OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 4 NIEDZIELA ADWENTU ROK B

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St.- Śp. Zbigniewa Króla.

10:00 ŁU – Śp. Henryka, Urszulę Peksów. Kazimierza, Marię

                      Maćkowiak

12:00 St. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski

                 dla rodziny, dzieci i wnuków.

22:00 ŁU- Za parafian.

24:00 St.- Za parafian.

Poniedziałek

   8:00 St.- Śp. Bronisławę Paszkiewicz, Stanisławę, Aleksandra,

                      Zbigniewa Paszkiewicz. Stefanię , Stanisława

                      Kotułów. Zofię, Mirosława Brzezińskich.

10:00 ŁU- ŚP. Tadeusza Staszewskiego ( d żony , dzieci i wnuków) 

12:00 St.- Za parafian.

Wtorek

   8:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla mamy Teresy

                 z okazji 75 ur.

10:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stefani

               z okazji ur.

12:00 St.- Za parafian.

Środa

17:00 St.- Za parafian

Czwartek

17:00 St. Za parafian.

Piątek

18:00 ŁU- Za parafian.

Sobota

17:00 St.- Śp. Jana Pawełczaka w 3 r. śm.

Niedziela

   8:00 St. – Za parafian.

10:00 ŁU – O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. Oraz

                 opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża na każdy dzień

                 dla Zuzanny w dniu 18 ur.

12:00 St. – Śp. Emilię, Teodora, Piotra

2. Pasterki zostaną odprawione:

    St. - 24:00

    ŁU- 22:00

   W pierwszy i drugi dzień świąt Msze św. będą odprawione jak

   w niedziele.

3. W drugi dzień świąt taca jest przeznaczona na KUL

    i kształcenie w diecezji.

4. W tym roku kolęda się odbędzie . Początek będzie 2 stycznia

    2024

 5 Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramęcie

    będzie:

    St.- Czwartek 16:00

    ŁU- Piątek 17:00

 6. Składam serdeczne podziękowania za przygotowanie kościoła

     na Boże Narodzenia.