OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 34 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

 Niedziela.

   8:00 St. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla wszystkich członków Akcji Katolickiej

                   i ich rodzin.

 10:00 ŁU – Śp. Alfredę Mnich ( od rodziny Figas)

 12:00 St – Śp. Feliksa Kotułę i rodziców z obojga stron.

 Poniedziałek.

 17:00 St.- Za parafian.

 Wtorek

 17:00 ŁU- Za parafian.

Środa 17:00 St.- Śp. Jana Kopciała I r. śm. Oraz zmarłych z rodziny Kopciał i Łado.

Piątek

17:00 ŁU.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Radosława Kowalewskiego z okazji

                18 ur.

18:00 St.- Za parafian.

Sobota

12:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Nikodema Jarczyniskiego i jego rodziny.

                ( chrzest)

17:00 St.- Śp. Rodziców i rodzeństwo ++ Łaszcz Andrzeja, Zofię, Ks. Ryszarda, Janinę,

                     Józefa, Aleksandrę, Karolinę, Apolonię, Stanisława, Czesławę, Władysławę,

                     Kubę

Niedziela

   8:00 St.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Barbary Zielińskiej z okazji imienin.

10:00 ŁU- Aby rodziny chrześcijańskie opierały się na funda męcie wiary i miłości,

               wydając błogosławione owoce nowych i świętych powołań do szczególnej

               służby Bożej.

               Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie,

               współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu

                wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

                O nowe i liczne powołania do kapłaństwa.

12:00 St.- Aby rodziny chrześcijańskie opierały się na funda męcie wiary i miłości,

                wydając błogosławione owoce nowych i świętych powołań do szczególnej

                służby Bożej.

                Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie,

                współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu

                wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

                O nowe i liczne powołania do kapłaństwa.

2.Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

   ŁU- Piątek 16:00

3.W tym tygodniu przypada I Piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi będzie:

    ŁU- Piątek- 16:00

    St. Piątek 17:45

    Chorych odwiedzę w piątek od godziny 8:30

4.Dzisiaj obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Patronalne

    święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Otoczmy ich naszymi

    modlitwami.

5. W przyszłą niedzielę Adwentem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Na pierwszych

     Mszach świętych zostaną poświecone opłatki.

     Opłatki będą rozprowadzane przez panów kościelnych a ofiara złożona jest

      podziękowaniem za całoroczną posługę w kościele. Również będą rozprowadzane

       świece Wigilijne dzieło pomocy dzieciom.

      Duża świeca – 20 zł

      Mała świeca -8 zł.

  6. Bóg zapłać za sprzątniecie kościoła. W tym tygodniu proszę rodziny:

     Murach Zbigniew, Jagła Andrzej.

     Od przyszłej niedzieli nie kupujemy żadnych kwiatów, ale można składać ofiary na

     kwiaty do Bożego grobu.