OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 NIEDZIELA PO BOżYM NARODZENIU ROK A

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St. – Za parafian.

10:00 ŁU – O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św. Oraz

                 opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża na każdy dzień

                  dla Zuzanny w dniu 18 ur.

 12:00 St. – Śp. Emilię, Teodora, Piotra

Poniedziałek

10:00 ŁU – Za parafian.

12:00 St. – Śp. Mieczysława, Władysława Jeremczuk.

Wtorek

10:30 St.- Za parafian.

Środa

10:30 St.- Za parafian.

Czwartek

10:30 St.- Za parafian.

Piątek 15:00 St.- Za parafian.

Sobota

8:00 St.- ŚP. Ignacego Aninowskiego w 5 r. śm. ( od Ireny

                   i Danuty z rodzinami).

10:00 ŁU.- Za parafian.

12:00 St.- Śp. Feliksa.

Niedziela

   8:00 St.- Śp. Edmunda Lempert w 23 r. śm. Kazimierę i ich

                      rodziców.

10:00 ŁU –Podziękowanie Bogu za miniony rok z prośbą

                o zdrowie i błogosławieństwo Boże i opiekę Matki

                Bożej dla ks. Proboszcza, i wspólnoty Różańca

                Świętego i ich rodzin.

                O powrót do zdrowia dla wszystkich ludzi chorych.

                Módlmy się do Ducha Świętego ,aby pomógł nam

                rozeznać dary różnych, charyzmatów we wspólnotach

                chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji

                liturgicznych wewnątrz Kościoła.

12:00 St. – Podziękowanie Bogu za miniony rok z prośbą

                 o zdrowie i błogosławieństwo Boże i opiekę Matki

                 Bożej dla ks. Proboszcza, i wspólnoty Różańca

                 Świętego i ich rodzin,

                 O powrót do zdrowia wszystkich ludzi chorych.

                 Módlmy się do Ducha Świętego ,aby pomógł nam

                 rozeznać dary różnych, charyzmatów we wspólnotach

                 chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji

                 liturgicznych wewnątrz Kościoła Śp. Krzysztofa Kułaka.

                 ( I Róża)

2. W Piątek odwiedze chorych od godziny 8:30

3. W przyszłą niedziele o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie

    opłatkowe wszystkich grup. Serdecznie zapraszam.

4. W tym roku kolęda się odbędzie . Początek będzie 2 stycznia

    2024

 Porządek kolędy.

 Data                      Godz.                  Trasa

 02.01.24                16:00              Lipowa (Stobno 37)- Wrząca

                                                  1-4 blok 15

 03.01.24               16:00              Wrząca blok 16 5 ,6-9

 04.01.24               16:00               Kasztanowa CPN- dwie

                                                    strony Łaszcz Tadeusz

 05.01.24               16:00               Kasztanowa Strona Kościoła

6 W sobotę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego.

   Msze św. będą odprawione jak w Niedzielę

   W Pile przejdzie orszak Trzech Króli.Rozpocznie się o godzinie

   15:00 od pomnikaka Plac Stasica