. W tym dniu obowiązuje

    post scisły. Bez mięsa jeden posiłek dosyta dwa skromne.

    Msze św. w Środę będą odprawione:

    ŁU:17:00

    St:18:30

    W Piątki będzie Droga Krzyżowa

     St.- 17:00

     ŁU- 18:00

    W Niedzielę odprawimy nabożeństwo Gorzkich Żali:

     ŁU- godzina 9:40

     St.- godzina 11:40