OGLOSZENIA DUSZPASTERSKIE 20 NIEDZIELA ZWYKłA ROK A

Niedziela

   8:00 St. – Podziękowanie Bogu za otrzymane łaski z prośbą

                  o dalszą opięke , zdrowie i błogosławieństwo Boże

                  w 45 r. ślubu Marii i Zbigniewa.

10:00 ŁU- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zofii Trzepacz

               z okazji 85 r urodzin.

12:00 St.- Śp. Zbigniewa Kubiaka w 10 r. śm. ( od żony )

Piątek

17:00 ŁU- Śp. Przemtysławę, Józefa, Jana Kaczor. Zbigniewa

                    Wylęgałe.

Sobota

15:00 ŁU – O zdrowie ibłogosławieństwo Boże dla Barbary

                Bujnowskiej z okazji 80 r. ur. ( od dzieci z rodzinami)

18:00 St.- Śp. Krzysztofa Łaszcz w 1 r. śm. ( od żony, dzieci

                    i wnuków).

Niedziela

   8:00 St. – Śp. Janinę Ziólkowską Juljana, Stanisława.

                       Tadeusza, Józefę Dyl.

10:00 ŁU- Śp. Andrzeja Turczyna i rodziców z obojga stron

                     i braci.

12:00 St.- Śp.- Bronisławę , Henryka Żytlińskich

2. Okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie

    będzie:

    ŁU- Piątek – 16:00

 

Zapowiedzi

1. Kożmiński Marcin Marek kaw. Wrocław.

    Czarnecka Iwona panna Wrocław.

2. Papliński Marcel Jakub wolny Wrząca

    Owczarska Maria Teresa panna Wrząca