OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St.- Śp. Z rodziny Hopeji Wiktorię, Michała, Pawła, Piotra, Jana.

10:00 ŁU- Śp. Czesława Szczygielskiego Halinę, Stanisława Szczygielskich. ( od dzieci

                      z rodzinami).

12:00 St.- Śp. Marie, Kazimierza Zmitrrowiczów.

Poniedziałek

18:00 St. Za parafian.

Wtorek

17:00 ŁU- Śp. Irenę Frąc w 30 dzień.

Środa

18:00 St.- Śp. Mariannę Bitner.

Czwartek

18:00 St.- Śp. Anielę , Józefa Janowiczów.

Piątek

17:00 ŁU.- Śp. Władysławę Szymczak ( od rodziny Krauze)

Sobota

18:00 St.- Śp. Julię Szczerba 1 r. śm.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Salomeę, Ignacego Różak. I dziadków z obydwóch stron ( od syna Jerzego

                        z rodziną)

10:00 ŁU – Aby klerycy , którzy rozpoczynają kolejny rok przygotowania do kapłaństwa

                 w koszalińskim seminarium, zostali umocnieni Bożymi darami na drodze

                 powołania.

                  Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona

                  praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia

                  wspólnego dobra.

                  O nowe i liczne powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

12:00 St. – Aby klerycy , którzy rozpoczynają kolejny rok przygotowania do kapłaństwa

                 w koszalińskim seminarium, zostali umocnieni Bożymi darami na drodze

                 powołania.

                 Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona

                 praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia

                 wspólnego dobra.

                 O nowe i liczne powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

2 Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

   St- Czwartek 17:00

    ŁU- Piątek 16:00

3.W Piątek na godzinie 17:00 zapraszam na sprzątanie placu wokół kościoła.

4.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

   Czarnecka Kazimiera, Swutowska Dorota.

  Zapowiedzi

  1. Mojsiuk Michał kaw. Stobno

     Grabik Kinga panna Giezkowo