OGÅ‚OSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK B

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Åšp. EmiliÄ™ Moroch , Teodora 7 r. Å›m.

10:00 ŁU- Åšp. CzesÅ‚awa Łazarczyk. CzesÅ‚awa Plekaniec i zmarÅ‚ych z rodziców z obojga stron

12:00 St. – Åšp. HalinÄ™, Bogdana KÄ™dzia.

Poniedziałek

13:00 ŁU.- Śp. Mieczysław Kazimierz Iwaniak ( pogrzeb)

Wtorek

17:00 ŁU- Za parafian.

Åšroda

17:00 St.- Za parafian.

Czwartek

17:00 St.- Za parafian.

PiÄ…tek

17:00 ŁU- Za parafian.

18:30 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Basi, Izy, Adriana, Kamila i Arka z okazji

                urodzin.

Sobota

16:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Bożę dla Melanii z okazji urodzin i dla Pawła.

17:00 St.- Åšp. Rodziców Henryka, BronisÅ‚awÄ™ Å»ytliÅ„skich oraz dziadków .

Niedziela

   8:00 St. – Åšp. JózefÄ™ , Alfreda BÅ‚aÅ›.

10:00 ŁU – O zdrowie i bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo Boże dla Danuty, Andrzeja Marciniak z okazji 30 r.

                 Å›lubu.

12:00 St. – Åšp. KlementynÄ™ WolskÄ….

2. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach:

Piątek- Droga krzyżowa

ŁU- 16:30 ,

St-18:00

Niedziela - Gorzkie Żale

ŁU – 9:40.

St- 11:40

3. Zachęcam do cotygodniowej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Stobno – Czwartek godzina 16:00

Ługi Ujskie – PiÄ…tek godzina 16:00

4.Kancelaria parafialna jest czynna codziennie po Mszy Å›w. 18:00- 18:30 oprócz poniedziaÅ‚ku

 5.W przyszÅ‚Ä… NiedzielÄ™ po Mszy Å›w. odbÄ™dzie siÄ™ zbiórka na rzecz Krajowego Funduszu

    Misyjnego.

 6.Rekolekcje Wielkopostne odbÄ™dÄ… siÄ™ w dniach 04..03.-07.03.2018 r.

    Rekolekcje poprowadzi Ks. Tomasz Wierzchowski

 7.SkÅ‚adam serdeczne podziÄ™kowanie za sprzÄ…tniÄ™cie koÅ›cioÅ‚a. W tym tygodniu proszÄ™:

     Waleris Eugeniusz, BaÅ„ka Jan.

    Do Pana odszedÅ‚ MieczysÅ‚aw Kazimierz Iwaniak. Pogrzeb w PoniedziaÅ‚ek o godzinie 13:00

    W Ługach Ujskich.