OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3 NIEDZIELA ADWENTU ROK B

 1.Intencje.

Niedziela

  8:00 St. –  Śp. Marię, Pelagię,Jana, Makarego, Fuczko. Wiktorię, Pawła, Mirka

                         Maślej. Melanię, Józefa, Annę, Pawła Sobczyk. Stefanię Żyła

10:00 ŁU – Śp. Władysława ( od rodziny).

12:00 St –  Śp. Andrzeja Połyniaka w 10 r. śm..

Poniedziałek

17:00 St-    Za parafian

Wtorek

17:00 ŁU – Za parafian ( Roraty)

 Środa

17:00 St – Za parafian ( Roraty)

Czwartek

17:00 St-  Za parafian. ( Roraty)

Piątek

17:00 ŁU – Śp. Mikołaja Franckowiak. ( Roraty)

Sobota

17:0 0 St – Za parafian.

Niedziela

  8:00 St. –  Śp. Tadeusza, Czesławę Belda. ( od córki)

10:00 ŁU – Śp.  Rylska. Waltraut i męża Marcelego.

12:00 St –  Śp. Dyl Józefę, Antoniego, Stanisława.

2. Przeżywamy Adwent- czas przygotowania swoich serc                     

   na Boże Narodzenie. W tym przygotowaniu będą nam pomagać roraty.

   Roraty będą odprawiane:

   St. - Środa, Czwartek godzina 17:00

   ŁU – Wtorek, Piątek godzina 17:00

   Dzieci na roraty przynoszą lampiony i zrobione serduszka z wypisanymi 

   dobrymi uczynkami .  Serduszka są podpisane, ponieważ po każdych

    roratach będzie losowana figura MB, którą zabierzemy do domu

   i przyniesiemy na następne roraty.

   Opłatki będą roznosić panowie kościelni.

   Caritas będzie rozprowadzał świece Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

   Mała świeca- 5 zł.

   Duża świeca – 15 zł.

 3. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

        St-  Czwartek 16:00, ŁU- Piątek 16:00

 4 W przyszłą niedzielę  po Mszach św. będzie zbierana puszka na chleb                                       

    św. Antoniego czyli Caritas.

 5. Taca w przyszła niedzielę jest przeznaczona na ogrzewanie kościoła.

 6.W tym roku o wystrój kościoła na Boże Narodzenie zatroszczą się:

mieszkańcy Wrzącej.

     Mieszkańcy Ług Ujskich mieszkających wzdłuż drogi po przeciwnej stronie

 kościoła.

8.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie  kościoła.

   W tym tygodniu proszę: Bańka Jan, Wąsek Waldemar.