OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 33 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. ++ Humińskich, Wożniaków, Kaszewskich,

                        Aninowskich.

10:00 ŁU – Śp. Stanisława Oleszkowicza. ( od syna Jacka

                      z rodziną)

12:00 St. – Śp. Marię Sikorę i rodziców.

Poniedziałek

17:00 St.- Śp. Czesławę, Feliksa, Wiesława Stańczyk

Wtorek

17:00 ŁU – Śp. Ks. Edward Matysiak

18:00 St.- O zdrowie i blogosławieństwo Boże dla ks. proboszcza

               z okazji imienin.

Środa

17:00 St.- O zdrowie i blogosławieństwo Boże dla rodziny Feciuch.

Czwartek

17:00 St- Śp. Władysława , Zofię.

Piątek

18:00 ŁU-Za parafian.

Sobota

17:00 St – Śp. Rodziców Zofię, Jana Słabych i Dziadków z obojga

                     stron.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Piotra Szebeszowicza ( od Łukasza i Marcina

                       z rodzinami).

10:00 ŁU – Śp.Stanisława Oleszkowicz ( od rodziny).

12:00 St – Śp. Rodziców Feliksa, Damiana Katarzynę Janinę.

2.Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

   St.- Czwartek 16:00,

  ŁU- Piątek 17:00

 3.Za zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej będziemy

   się modlić piętnaście minut przed Mszą św.

 4.Katecheza dla bierzmowanych będzie:

    ŁU- Piątek 18:00

    St.- Sobota 17:00