OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 NIEDZIELA ADWENTU ROK B

1.Intencje.

 Niedziela

    8:00 St.- Śp. Janinę Okrój w 2 r. śm. ( od męża i dzieci ).

 10:00 ŁU- O ożywienie ducha misyjnego w ruchach koscielnych

                 i wspóln otach parafialnych, aby orędzie Ewangelii

                 mogło dotrzeć do wielu ludzkich serc.

                 Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące

                 się promocją człowieka znalazły osoby pragnące

                 angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby

                 szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie

                 międzynarodowym.

                 O dobre przeżycie nowego roku liturgicznego dla

                  wszystkich parafian.

 12:00 St.- O ożywienie ducha misyjnego w ruchach koscielnych

                 i wspóln otach parafialnych, aby orędzie Ewangelii

                 mogło dotrzeć do wielu ludzkich serc.

                 Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące

                 się promocją człowieka znalazły osoby pragnące

                angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby

                szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie

                międzynarodowym.

                O dobre przeżycie nowego roku liturgicznego dla

                 wszystkich parafian.

 Poniedziałek

17:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla siostry Barbary

               i rodzin Stasików , Płaskoniów.

Wtorek

 17:00 ŁU – Za parafian.

 Środa

 17:00 St. - Śp. Jana Stemlera w 30 dzien.

 Czwartek

 17:00 St. – Za parafian.

 Piątek

 18:00 ŁU – Za parafian.

 Sobota

 17:00 St. – Za parafian.

 Niedziela

    8:00 St. – Śp. Jana Olszewskiego i rodziców z obydwóch stron.

 10:00 ŁU – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bolesława

                  z okazji 70 ur.

 12:00 St – Śp. Olę Humińską, Eugeniusza, Maksyma.

 2.Dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy Adwent- czas przygotowania

    swoich serc na Boże Narodzenie. W tym przygotowaniu będą

    nam pomagać roraty. Roraty będą odprawiane:

    St.- Środa, Czwartek godzina 17:00

    ŁU – Wtorek, 17:00 Piątek godzina 18:00

3.Na pierwszych Mszach św. zostaną poświęcone opłatki na stół

   wigilijny. Opłatki można nabyć u panów kościelnych . Ofiary

   złożone za opłatki jest wyrazem naszej wdzięczności za

   całoroczną pracę. Caritas będzie rozprowadzał świece

   Wigilijne Dzieło Pomocy dzieciom.

   Duża świeca – 20 zł.

   Mała świeca- 10 zł.

 4.Okazja do spotkania z Panem Jezusem utajonym

    w najświętszym sakramencie będzie:

    St.- Czwartek godzina 16:00

    ŁU – Piątek godzina 17:00 Serdecznie wszystkich zapraszam.

 5.W tym roku o wystrój kościoła na Boże Narodzenie zatroszczą

    się: mieszkańcy Wrzącej

    Mieszkańcy Ług Ujskich mieszkających wzdłuż po przeciwnej

     stronie kościoła.

 6. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka na rzecz Funduszu

    Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

 7. Katecheza dla Bierzmowanych będzie:

    ŁU- Piątek 18:00

    St.- Sobota 17:00 8.

   W Piątek obchodzimy Uroczystośc Niepokalanego Poczęcia

    NMP. Na Mszy św. o godzinie 18:00 w Ługach Ujskich zostaną

    poświęcone książeczki dla dzieci które przygotowują się do

    I Komuni św.