OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 33 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Zofię Pyziak w 1 r. śm. Tadeusza.

10:00 ŁU – Śp. Cichostępskiego Kazimierza i jego rodziców

12:00 St – Śp. Władysława Jeremczuk 37 r. śm. Zofie, Mieczysława.

Poniedziałek

17:00 St.- Za parafian.

Wtorek

17:00 ŁU – Za parafian.

Czwartek

17:00 St- Śp. Czesławę , Feliksa Stańczyk.

Piątek

17:00 ŁU- Za parafian.

Sobota

17:0 0 St – Śp. Wandę Suchocką. Teresę Kulasek.

Niedziela

   8:00 St. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla wszystkich członków Akcji Katolickiej

                  i ich rodzin.

10:00 ŁU – Śp. Alfredę Mnich ( od rodziny Figas)

12:00 St – Śp. Feliksa Kotułę i rodziców z obojga stron.

1. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

    St.- Czwartek 16:00,

    ŁU- Piątek 16:00

3. Za zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej będziemy się modlić piętnaście

    minut przed Mszą św.

 5. Ks. Proboszcz Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skrzatusz Ks. Wacek Grądalski

     zaprasza począwszy od 25 listopada br. W każdy piątek o godzinie 20:30 na czuwanie

      modlitew3ne które będzie trwać godzinę.

 6.Składam serdeczne podziękowanie  za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

     Glapska Barbara, Górny Krzysztof.