OGłOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17 NIEDZIELA ZWYKłA

1.Intencje.

Niedziela

    8:00 St. –  Z okazji imienin i 90 urodzin Anny podziękowanie za otrzymane

                    łaski z prośbą o dalsza opiekę i błogosławieństwo Boże

  10:00  ŁU-  Śp. Henryka 30 r. śm. Irenę, Franciszka Jankowskich.

  12:00 St.-   Śp.  Wojciecha, Marię, Dariusza, Anastazję.

Poniedziałek

  18:00 St. -  Śp. Petronelę , Kazimierza Kaszewskich i rodziców z obojga stron.

Wtorek

  17:00 ŁU-   Za parafian.

Środa

  18:00 St. – Śp. Annę, Włodzimierza Opszańskich ++ Opszańskich . Stefana,

                          Mariusza Sobieraj.

Czwartek

 18:00 St. -  Śp. Janinę Górniak aby dostąpiła Królestwa niebieskiego.

Piątek

  17:00 ŁU-  Za parafian.

Sobota

  16:00 ŁU.- O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Piotra i Klaudii z okazji

                   ślubu.

Niedziela

    8:00 St. – Śp. Ks. Zbigniewa Kłusek  kapelana Kapitana Komandora

                           ( od Leszka i Mietka)

  10:00  ŁU-  Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie

                     angażowali się w służbę potrzebującym.

                    Abyśmy, wychodząc poza siebie, potrafili stawać się bliscy tym,

                    którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych.

  12:00 St.-   Aby wszyscy ludzie pracujący na polu wolontariatu wielkodusznie

                     angażowali się w służbę potrzebującym.

                    Abyśmy, wychodząc poza siebie, potrafili stawać się bliscy tym,

                    którzy są na peryferiach więzi międzyludzkich i społecznych.

2. Zachęcam do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie.

    St.- Czwartek od godziny 17:00

    ŁU- Piątek od godziny 16:00

3.Składam serdeczne podziękowanie za sprzątnięcie  kościoła.

       W tym tygodniu proszę : Pyziak Mieczysław, Fryca Grzegorz.