OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Zbigniewa Król.

 10:00 ŁU – Śp. Stanisława Oleszkowicza i rodzicow z obojga

                        stron.

12:00 St – O Boże blogosławieństwo i dary Ducha świętego

                oraz opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża na każdy

                dzien dla Anny w dniu 42 urodz

Poniedziałek

10:30 St. – Za parafian.

Wtorek

10:30 St.- Za parafian

Środa

10:30 St.- Za parafian

Czwartek

10:30 St.- Za parafian.

Piątek

10:30 St. – Śp. Ks. Pawła Brostowicza.

Sobota

17:00 St. – Śp. Bronisławę, Stanisława Łaszcz.

Niedziela

   8:00 St. - Śp. Babcie Annę i Liliane. I o zdrowie i Boże

                       błogosławieństwo dla babci Ireny i Elżbiety.

                      *( od wnuków).

10:00 ŁU – Śp. Jerzego Kalczyńskiego w 3 r. śm.

12:00 St. – Śp. Janinę, Ignacego Aninowskich i rodziców

                       i rodzeństwo z obydwóch stron.

2.W dniach 18-25.01 2024 będzie trwał Tydzień Powszechnej

   Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

 3. Kolęda

 21.01.24                    15:00     Ługi Ujskie 12- 22a Nad Notecją

 22.01.24                     16:00     Ługi Ujskie 79- 64

 23.01.24                    16:00       Ługi Ujskie 59- do końca

                                                w stronę Stobna

 4. Taca z przyszłej niedzieli jest przeznaczona na ogrzewanie

     kościołów.