34 NIEDZIELA ZWYKÅ‚A ROK C

1.Intencje.

Niedziela.

   8:00 St. – Åšp. BronisÅ‚awÄ™ Paszkiewicz. StanisÅ‚awÄ™, Aleksandra Paszkiewicz. StefaniÄ™,

                          StanisÅ‚awa KotuÅ‚ów.

10:00 ŁU – O zdrowie i bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo Boże dla caÅ‚ej rodziny PakuÅ‚ów.

12:00 St – Åšp. MariÄ™, PelagiÄ™, Jana, Makarego Fuczko. WiktoriÄ™, PawÅ‚a , Mirka MaÅ›lej.

                         MelaniÄ™ , Józefa, AnnÄ™, PawÅ‚a Sobczyk. StefaniÄ™ , Jana Å»yÅ‚a.

Poniedziałek.

17:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ks. Janusza Kozłowskiego

                 ( od Amelki z rodzina)

Wtorek

17:00 ŁU- Śp. Henryka Kazimierczaka.

Åšroda

17:00 St.- Śp. Władysława Jeremczuka 36 r. śm.

Czwartek

17:00 St.- Åšp. Dziadków Okrojów, Jeremczuków, Moroniów, BubeÅ‚ów.

PiÄ…tek

17:00 ŁU.- Śp. Henryka Kazimierczaka ( od Danuty i Benedykta Marcinak)

Sobota

17:00 St.- WÅ‚adysÅ‚awa Lechowicza i dziadków Tomasza, BarbarÄ™. Jana, JaninÄ™,

                  Dariusza ZieliÅ„skiego.

Niedziela

   8:00 St.- Åšp. Rodziców Andrzeja i EleonorÄ™ . WacÅ‚awa i MariannÄ™.

10:00 ŁU- Åšp. JaninÄ™, Józefa, ZdzisÅ‚awa Maszkiewiczów.

12:00 St.- Åšp. TeodorÄ™ , Jana, Stefana Syrotiak. NataliÄ™, Szymona Tyrliczów.

2.Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

   St.- Czwartek 16:00,

   ŁU- PiÄ…tek 16:00

3.Za zmarłych polecanych w modlitwie będziemy się modlić piętnaście minut przed

   MszÄ… Å›w.

4.Dzisiaj obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla WszechÅ›wiata.

   Patronalne Å›wiÄ™to Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia MÅ‚odzieży.

   Otoczmy ich naszymi modlitwami.

   Również jest to zakoÅ„czenie Nadzwyczajnego Jubileuszu MiÅ‚osierdzia. Po Mszy Å›w.

   o godzinie 12:00 w Stobnie wystawimy NajÅ›wiÄ™tszy sakrament odmówimy Litanie

   do Serca Pana Jezusa i oddamy caÅ‚y KoÅ›cióÅ‚ Jezusowi Królowi WszechÅ›wiata.

5.Dzisiaj po Mszy Å›w. odbÄ™dzie siÄ™ zbiórka na chleb Å›w. Antoniego.

6. W przyszłą niedzielę Adwentem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod hasłem :

    ,, IDÅ»CIE I GŁOÅšCIE”. Na pierwszych Mszach Å›wiÄ™tych zostanÄ… poÅ›wiecone opÅ‚atki.

     OpÅ‚atki bÄ™dÄ… rozprowadzane przez panów koÅ›cielnych a ofiara zÅ‚ożona jest

      podziÄ™kowaniem za caÅ‚orocznÄ… posÅ‚ugÄ™ w koÅ›ciele. Również bÄ™dÄ… rozprowadzane

świece Wigilijne dzieło pomocy dzieciom.

Duża Å›wieca – 15 zÅ‚

Mała świeca -5 zl.

7. Bóg zapÅ‚ać za sprzÄ…tniecie koÅ›cioÅ‚a. W tym tygodniu proszÄ™ rodziny:

    Aninowski Patryk, Stasik Robert.

    Od przyszÅ‚ej niedzieli nie kupujemy żadnych kwiatów, ale można skÅ‚adać ofiary na

    kwiaty do Bożego grobu.

    Rekolekcje Synodalne

    27-29.01.2017 Skrzatusz dla małżeÅ„stw

       3-5.- 01.2017 CEF Koszalin dla małżeÅ„stw

    20-22.01.2017 Skrzatusz dla wszystkich

    10-12.03. 2017 CEF Koszalin

    Zapisy u ks. Proboszcza albo na adres synod@koszalin.opoka.org.pl

    Koszt 100 zl.