OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 34 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

Niedziela.

   8:00 St. – Śp. Piotra Szebeszowicza ( od Łukasza i Marcina

                        z rodzinami).

10:00 ŁU – Śp.Stanisława Oleszkowicz ( od żony ).

12:00 St – Śp. Rodziców Feliksa, Damiana Katarzynę Janinę.

Poniedziałek

17:00 St.- Za parafian.

Wtorek

17:00 ŁU- Śp. Stanisława Oleszkowicza w 30 dzień.

Piątek

18:00 ŁU – Za parafian.

Sobota

11:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla

               Leny Pigłowskiej i jej rodziny z okazji chrztu św.

17:00 St.- Śp.Rozalję, Andrzeja Fedczak. Annę, Jana Sokulskich.

Niedziela

   8:00 St.- Śp. Janinę Okrój w 2 r. śm. ( od męża i dzieci ).

10:00 ŁU- O ożywienie ducha misyjnego w ruchach koscielnych

               i wspóln otach parafialnych, aby orędzie Ewangelii

               mogło dotrzeć do wielu ludzkich serc.

               Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące

               się promocją człowieka znalazły osoby pragnące

               angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby

               szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie

               międzynarodowym.

               O dobre przeżycie nowego roku liturgicznego dla

               wszystkich parafian.

12:00 St.- O ożywienie ducha misyjnego w ruchach koscielnych

               i wspóln otach parafialnych, aby orędzie Ewangelii

               mogło dotrzeć do wielu ludzkich serc.

               Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące

               się promocją człowieka znalazły osoby pragnące

               angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby

               szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie

               międzynarodowym.

              O dobre przeżycie nowego roku liturgicznego dla

              wszystkich parafian.

2.Dzisiaj obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla

  Wszechświata. Patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego

  Stowarzyszenia Młodzieży. Otoczmy ich naszymi modlitwami.

3.W przyszłą niedzielę Adwentem rozpoczynamy nowy rok

    liturgiczny. Na pierwszych Mszach świętych zostaną

   poświęcone opłatki. Opłatki będą rozprowadzane przez panów

   kościelnych a ofiara złożona jest podziękowaniem za całoroczną

   posługę w kościele. Również będą rozprowadzane świece

   Wigilijne dzieło pomocy dzieciom.

   Duża świeca – 20 zł

   Mała świeca -8

4. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

   ŁU- Piątek 17:00

5. W tym tgodniu mamy I Piatek miesiąca. Okazja do spowiedzi

    będzie:

     ŁU- Piatek 17:00

     St- Sobota 16:15

    Chorych odwiędzę w Piątek od godziny 8:30

 5.Za zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej będziemy

   się modlić piętnaście minut przed Mszą św.

 6.Katecheza dla bierzmowanych będzie:

    ŁU- Piątek 18:00

    St.- Sobota 17:00