OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 31 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

.Intencje.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Konrada Pływaczyk w 3 r. śm..

10:00 ŁU- O miłosierdzie Boże dla tych, którzy w życiu

               doczesnym troszczyli się o powołania kapłańskie

               i zakonnę, aby mogli radować się we wspólnocie

               świętych w niebie.

               Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją

               na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do

               edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony

               rodziny. O pokój na świecie.

 12:00 St.-- O miłosierdzie Boże dla tych, którzy w życiu

                 doczesnym troszczyli się o powołania kapłańskie

                  i zakonnę, aby mogli radować się we wspólnocie

                  świętych w niebie. Módlmy się, aby dzieci, które

                  cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty

                  ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać

                    uczucia ze strony rodziny.

                     O pokój na świecie.

 Poniedziałek

 11:00 St.- Śp. Jana Stemlera ( pogrzeb)

 17:00 St. - Za parafian.

 Wtorek

 17:00 ŁU- Śp. Stanisława Oleszkowicza ( od Stanisławy i

                      Janusza Oleszkowiczów ).

 Środa

 17:00 St. – Śp. Teresę Jachimczak w 30 dzień od śmierci.

 Czwartek

 17:00 St.- Śp. Janinę Okrój ( od córki Moniki )

 Sobota 12:00 St.- Śp. Jana, Zofię i dziadków z obu stron.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Bronisławę Paszkiewicz, Stanisławę

                       Aleksandra Zbigniewa Paszkiewicz. Stefanię ,

                       Stanisława Kotułów. Zofię, Mirosława

                        Brzezińskich

 10:00 ŁU – Śp. Kazimierza Cichostępskiego

 12:00 St. Śp. Mieczysława, Tadeusza, Zofię Pyziak.

 2. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

 St.- Czwartek 16:00, 

 3. W przysłą niedzielę odbędzie się zbiórka na Kościół

     prześladowany.

 

 Do Pana odeszli:

 Śp. Stanisław Oleszkiewicz

 Sp. Jan Stemler ( pogrzeb w Poniedziałek w Stobnie o godzinie 11:00