OGLOISZENIA DUSZPASTERSKIE 2 NIEDZIELA BOżEGO NARODZENIA ROK B

1.Intencje.

Niedziela

   8:00 St.- Śp. Edmunda Lempert w 23 r. śm. Kazimierę i ich

                      rodziców.

 10:00 ŁU –Podziękowanie Bogu za miniony rok z prośbą

                o zdrowie i błogosławieństwo Boże i opiekę Matki

                Bożej dla ks. Proboszcza, i wspólnoty Różańca

                Świętego i ich rodzin.

                O powrót do zdrowia dla wszystkich ludzi chorych.

                Módlmy się do Ducha Świętego ,aby pomógł nam

                rozeznać dary różnych, charyzmatów we wspólnotach

                chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji

                liturgicznych wewnątrz Kościoła.

12:00 St. – Podziękowanie Bogu za miniony rok z prośbą

                o zdrowie i błogosławieństwo Boże i opiekę Matki

                Bożej dla ks. Proboszcza, i wspólnoty Różańca

                Świętego i ich rodzin,

                O powrót do zdrowia wszystkich ludzi chorych.

                Módlmy się do Ducha Świętego ,aby pomógł nam

                rozeznać dary różnych, charyzmatów we wspólnotach

                chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji

                 liturgicznych wewnątrz Kościoła

                 Śp. Krzysztofa Kułaka. ( I Róża)

Poniedziałek

10:30 St.- Za parafian.

Wtorek

10:30 St.- Za parafian

Środa

10:30 St. – Śp. Ks. Pawła Brostowicza.

Czwartek

10:30 St.- Śp. Czesławę Szostak.

Piątek

10:30 St.- Za Parafian.

Sobota

17:00 St. – Śp. Antoninę, Szymona Połyniak Marię, Jana Tutko.

Niedziela

   8:00 St.- Śp. Edmunda Smolińskiego w 9 r. śm. . Krzysztofa

                      Łaszcza.

10:00 ŁU –Śp. Fidukiewicz Jana, Annę. Onderka Gwidona,Izabele,

                     Andrzeja.

12:00 St – Śp. Jana Szczerbę w 13 r. śm. , Julie.

3. Dzisiaj w niedziele o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie

   opłatkowe wszystkich grup. Serdecznie zapraszam.

4. Plan kolędy

    08.01.24                         16:00           Wspólna

    09.01.24                         16:00           Malinowa Lipowa

                                                             strona kościoła

   10.01.24                          16:00           Lipowa po przeciwnej

                                                            stronie kościoła

   11.01.24                          16:00          Kasztanowa po

                                                            przeciwnej stronie

                                                            kościoła

   12.01.24                          16:00           Brzozowa

    13.01.24                          09:00          Gajówka ,las,

                                                          Rybakóweka, Stacja

  14.01.24                           15:00            Ujska