OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                       Stobno 2021.02.21

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-980 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 1 Niedziela Wielkiego Postu Rok B

 Dzisiejszy świat proponuje nam wiele pseudoradości, które na

 pierwszy rzut oka są interesujące i zachęcające , ale zamiast

 szczęścia przynoszą rozgoryczenie, cierpienie i ból duszy.

 W naszych duszach jest wiele lodu zwątpień, zła , grzechu…

 Chrystus w tym świętym czasie przebaczenia i łaski pokazuje

 nam swój krzyż, który dla wielu ludzi stał się znakiem pogardy

 i pośmiewiska, ale dla nas, chrześcijan, jest znakiem miłości

 Bożej wobec nas- grzeszników. Tylko ten krzyż nasz smutek

 w radość przemienia, w radość. Której już nikt nam odebrać

 nie zdoła- jest to życie wieczne w królestwie niebieskim.

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Mariana Balcerowskiego ( od brata Tadeusza

                         z żon i dziećmi).

  10:00 ŁU- Śp. Franciszka, Agnieszkę, Józefa, Mariana,

                       Mieczysława Mirowskich.

  12:00 St. – Śp. Helenę Przybysz i Krzysztofa Pigłowskiego

                        ( od Jacka z rodziną)

 Poniedziałek

 17:00 St.- Za parafian

 Wtorek

 17:00 ŁU- O powrót do zdrowia dla Jana i błogosławieństwo

                Boże dla jego rodziny.

 Środa

 17:00 St.- Za parafian.

 Czwartek

 17:00 St.- Za parafian.

 Piątek

 17:00 ŁU- Za parafian.

 Sobota

 17:00 St.- Śp. Klementynę Wolską.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Danutę Homka w 10 r. śm. ++ Homka , Basza.

 10:00 ŁU – Śp. Agnieszkę Maciaszek ( od córki Sandry z rodziną)

 12:00 St. – Śp. Rodziców i dziadków . Henryka, Bronisławę

                       Żytlińskich. Bronisława , Jadwigę Chmielewskich.

2. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach:

    Piątek- Droga krzyżowa

     ŁU- 16:30 ,

     St-18:00

    Niedziela - Gorzkie Żale

     ŁU – 9:40.

      St- 11:40

 3. Zachęcam do cotygodniowej adoracji Pana Jezusa w

     Najświętszym Sakramencie.

     Stobno – Czwartek godzina 16:00

     Ługi Ujskie – Piątek godzina 16:00

 4.Kancelaria parafialna jest czynna codziennie po Mszy św.

   18:00- 18:30 oprócz poniedziałku.

6.W przyszłą Niedzielę po Mszy św. odbędzie się zbiórka na

   rzecz Krajowego Funduszu Misyjnego.

 7.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

    W tym tygodniu proszę: Chomka Wojciech, Aninowski Marcin

    Aninowski Andrzej.

    W Wielkim Poście nie stawiamy kwiatów, dlatego można

    złożyć ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu.