OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 33 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

Parafia Rzymskokatolicka                   Stobno 2020.11.15

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Trzcianka

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 33 Niedziela Zwykła rok A

 Wszystko Mamy od Boga. On ubogacił nas swymi darami, swą

 łaską, miłością. Przez swe życie, wiarę i dobrą wolę mamy

 pomnażać dobra otrzymane od Niego. Udział w Eucharystii jest

 także pomnażaniem Bożych talentów, aby pełniej zajaśniała

 w nas prawda, że wszystko mamy od Boga, że On uczynił nas

 synami światłości, że On uczynił nas włodarzami nieba

 i uczestnikami swojej radości. Jak słudzy bojaźliwi stajemy przed

 Bogiem z pustymi rękami, okaleczeni przez grzech, osłabieni

 przez brak gorliwości i słabości wiary. Prośmy o przebaczenie

 i pomoc, byśmy mogli pomnażać otrzymane talenty i mogli

 kiedyś wejść do radości naszego Pana.

 1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla

                    ks. Proboszcza z okazji imienin.

 10:00 ŁU – Śp. Cichostepskiego Kazimierza.

 12:00 St. – Śp. Jadwigę, Stanisława Fryca.

 Poniedziałek

 17:00 St.- O powrót do zdrowia dla ludzi chorych.

 Wtorek

 17:00 ŁU – Śp. Zdzisława Kujawę ( od rodziny Łazarczyk)

 Środa

 17:00 St.- Śp. Krystynę, Waltera Kościelnych. Dawida Lasek.

                      Zofię, Leonarda, Teresę, Krzysztofa, Tadeusza,

                      Mariana Kulasek.

 Czwartek

 17:00 St- Śp. Grażynę w 2 r. śm. , Jakuba w 9 r. śm.

 Piątek

 17:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana i jego

                 rodziny.

 Sobota

 17:00 St – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla

                 Ks. Proboszcza z okazji imienin

 Niedziela

  8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz. Stanisławę, Aleksandra

                      Paszkiewiczów. Stefanię, Stanisława Kotułów.

                       Mirosława Brzezińskiego.

 10:00 ŁU – Śp. Janinę, Teofila, Wiktora Stachyrów.

 12:00 St – Śp. Czesławę, Feliksa i brata Wiesława.

 2. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

     St.- Czwartek 16:00,

     ŁU- Piątek 16:00

 3. Za zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej będziemy

     się modlić piętnaście minut przed Mszą św.

 4.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła.

    W tym tygodniu proszę: Górny Krzysztof, Jagła Andrzej.

   Do Pana odeszli:

        Śp. Hondzia Zofia

        Śp. Kujawa Zdzisław.

        Śp. Pigłowski Krzysztof.