OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA ROK A

1.Intencje.

 Niedziela

  8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz , Stanisławę Paszkiewicz, Stefanię

                         Kotułe.

10:00  ŁU-  Śp. Kazimierza Małachowskiego, Feliksę, Tadeusza, Gryszkiewicz

                        Edwarda,  Marię  Małachowskich.

12:00 St.-   Śp. Bogdana, Wandę Jachimowicz.

 

Poniedziałek

 18:00 St.-  Śp. Ryszarda Godlewskiego

Wtorek

 17:00 ŁU-  Śp. Henrykę Świątek ( od członkiń Żywego Różańca).

Środa

 18:00 St. – Śp. Władysława Zielińskiego ( od rodziny Król i Nadarzyn).

Czwartek

  18:00 St.-  Śp. Janinę Aninowską. Anastazję Majewska. Wiktorię Piekarską.

                           Łucję Jażdzewską Teresę Baturę.

Piątek

  17:00 ŁU.- Za parafian.

  18:00 St.-  Śp. Jana , Marię Tutko ++ Geletów.

Sobota

  15:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Pawła Grabowskiego i jego

                   rodziny. ( chrzest)

  17:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Warlikowskiego Marcina i

                  Czarneckiej Zofii . ( ślub)

  18:00 St.-  O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ks. Feliksa z okazji 30 r.

                   świeceń kapłańskich.

Niedziela

    8:00 St. – Śp. Tadeusza Szymańskiego w 27 r. śm. Oraz Stefanię, Józefa

                           Szymańskich.

  10:00  ŁU- Śp.  Mariannę, Edwarda Tarnawskich. Jadwigę, Władysława Turlej.

  12:00 St.-  Śp.  Aniele, Czesława, Konrada, Stanisława Sajnów. Zygmunta

                           Tryba, Przemysława.

2. Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym  Sakramencie będzie:

    St.- Czwartek od 17:00- 18:00

    Łu- Piątek  od 16:00 – 17:00

3. W Piątek o godzinie 18:30 odbędzie się próba dzieci komunijnych.

 4. Nabożeństwo majowe będzie:

    St.- Po Mszy św.  w czwartek 17:40, Niedziela 11:40

    ŁU- Godzina 16:30 Niedziela 9:40

 5.W przyszła niedziele będziemy gościć w naszej parafii kleryka WSD z

    Koszalina który odczyta list ks. Rektora i będzie zbierał ofiary po Mszy św.

    na WSD.

6. Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie  kościoła.

    W tym tygodniu proszę: Nowożeńcy