OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIEIE 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

    8:00 St. – Śp. Arkadiusza Nowaka w 1 r. śm.

 10:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana i jego

                rodziny.

12:00 St.- Za wszystkie osoby z naszej parafii, które nie chodzą

              do kościoła. O przemianę ich życia, nawrócenie

              i rozpalenie serc Bożą miłością

Poniedziałek

12:00 St.- Za parafian.

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian.

Środa

   8:00 St.- Śp. ++ Dynia Bolesława, Jadwigę oraz rodziców

                     z obojga stron.

10:00 ŁU- Śp. Marię Hawrylczak i Ignacego, Macika.

12:00 St. – Śp. Romana Chomkę i całą rodzinę Chomków.

Czwartek

18:00 St.- Za parafian.

Piątek

17:00 ŁU – Za parafian.

Sobota

18:00 St.-Sp. Zygmunta Trybę ( od żony z dziećmi).

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Eleonorę, Stanisława Głusik i dziatków z obojga

                        stron.

10:00 ŁU- O światło Ducha Świętego dla tegorocznych

              maturzystów, aby właściwie rozpoznali i pojeli swoje

              życiowe powołanie.

              Módlmy się, aby ruchy i wspóloty kościelne kazdego

              dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi

              charyzmatami potrzebującym na świecie. O pokój na

             świecie

 12:00 St.- O światło Ducha Świętego dla tegorocznch

                maturzystów, aby właściwie rozpoznali i pojeli

                swoje życiowe powołanie.

                Módlmy się, aby ruchy i wspóloty kościelne kazdego

                dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły

                swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie.

                O pokój na śewiecie

2.Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie

   będzie:

   St. – Czwartek 17:00

   ŁU- Piątek 16:00

3. Nabożeństwa majowe będą odprawione:

    Niedziela

     ŁU- 9:40

     St. 11:40

   W ciągu tygodnia

   St. Poniedziałek Środa Czwartek, Sobotata 17:30

   ŁU- 16:30

3. Dzisiaj w Niedziele Dobrego Pasterza rozpoczynamy tydzień

   modlitw o nowe powołania do kapłaństwa.

 4. W tym tygodniu mamy I Piątek miesiaca.

     Okazja do spowiedzi będzie:

     St- Czwartek-17:00

     Pt.-16:00

     Chorych odwiedzę w Piątek od godziny 8:30