OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 34 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

Parafia Rzymskokatolicka                 Stobno 2020.11.22

 p.w. Św. Franciszka z Asyżu

 Stobno Kasztanowa 14

 64-905 Stobno

 Kom 607052061

 Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

 Ogłoszenia duszpasterskie 34 Niedziela Zwykła rok A

 W ostatnią niedzielę roku kościelnego zbieramy się na

 Eucharystii, by oddać cześć Chrystusowi Królowi, który umarł

 i zmartwychwstał, by przygotować nam królestwo za każdy

 dobry czyn, za to, żeśmy Go dostrzegli w świecie i przypominali

 światu, że On ukochał każdego człowieka. Jesteśmy grzeszni

 i słabi. Chrystus nieraz stawał przed nami w osobach

 potrzebujących, prosząc nas o pomoc, a myśmy Go nie dostrzegli

 . Prośmy więc o przebaczenie, byśmy się znaleźli w Jego

 królestwie, gdy przyjdzie sadzić świat.

 1.Intencje.

 Niedziela.

    8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz. Stanisławę, Aleksandra

                        Paszkiewiczów. Stefanię, Stanisława Kotułów.

                        Mirosława Brzezińskiego.

 10:00 ŁU – Śp. Janinę, Teofila, Wiktora Stachyrów.

 12:00 St – Śp. Czesławę, Feliksa i brata Wiesława.

 Poniedziałek

 17:00 St.- Śp. 40r. sm. Władysława, Zofię, Mieczysława

                      Jeremczuk.

 Wtorek

 17:00 ŁU- Śp. Zofię Hondzia ( od brata Piotra z żoną Krystyną)

 Środa

 17:00 St.- Śp. Ks. Krzysztofa Maksymowicza.

 Czwartek

17:00 St. – Śp. Jana, Mariana, Karolinę, Ewę Okrój. Wandę

                      Suchocką.

 Piątek

 17:00 ŁU – Śp. Zofię Hondzia Dytko w 30 dzień.

 Sobota

 17:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Melani i Pawła

                 z okazji 60 r. ślubu.

 Niedziela

   8:00 St.- Śp. Król Jana, Waldemara, Helenę.

 10:00 ŁU- Śp. Amelię, Władysława Kamilewiczów. Tadeusza,

                      Felicję Grzyszkiewiczów.

 12:00 St.- Podziękowanie Panu Bogu za odebrane łaski dla

                całej rodziny z prośbą o dalszą opiekę

                i błogosławieństwo Boże.

2.Dzisiaj obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla

   Wszechświata. Patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego

   Stowarzyszenia Młodzieży. Otoczmy ich naszymi modlitwami.

 3.W przyszłą niedzielę Adwentem rozpoczynamy nowy rok

    liturgiczny. Na pierwszych Mszach świętych zostaną

    poświęcone opłatki. Opłatki będą rozprowadzane przez

    panów kościelnych a ofiara złożona jest podziękowaniem

    za całoroczną posługę w kościele. Również będą

    rozprowadzane świece Wigilijne dzieło pomocy dzieciom.

    Duża świeca – 20 zł

    Mała świeca -8

4. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

    St.- Czwartek 16:00,

    ŁU- Piątek 16:00

5.Za zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej będziemy

   się modlić piętnaście minut przed Mszą św.

6.Bóg zapłać za sprzątniecie kościoła. W tym tygodniu proszę

    rodziny: Kędzia Zbigniew, Kędzia Kamil. Borowiak Mariusz.

    Od przyszłej niedzieli nie kupujemy żadnych kwiatów, ale

    można składać ofiary na kwiaty do Bożego grobu.