OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

  8:00 St. – Śp. Piotra Szbeszowicza ( od żony).

10:00 ŁU – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ks. Jarosława

                 Krylika.

12:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny.

Wtorek

17:00 ŁU – O zdrowie i blogosławieństwo Boże dla rodziny

                Marciniaków.

Środa

17:00 St.- Śp. Ks. Franciszka Puchalskiego.

Czwartek

17:00 St. - Za parafian.

Piątek

16:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Oliwi

               Gawińskiej i jej rodzinę z okazji chrztu św.

18:00 ŁU – Za parafian.

Sobota

17:00 St.- Śp. Janinę, Juliana, Stanisława Ziołkowskich. Tadeusza

                    Dyl.

Niedziela

8:00 St. – Śp. Stefana Szmajdę w r. śm. I za zmarłych

                     z obydwóch stron.

10:00 ŁU – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla dzieci

                 i wnuków.

12:00 St. – Śp. Jana, Teodorę , Stefana Syrotiak. Zofię

                      i Jana Słabych.

2. Nabożeństwo różańcowe będzie:

    St- W niedzielę o godzinie 11:30 , W ciągu tygodnia

         o godzinie 16:30 Proszę aby różaniec został poprowadzony

         przez Żywy Różaniec .

    ŁU- W niedzielę o godzinie 9:30 w ciągu tygodnia o 16:30

          a w Piątek 17:30 proszę aby różaniec został poprowadzony

          przez Żywy Różaniec.

 3. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Misyjny.

 4.Na stoliku zostały wyłożone kartki na wypominki. Proszę

    czytelnie wypełnić te kartki.

5.Spotkania z młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania

   odbędą się:

   ŁU- Piątek 18:00

    St.- Sobota 17:00

 

  Do Pana odszedł Ks. Paweł Brostowicz