OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Władysława, Władysławę Lechowiczów.

 10:00 ŁU – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marii Bartos.

                  Z okazji 70 ur. ( od córek).

 12:00 St. - Śp. Julię Szczerbę

 Poniedziałek

 18:00 St- Za parafian.

 Wtorek

 17:00 ŁU- Za parafian.

 Środa

 18:00 St. – Za parafian.

 Czwartek

 18:00 St. – Śp. Bronisława Józefa Bieć w 30 dzień od śmierci.

 Piątek

 18:00 ŁU- Śp. Kozłowskich Michała, Józefa, Helenę, Franciszka.

                     Janinę Bąkowską

 Sobota

 18:00 St.- Śp. Mieczysława, Stanisława, Eleonorę. Za dziatków.

                      ( od brata Andrzeja).

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Franciszka Opszańskiego ( od żony i dzieci).

 10:00 ŁU – O umocnienie na drodze powołania dla kleryków

                  naszego seminarium, aby z nadzieją i radoscią

                  pogłębiali swoją więź z Chrystusem i Kościołem.

                  Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny

                  w jej głoszeniu, był miejscem solidarności,

                 braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej

                 synodalności.

                 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla

                 Alicji Pigłowskiej i jej rodziny z okazji chrztu św.

                 O pomyślnośc w nowym roku Akademickim dla

                  naszych studentów.

 12:00 St. - O umocnienie na drodze powołania dla kleryków

                 naszego seminarium, aby z nadzieją i radoscią

                 pogłębiali swoją więź z Chrystusem i Kościołem.

                 Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny

                 w jej głoszeniu, był miejscem solidarności,

                 braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej

                 synodalności.

                 O pomyślnośc w nowym roku Akademickim dla

                 naszych studentów. ( II Róża Żywego Różańca).

2.Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

   St.- Czwartek 17:00,

   ŁU- Piątek 17:00

3. Od tego tygodnia zmieniają się godziny odprawiania Mszy św.

    w Ługach Ujskich:

    ŁU- Wtorek 17:00

           Piątek 18:00

4. Spotkanie z bierzmowanymi odbędzie się:

     ŁU- Piątek 18:00

     St- Sobota 18:00

5. Zbliżamy się do odpustu Parafialnego , który będzie 4.10.2023

    o godzinie 19:00 Msze odpustową odprawi ks. Dziekan

    naszego dekanatu Ks. Ryszard Ryngwelski.

   Zapraszam parafian w Sobotę na godzinę 10:00 z nożycami

   do bluszu , z haczkami , aby zrobić porządek wokół kościoła.

6. W przysłą Niedziele rozpoczynamy nabożeństwo różańcowe.

    Nabożeństwo będzie:

    ŁU- 9:30

     St- 11:30 Proszę aby różaniec poprowadził Żywy Różaniec.