OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Kazimierza Pływaczyka 15 r. śm. Oraz Ingę. Ks. Tadeusza Kwitowskiego

10:00 ŁU – Śp. Janinę, Józefa, Zdzisława Maskiewiczów.

12:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Grażyny i Jana z okazji 40 r.

Poniedziałek

17:00 St.- Śp. Rodziców Wandę, Bogdana Jachimowiczów. Mariana Okrój i za dziadków

                z obojga stron.

Wtorek

17:00 ŁU- Śp. Eugeniusza Pakułę w 25 r. śm. Janinę Pakułę.

Środa

17:00 ŁU. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Leszka i Anny z okazji 20 r. ślubu

Czwartek

17:00 St.- Śp. Wandę Klessa 30 dzień.

Piątek

17:00 ŁU.– Za parafian.

Sobota

17:00 St. – Śp. Władysława Lechowicza 30 r. śm.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Juljana, Stanisława Ziółkowskich. Kazimierza Mariannę Dudek.

10:00 ŁU – Śp. Weronikę Wacława Półtorak. Germanę Juszko i rodziców z obojga stron.

12:00 St – Śp. Teodorę Jana, brata Stefana . ( od Antoniny z synem i córką)

2. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

   St- Czwartek 16:00,

    ŁU- Piątek 16:00

3. Nabożeństwo różańcowe będzie: St- W niedzielę o godzinie 11:30 , W ciągu tygodnia

    o godzinie 16:30 Proszę aby różaniec został poprowadzony przez Żywy Różaniec .

ŁU- W niedzielę o godzinie 9:30 w ciągu tygodnia o 16:30 proszę aby różaniec został

       poprowadzony przez Żywy Różaniec.

4.W Piątek o godzinie 18:00 w Stobnie pragnę się spotkać z uczniami kl VII którzy pragną

   rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania.

5. W sobotę odbędzie się dzień skupienia w Skrzatuszu dla wszystkich zaangażowanych

     w Synod diecezjalny. Dzień skupienia rozpocznie się o godzinie 10:00

 6.Dzisiaj w niedziele rozpoczynamy Tydzień Misyjny.

7.Na stoliku zostały wyłożone kartki na wypominki. Proszę czytelnie wypełnić te kartki.

 8.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

    St- Wawżyniak Zbigniew, Pacubulenko Anna

    ŁU – według zeszytu.

   W tym tygodniu do Pana odeszła Irena Gapa.