PROPOZYCJA KOLęDY 2022

 

Data          Godz.                                         Trasa 

02.01.22     15:00       Lipowa (Stobno 37)- Wrząca 1-4 blok 15

03.01.22     15:00       Wrzaca Blok 15 i 16 ,5,6-9

04.01.22     15:00       Kasztanowa CPN- dwie strony Łaszcz Tadeusz 

05.01.22     15:00       Kasztanowa Strona Kościoła 

08.01.22           9:00           Gajówka, las, Rybakówka Stacja.

09.01.22          15:00           Wspólna

10.01.22      15:00      Malinowa Lipowa strona kościoła

11.01.22      15:00      Henkel Lipowa po przeciwnej stronie kościoła 

12.01.22      15:00       Kasztanowa po przeciwnej stronie koscioła 

13.01.22      15:00      Brzozowa 

14.01.22      15:00      Ujska 

15.01.22        9:00       Zielona Akacjowa Topolowa( Suszarnia) 

16.01.22      15:00     Ługi Ujskie 34-45 strona kościoła. Liliowa

17.01.22      15:00      Ługi Ujskie 46-69 strona kościoła 

18.01.22       15:00      Ługi Ujskie 80-93 górka 

19.01.22       15:00      Ługi Ujskie 94- 99 strona kościoła, Brzozowa, Sosnowa, Dębowa,

                                 Sosnowa.

20.01.22       15:00      Ługi Ujskie 1- 11 druga strona 

21.01.22       15:00      Ługi Ujskie 12- 22a Nad Notecją 

22.01.20         9:00      Ługi Ujskie 79- 64

23 .01.19      15:00 Ługi Ujskie 59- do końca w stronę Stobna