OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 31 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

1.Intencje.

 Niedziela

   8:00 St. – Śp. Bronisławę, Aleksandra Stanisława Paszkiewiczów. Stefanię, Stanisława

                        Kotułów.

10:00 ŁU – Aby zmarli, którzy w życiu doczesnym troszczyli się o powołania kapłańskie i

                zakonne, otrzymali od Boga nagrodę życia wieczne

                Aby chrześcijanie w Azji, dając świadect wo Ewangelii swoimi słowami

                  i czynami,  przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia,

                  zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

                  O pokój wieczny dla zmarłych członków Żywego Różańca i kapłanów którzy

                   pracowali w naszej parafii.

12:00 St. Aby zmarli, którzy w życiu doczesnym troszczyli się o powołania kapłańskie

               i zakonne, otrzymali od Boga nagrodę życia wieczne Aby chrześcijanie w Azji,

               dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się

                do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami

                 innych religii.

                 O pokój wieczny dla zmarłych członków Żywego Różańca i kapłanów którzy

                  pracowali w naszej parafii.

Poniedziałek

17:00 St.- Śp. Pelagię Okal ( od dzieci wnuków i wnuczek)

Wtorek

17:00 ŁU – Za parafian.

Środa

17:00 St. – Śp. Jakuba w 6 r. śm.

Czwartek

17:00 St.- Śp. Rodziców i dziadków Jana i Zofię.

Piątek0

17:00 ŁU- Śp. Rodziców Janinę, Teofila. Brata Wiktora i rodziców z obojga stron.

Sobota

10:00 ŁU- Śp. Henrykę Józefę Świątek ( od Krótki Kazimierz).

12:00 St.- Śp. Emilię Wróbel. Helenę Jurczyńską w 6 r. śm.

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Czesławę Rozmarynowską. ( od brata Jurka z rodziną).

10:00 ŁU – Śp. Alfreda Mnich ( od syna Zbyszka z małżonką)

12:00 St. – Śp. Marię, Władysława Bubełów. Stanisława, Rozalię Jeremczuk. I zmarłych

                       z rodzin Moroniów i Okrojów.

2. Adoracja przed najświętszym sakramentem będzie:

   St.- Czwartek 16:00,

   ŁU- Piątek 16:00

3.Za zmarłych będziemy się modlić piętnaście minut przed Mszą św.

4. W czwartek o godzinie 17:00 zostanie odprawiona Msza o Duchu świętym , a po

     Mszy św. odbędzie się spotkanie z wszystkimi zaangażowanymi w Synod diecezjalny.

     Również zapraszamy i innych którzy chcą brać udział w pracy Synodu.

5. W Piątek w Stobnie o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie z młodzieżą

     przygotowującą się do bierzmowania.

6. W przyszłą niedzielę obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym .

     A po Mszach św. odbędzie się zbiórka na Pomoc \ Kościołowi w Potrzebie.

7. Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie kościoła. W tym tygodniu proszę:

 St- Płaskoń Stefan, Pigłowski Bronisław.

ŁU – według zeszytu.