OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11 NIEDZIELA ZWYKłA ROK B

Parafia Rzymskokatolicka                                       Stobno 2018.06.17

p.w. Św. Franciszka z Asyżu

Stobno Kasztanowa 14

64-905 Stobno

Kom 607052061

Nr konta 92 1240 1705 1111 0010 4737 8064

                  Ogłoszenia duszpasterskie 11 Niedziela Zwykła Rok B

Królestwo Boże nie jest jakąś odległą abstrakcją. Bóg zasiał ziarno w naszym życiu

Możemy go nie widzieć, nie rozumieć, ale – jak podkreśla św. Paweł- ,, według wiary,

a nie dzięki widzeniu postępujemy”. Przyjście na Mszę św. ,, modlitwa, czynienie dobra

to akty wiary, To dawanie możliwości wzrostu ziarna, rozkwitu królestwa Bożego w naszej

codzienności.

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Janinę Aninowską i rodziców z obojga stron. Jakuba Aninowskiego.

                         Ryszarda, Czesławę, Klaudiusza.

 10:00 ŁU- Śp. Jana , Stanisława Wybrańców. Józefę, Bolesława, Andrzeja Turczynów

                       i rodziców.

 12:00 St- Śp. Lechowicz Władysławę i Władysława

Poniedziałek

 18:00 St.- Za parafian.

Wtorek

 17:00 ŁU- Śp. Rodziców Teofila, Janinę w 1 r. śm. ( od córki z rodzina)

Środa

 18:00 St.- Śp. Andrzeja Jaworskiego w r. śm.

Czwartek

 18:00 St.- Śp. Baturę Teresę w 10 r. śm.

Piątek

17:00 ŁU – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jana z okazji imienin.

Sobota

 18:00 St.- Śp. Mieczysława Piekarskiego. Konstantego Majewskiego. Jana Piekarskiego.

                      Bernarda Sobolewskiego. Piotra Tatarynowicza. Jakuba Aninowskiego.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Stanisława, Juliana Ziółkowskich.

 10:00 ŁU- Śp. Zdzisława w 6 r. śm.

 12:00 St.- Śp. Jana, Annę Feciuch i zmarłych z rodziny.

2. Okazja do adoracji Pana Jezusa w najświętszym Sakramencie będzie :

     St- Czwartek od godziny 17:00

      ŁU- Piątek od godziny 16:00

 3. Dzisiaj po Mszach św. odbędzie się zbiórka na KUL.

 3.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę :

    Połyniak Andrzej, Aumuler Błazej.

   Zapowiedzi

 1. Musiał Łukasz Marcin kaw. Miłocice

     Różańska Zuzanna panna Stobno